Ana Sayfa Haberler TUIK’in 2014 Bilgi Teknolojileri Kullanım Araştırması

TUIK’in 2014 Bilgi Teknolojileri Kullanım Araştırması

229
Paylaş

TUİK, 2014 yılı Girişimlerde Bilgi Teknolojileri Kullanım Araştırmasını yayınladı.

10 girişimden 9’u İnternet erişimine sahip

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2014 yılında %89,9 oldu. Bu oran, 2013 yılında %90,8’di. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre İnternet erişim oranları ise; 10-49 çalışanı olan girişimlerde %88,5 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %96,1, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %98,7 oldu. Bilgisayar kullanım oranı 2014 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için %94,4 iken 2013 yılında %92 idi.

Girişimlerin %27,7’si sosyal medyayı kullandı 
Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %27,7’si 2014 yılında müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler vb. ile bilgi paylaşımı için sosyal medya uygulamalarını kullandı. Bu oran 2013 yılında %26,7 idi. Sosyal ağlar, %94,2 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.

Web sayfasına sahip girişimlerin oranı %56,6 oldu

Girişimlerin %56,6’sı 2014 yılında web sayfasına sahip iken, bu oran bir önceki yıl %53,8’di. Web sayfası sahiplik oranı %87,3 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu %73,5 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %52,3 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin %89,9’u genişbant bağlantı kullandı

Girişimlerin %89,9’u 2014 yılında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı. DSL bağlantı (ADSL, VDSL vb.) %86,3 ile İnternete erişimde en çok kullanılan genişbant bağlantı tipi oldu. Mobil genişbant bağlantı ise girişimlerin %47,9’u tarafından kullanıldı.

İnternet kullanan girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, %57,4’ü 10 Mbit/s altında, %27,3’ü 10-99 Mbit/s hız aralığında ve %15,2’si ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı. İnternet bağlantı hızları girişimin büyüklüğü ile artmaktadır.

Girişimlerde bilgisayar kullanımı, İnternet erişimi ve web sayfası sahipliği, 2005-2014 (*)

 

Girişimlerin %8,6’sı online satış yaptı 

Girişimlerin %8,6’sı 2013 yılında İnternet (web siteleri, online mağazalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) üzerinden mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %17,7 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %9,3 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %8,1’dir.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnternet kullanma oranı %79,3 oldu 

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı 2013 yılında %79,3 oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanan girişimler, %88,4 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından bilgi almak, %69 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından form almak/indirmek, %64,2 ile web üzerinden resmi formları doldurmak, %58,7 ile KDV beyannamesi vermek ve %62 ile SGK beyanları vermek için interneti kullandı.