Perşembe, Haziran 20, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Bilişim Sektöründe Nitelikli İş Gücü Açığı

vizyonarge_globaltechmagazineTürkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşılmasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri önde gelen sektörler arasında yer alıyor.  TÜİK istatistiklerine göre Bilgi ve İletişim Sektörü faaliyetleri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %8,8’lik artışla 8.415 Milyon TL, sabit fiyatlarla %5,7 ’lik artışla 814 Milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı. 2023 yılında GSYİH’nın 2 trilyon dolar olması hedeflenirken, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) payının ise % 8’lik oranla 160 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenmekte.

Türkiye’de, çoğu KOBİ niteliğinde olan 1.600’ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiği sektörde yaşanan sorunlar incelendiğinde ilk sırada nitelikli iş gücü açığı %61 ile dikkati çekmektedir. 2014 yılı verilerine göre sektörde çalışan sayısının 215 bin’i aştığı tahmin edilmekte olup sektördeki büyümeyle birlikte nitelikli elemana duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır.  Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında genç nüfus en fazla BİT sektöründe istihdam edilirken, aynı zamanda kadın ve engelli iş gücünün istihdamında da sektör önem kazanmaktadır. Sektördeki yazılım geliştiricilerin yaklaşık % 47’sinin İstanbul’da, % 33’ünün ise Ankara’da çalıştığı görülmektedir.  BİT alanında üniversitelerde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim görmüş insan kaynağı arzı son dönemde giderek artarken, yetkinlikleri sağlamayan ve yeni gelişmeleri yakalayamayan bireylerin iş bulma imkanıda azalmakta.

Sektörde başta Yazılım Test Uzmanı olmak üzere farklı pozisyonlardaki iş gücü ihtiyacının yanı sıra nitelikli ara elemana da ihtiyaç duyduklarını belirten Vizyon Arge Proje Geliştirme Mühendisi Sibel Kocakuş Şengün; “Yeni nesil ağ teknolojileri ve ağ güvenliği üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sektörde başarılı ve kalıcı olmanın ilk şartının nitelikli ve sürdürülebilir iş gücüne bağlı olduğunun farkındayız.  Hem firmamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, hem de nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlamak amacıyla Vizyon Akademi Programımız kapsamında farklı çalışma modelleri ile üniversitelerle iş birlikleri geliştiriyoruz.  İstanbul Teknopark ’ta yer alan firmamızda çalıştığımız proje konularında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarına destek verirken, sunduğumuz staj imkanları ile de uygulamalı eğitime destek veriyoruz” diye belirtti. Şengün ayrıca, Vizyon Akademi kapsamında birlikte çalıştıkları öğrencilere yeni mezun iş alımlarında öncelik vermeyi amaçladıklarını da belirtti.

Teknoloji Makaleleri