Cuma, Haziran 21, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Tüm çözümleriyle VMware

VMware globaltechmagazineSanallaştırma (virtualization) genel itibari ile bilgisayar kaynaklarının (resource) kullanıcılardan soyutlanması (abstraction) anlamına gelir. Bunu yapmak için kullanılan metodlar bilgisayar kaynaklarının paylaştırılmasını veya birleştirilmesini sağlar. Sanallaştırmanın ilk hedefi kullanıcıya bir soyutlama tabakası sunarak kullanıcıyı kaynaklardan soyutlamaktır; böylece kullanıcı ve kaynaklar arasına bir mantıki katman eklenmiş olur.

VMware sanallaştırması, hem planlanmış hem de planlanmamış kapalı kalma sürelerini azaltma yoluyla gelir kaybını en aza indirerek sunucu birleştirme yoluyla yatırım giderlerini ve otomasyon yoluyla işletme giderlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Günümüzün x86 sunucularının mimarisi, bu sunucuların bir defada sadece bir işletim sistemiyle çalışmasına olanak veriyor. Sunucu sanallaştırması; işletim sistemini ve uygulamaları fiziksel donanımdan ayırarak, x86 sunucuların geleneksel bire bir mimarisinin kilidini açıyor ve böylece daha düşük maliyetli, çevik ve basitleştirilmiş sunucu ortamına olanak sağlıyor. Çoklu işletim sistemleri sunucu sanallaştırmasını kullanarak, her biri arka plandaki sunucunun bilgi işlem kaynaklarına erişim elde eden sanal makineler olarak tek bir fiziksel sunucuda çalışabilirler. Sunucu sanallaştırması, günümüzün x86 sunucularının potansiyelini açığa çıkarıyor. Çoğu sunucu, kapasitesinin yüzde 15’inden daha azında çalışıyor; bu, sadece oldukça verimsiz bir durum oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda sunucu dağınıklığı ve karmaşıklığını da beraberinde getiriyor.

O halde şimdi  VMware’in sunmuş olduğu çözüm teknolojilerini şöyle bir gözden geçirelim :

 vSphere :

Fiziksel sunucu üzerindeki donanım kaynaklarını birden fazla işletim sisteminin paylaşarak kullanmasına ve bu işletim sistemlerinin donanımdan bağımsız bölümler içinde birbirlerini etkilemeden yüksek verimlilik ve esneklik esasına dayanarak çalışmasına imkan tanır.

vCenter :

Server vSphere yazılımı yüklenerek sanallaştırma için kullanılan fiziksel sunucuların merkezi olarak yönetimi için kullanılan üründür.

vCenter Operations Manager :

Sanallaştırılmış ortamlarda izleme, problemleri tespit edip çözme ve kapasite planlama için kullanılan çözümdür. Fiziksel ve sanal kaynakları sürekli izleyerek şuanda var olan ya da gelecekte var olabilecek problemlere karşı kullanıcıları uyarır ve problemlerin, onları oluşturan ana nedenleri ortadan kaldırmak suretiyle çözümlenmesine imkan tanır.

vSOM :

Lider sanallaştırma platformu vSphere üzerine, sanallaştırılmış ortamlarda izleme, problem çözme ve kapasite planlama için gereken teknolojilerin de eklenmesiyle oluşturulmuş bütünleşik çözümdür.

SRM :

Felaket anında FKM’nin düzgün bir şekilde ayağa kaldırılabilmesi için BT tarafından tasarlanması ve işleme konulması gereken tüm adımları otomatize ederek ortamın minimum insan müdahalesi ile hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar. Ayrıca henüz felaket gerçekleşmeden FKM’nin çalışırlığını test edip raporlanmasına imkan tanır.

vDPA :

Sanal ve fiziksel sunucuların imaj ve uygulama tabanlı olarak yedekleme ve geri yüklenmesine imkan tanıyan çözümdür.

Virtual SAN :

Fiziksel sunucular üzerine takılan SSD ve HDD sürücülerin yüksek performanslı ve yüksek süreklilik sağlayan bir depolama alanına dönüştürülüp sanal sunucular tarafından kullanılmasına imkan tanıyan teknolojidir. Bu sayede yüksek maliyetli paylaşılmış depolama alanlarına gerek olmadan sanallaştırma teknolojileri tarafından sağlanan tüm esneklik ve yetenekler sunucular üzerine lokal olarak takılmış sabit disk sürücüleri üzerinden de verilebilmektedir.

Horizon Standard with View :

Yüksek performanslı ve esnek masaüstü sanallaştırma çözümüdür. Normalde fiziksel bilgisayarlar üzerinde çalışan son kullanıcı işletim sistemlerinin konsolide edilerek veri merkezi içinde merkezi bir şekilde çalıştırılmasına ve yönetilmesine imkan tanır. Kullanıcılar kendilerine ait ya da paylaşılan sanal masa üstlerine istedikleri cihazdan bağlanarak klasik masaüstü deneyimini ve daha fazlasını yaşayabilirler.

Mirage :

Fiziksel son kullanıcı bilgisayarları için yedekleme ve merkezi imaj yönetimi çözümüdür. BT ekibi Mirage kullanarak son kullanıcı bilgisayarlarının yedeğini alabilir, gerektiğinde aynı ya da farklı bir bilgisayar üzerinde yedeğin tamamını veya bir bölümünü geri dönebilir. Ayrıca merkezi olarak imaj yönetimi, işletim sistemi yükseltme, güncelleme, uygulama yükleme gerçekleştirebilir.

AirWatch :

Mobil cihazların ve bu cihazlar üzerindeki uygulama ve her türlü içeriğin merkezi olarak yönetilmesine, denetlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlar.

vCloud Automation Center :

Son kullanıcıların ihtiyacı olan her türlü BT servisinin minimum insan müdahalesiyle hızlı ve otomatize bir şekilde hizmete sunulması ve yaşam döngüsünün takip edilmesi işlemlerini yapar. Veri merkezi içindeki her türlü donanım ve yazılım ile entegre olarak bugün BT ekibinin herhangi bir servisi hayata geçirmek için adım adım elle kurup yönettiği tüm aşamaları otomatikleştirir ve standartlaştırır.

IT Business Management Standard :

Sanal makinaların ve arka planda çalışan paylaşılmış donanımların kullanım oranlarına göre maliyet analizini yapan ve bu maliyet verilerini bilinen public cloud sağlayıcılarının maliyetleri ile kıyaslayarak kurumların TCO değerlerini ölçmesine ve kıyaslamasına olanak sağlayan çözümdür.

vCenter Configuration Manager :

Sanal, fiziksel ve bulut ortamlarının değişiklik ve konfigürasyon yönetimini yapan çözümdür. Çalışan sistemde yapılan konfigürasyon değişiklerini ve bunların etkilerini takip eder, güncel konfigürasyonunun uluslararası kabul görmüş güvenlik politikalarıyla kıyaslayarak riskli alanları ortaya çıkarır. TAM Teknik Müşteri Yöneticisi hizmeti; müşteriye dedike, uzun dönemli bir hizmettir. Bu hizmet ile müşterinin BT ortamı ve iş ihtiyaçları ile ilgili bilgi birikimini bu ihtiyaçları karşılayan VMware ürün ve hizmetleri ile eşleyerek, müşterinin yapmış olduğu Vmware yatırımından maksimum faydayı alması amaçlanmaktadır.

Teknoloji Makaleleri