Perşembe, Mayıs 23, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Hitachi Vantara’dan yeni nesil veri merkezi çözümü Smart Data Center

Hitachi-globaltechmagazineBT işletim maliyetini düşürmek ve BT çevikliğini artırmak üzere kullanıma sunulan Smart Data Center, yönetimli hizmetlerle birlikte kullanıma sunuldu.

Çözüm, Hitachi Vantara’nın BT işletimi ve yönetimi konusundaki vizyonunun temeli olarak duyuruldu.

Hitachi Ltd.’nin bir iştiraki olan Hitachi Vantara, akılllı bir veri merkezinin nasıl olması gerektiği konusundaki vizyonunu, “Smart Data Center” adını verdiği çözümüyle ortaya koydu. Smart Data Center, altyapı yönetimi, tahminleyici analitik ve nesnelerin interneti (IoT) alanındaki en son teknoloji ve yaklaşımları bir araya getirerek, günümüzün karmaşık BT ortamının beraberinde getirdiği zorluklara hitap ediyor. Hitachi Vantara, Smart Data Center’ı veri merkezlerindeki BT faaliyetlerini tüm yönleriyle optimize etmek, maliyetleri düşürmek, riskleri yönetmek ve değişimlere hızlıca ayak uydurabilmek için gereken her şeyi sunan nihai bir yaklaşım olarak görüyor.

Smart Data Center yaklaşımı, kontrolü merkezi bir hale getirmenin yanında, tüm sistemlerdeki, veri merkezlerindeki ve bulutlardaki süreçleri otomatikleştirerek BT’yi çok daha çevik kılıyor. Tahminleyici analitik, IoT ve kural koyucu zeka yardımıyla karar verme, içgörü elde etme ve rehberlik süreçlerini otomatikleştiren Smart Data Center, alışılagelmiş BT yönetiminden ayrışıyor. Bu gelişmiş özellikler konfigürasyon gibi basit işlemlerin yanı sıra, veri merkezleri genelinde optimizasyon ve kendi kendini onarma gibi daha karmaşık işlemler için BT altyapısının yönetimini merkezileştiriyor.

Smart Data Center;

 • BT kaynaklarının konuşlandırılması ve yönetimsel görevlerin tamamlanması süreçlerini hızlandırıyor,
 • Altyapı teknolojilerini değiştirme ve yenilerini eklemeyi kolaylaştırıyor,
 • Veri merkezine işletimsel ve ticari açıdan, bütünsel ve dinamik bir bakış sağlayarak veri odaklı karar alma, risk yönetimi ve planlamaya yardımcı oluyor,
 • İşletimsel verimliliği ve maliyet azaltımını en üst seviyeye çıkarıyor,
 • İş birimleriyle BT’nin uyumunu iyileştiriyor ve hizmet seviyelerinin istikrarını sağlıyor.

An itibarıyla erken tanışma programı dahilinde erişilebilir olan Smart Data Center çözümü, bir veri merkezinden toplanan veriye, yerinde veya yerinde olmayacak şekilde ileri analitik ve entegre düzenleme (orkestrasyon) uyguluyor. Bunu takiben, heterojen altyapı ortamlarını tahmin edilebilir işletimsel sonuçları daha düşük maliyetle elde edebilecek şekilde yönetmeyi sağlayacak bilgiler, öngörüler ve rehberlik de sunuluyor. Smart Data Center çözümü;

 • Sunulan hizmetin sağlığı konusunda bilgi verme ve uyarma
 • Sıradan altyapı faaliyetlerinin otomasyonu
 • Performans yönetimi
 • Varlık yönetimi
 • Kapasite yönetimi
 • Erişilebilirlik ve veri koruması
 • BT optimizasyonu
 • Risk yönetimi ve uyumluluk bilgisi
 • Veri merkezi IoT sensörü yönetimi (enerji ve termal dahil)
 • Fiziksel ve sanal BT güvenliği sunuyor.

Erken tanışma programı, Smart Data Center’ın yeni müşterilerine çözümün nihai kabiliyetlerini -çözüm henüz standartlaştırılıp genele sunulmadan önce- Hitachi Vantara ve iş ortaklarıyla birlikte yaratma fırsatı veriyor. Birlikte yaratma sayesinde, sunulan hizmetlerin stratejik anlamlılığı kanıtlanmış oluyor ve böylece daha fazla değer sağlanıyor.

Teknoloji Makaleleri