Ana Sayfa Haberler Üretim sektöründeki dijital dönüşüm konusundaki eksiklikler

Üretim sektöründeki dijital dönüşüm konusundaki eksiklikler

intel-globaltechmagazineIntel tarafından gerçekleştirilen araştırma üretim sektöründeki dijital dönüşüm konusundaki eksiklikleri ortaya çıkardı.

Intel, “Accelerate Industrial” isimli, üretim sektörünün dijital dönüşümünü ifade eden Endüstri 4.0’ın bugüne kadarki en kapsamlı incelemesini içeren yeni araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, Batıdaki çoğu endüstriyel eğitim programları ve devlet yatırım girişimlerinin çözüm bulma konusunda başarısız olduğu ‘beceriler konusundaki ciddi eksiklikleri’ ortaya çıkardı.

Araştırma, günümüz liderlerinin yarının geleceğe hazır iş gücünü yaratması gerektiğini gösterdi. Bu, üretim sektörünün dönüşmesi için işçilerin eğitilmesine odaklı girişimlerde de dahil olmak üzere üniversitelerin, hükümetlerin ve sanayi sektörünün birarada çalışmasını gerektiriyor.

Verilerin, bağlanırlığın ve veri işleme gücünün giderek yaygınlaşmasıyla, endüstriyel nesnelerin interneti de daha erişilebilir hale geldi. Ancak, birçokları için bu teknolojinin başarılı bir şekilde benimsenmesi hala ulaşılabilir bir durum değil: dijital üretim çözümlerinin pilot uygulaması için seçilen her üç şirketten ikisi çözümleri daha geniş ölçeğe yayma konusunda başarısız oldu.

Araştırma, katılımcıların en çok dile getirdiği, gelecekte akıllı çözümlere yönelik yatırımları rayından çıkarma potansiyeline sahip beş sorunu da ortaya çıkardı. Araştırmaya katılanların:

  • %36’sı yatırımlarından faydalanmalarını önleyen “teknik beceri eksikliklerini” örnek olarak gösterdi.
  • %27’si veri ve IP gizliliği, mülkiyeti ve yönetimi konularında artan endişelere bağlı “veri hassasiyetini”ni örnek olarak gösterdi.
  • %23’ü protokoller, bileşenler, ürünler ve sistemler arasında birlikte çalışabilirlik özelliğinin eksikliğini örnek olarak gösterdi.
  • %22’si fabrikalarındaki hem mevcut hem de artmakta olan zayıf noktalara yönelik güvenlik tehditlerini örnek olarak gösterdi.
  • %18’i veri miktarı ve hızındaki artışın ve bunun yanısıra bu verilerin sezme yeteneğinin ele alınmasındaki eksiklikleri örnek gösterdi.

Üretim sektöründe dijital dönüşümü desteklemek için gelecekte en çok gerekecek beş beceri olarak ise şunlar belirtildi;

  • Modern programlama ya da yazılım mühendisliği tekniklerini “Derinlemesine Anlama” becerisi,
  • Pratik, uygulanabilir ve kullanışlı ticari sonuçlar elde etmek için mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerden faydalanabilme ya da diğer bir deyişle “Dijital Maharet”
  • Veri bilimi
  • Bağlanırlık
  • Siber güvenlik