Perşembe, Haziran 20, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Konteynerler gelişiyor uygulamalar buna ayak uydurmalı

Veeam-Dave-Russel-globaltechmagazine

Dave Russell
Veeam Kurumsal Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Konteynerlerin 1970’lerden beri var olduğunu çoğu kişi bilmez. 2013’te Docker’ın, 2014’te de Kubernetes’in ortaya çıkışıyla popülariteleri artmaya başladı ve birden fazla ortamda hızla uygulama oluşturmak, test etmek, dağıtmak ve yeniden dağıtmak için kullanılan yazılım paketleri haline geldi.

Bununla birlikte, bu platformlar şirketlerin konteynerleri kullanma biçiminde devrim yarattı – taşınabilirliği, tutarlılığı ve verimliliği artırırken genel giderleri azaltma yetenekleriyle süreçteki tüm faydaların önünü açtı ve nihayetinde konteynerizasyon  pazarının genişlemesine ve gelişmesine katkı sağladı.

Veeam’in 2021 Bulut Koruma Eğilimleri Raporu’na göre, kuruluşların yüzde 27’si halihazırda konteyner kullanırken yüzde 34’ü ise konteyner teknolojileri için planlama ve test aşamasında. Yapılan araştırmalara göre uygulama konteyner pazarının  2021 ila 2026 dönemi boyunca yüzde 29’luk bir büyüme (CAGR) kaydetmesi tahmin ediliyor.

Şu anda kuruluşların sadece yüzde 16’sı konteyner teknolojileriyle ilgilenmiyor. Ancak giderek daha fazla işletme konteynerlerin potansiyelini fark etmeye ve getirebilecekleri faydalar konusunda heyecan duymaya başladı. Tüm kuruluşlar için göz ardı edilemeyecek temel nokta ise: veri koruma. Kubernetes ve konteynerlerin avantajlarından yararlanmak isteyen işletmelerin bu konuda eğitime ihtiyaç duyduğu bir gerçek. İşletmelerin konteynerlerin gelişmesine ayak uydurmak için veri koruma ihtiyaçlarını ve modern veri koruma stratejilerini nasıl hızlandırabilecekleri ile ilgili önemli noktalara değinmek isterim.

Konteyner veri koruma ortamını anlama

Günümüzün giderek dijitalleşen dünyasında, bilgi işlem ve depolama hızla buluta geçerken, konteynerler her modern organizasyon için hayati bir teknoloji haline gelmeye devam ediyor. Ancak Kubernetes gibi konteyner düzenleme araçları ölçeklenebilirlik ve taşınabilirlik açısından uygun olsa da veri koruması konusunda olduğunda yetersiz kalabiliyor.

Bu konudaki en büyük zorluk, konteynerlerin doğası gereği geçici olacak şekilde tasarlandığından kuruluşların yaşam sürelerinin genellikle oluşturdukları verilerden daha kısa olduğunu fark etmeleriyle başlıyor. Bu durumda, uyumluluk, siber güvenlik ve sistem kesintilerine karşı koruma için veriler yedeklenmeli ve saklanması kuruluşlar için önem kazanıyor.

Benzer şekilde, beklenen sonuç alınmadığında önceki durumlara hızla dönebilmek için tüm kümelerin test, geliştirme ve koruma ortamları arasında geçişini sağlamak için replikasyon gerekiyor. Artık daha fazla kuruluş, yalnızca bu geçiş sırasında beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğinin farkına vardığı için veri koruma ve yedekleme durumunu güçlendiriyor.

Bulut Koruma Eğilimleri Raporuna göre, konteynerleri uygulayan kuruluşların yüzde 8’inin aktif olarak bir çözüm ararken yüzde 46’sının da belirli bir kapasitede yedekleme yaptığını görmek umut verici. Bu durum bir anlamda, kuruluşların, Kubernetes’in veri koruma hatalarına karşı bağışıklıklarının olmadığını fark ettiğini de gösteriyor.

Ancak, herhangi bir nedenle yedekleme yapmayan azınlığın yüzde 26’sı konteyner mimarilerinin doğal olarak dayanıklı olduğuna düşünürken yüzde 17’si durum verilerinin saklandığına düşünmüyor. Ne yazık ki, bu düşüncelerin her ikisi de doğru değil. Platformdan bağımsız olarak, Kubernetes’te, depolama kullanılabilirliği veya replikasyon tarafından ele alınmayan veri kaybı senaryoları hala yer alıyor.

Buna yanıt olarak Kubernetes ortamları, bir altyapı odağı üzerinde uygulama merkezli bir yaklaşım gerektirir ve kuruluşların çok çeşitli Kubernetes uygulama yığınları ve dağıtım yöntemlerine karşı çalışan bir yedekleme çözümüne ihtiyacı vardır. Bir konteyner veri koruma stratejisi oluşturmak ve en iyi yedekleme uygulamalarını takip etmek bu ihtiyaca cevap verecektir.

Yedeklemeler için en iyi 5 yöntem

Konteyner gelişiminin ardından birçok kuruluş, konteynerlerin nasıl benzersiz bir şekilde tasarlandığını anlamadıklarını kabul ediyor. Bunun üstesinden gelmek için ihtiyaçlar ve yaklaşımlar işletmeden işletmeye değişse de tüm etkili konteyner veri koruma stratejilerinin temelinde, mimari, kurtarılabilirlik, operasyonlar, güvenlik ve taşınabilirlik ve merkezli yedekleme çözümleri bulunur.

Mimari: Kubernetes uygulamalarını korumak için kullanılan platformun, kümede  çalışan tüm uygulama bileşenlerini otomatik olarak keşfetmesi ve uygulamayı atomsallık birimi gibi ele alması gerekir. Bununla beraber, ConfigMaps ve Secrets gibi nesnelerde bulunan yapılandırma verilerinin yanı sıra depolama hacimleri ve veritabanlarına yayılan koşulları da içermelidir.

Kurtarılabilirlik: Veri yönetimi platformları, istediğiniz uygulama bileşenlerini istediğiniz yere geri yüklemenize izin vermelidir. Ayrıntı düzeyi, veri hacmi gibi bir uygulama alt kümesini geri yüklemek için de anahtardır. Ancak en önemlisi uygulamanın uygun dönem kopyasını seçmenize izin vererek geri yüklemeyi basit ve güçlü hale getirmesidir.

Operasyonlar: Kubernetes’e özgü bir yedekleme platformunun uygun ölçekte kullanılması, uyumluluk ve izleme gereksinimlerini karşılarken operasyon ekiplerine gerekli iş akışı özelliklerini sağlaması zorunludur. Operatörler, uygulama kodu veya dağıtım değişikliği gerektirmeden uygulama geliştiricilerine self servis yetenekleri sunabilmelidir.

Güvenlik: Kimlik ve erişim yönetimine ilişkin kontroller sağlanmalı ve rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) uygulanmalıdır. RBAC, bir operasyon ekibindeki farklı kişilere yönelik izleme gibi ortak görevler için en düşük erişim hakkı sağlar. Kişi işlem ortamından ayrıldığında verilerin güvenli olmasını sağlamak için her zaman, beklemede ve aktarım sırasında şifreleme yöntemi kullanılmalıdır.

Taşınabilirlik: Çoklu hibrit bulut dünyasında, buluta özgü bir veri yönetimi platformunun birden çok dağıtımı desteklemede esnek olması ve bu farklı ortamlarda iş yüklerinin ve uygulamaların taşınabilirliğine olanak tanıması gerekir. Uygulama geri yükleme, klonlama ve geçiş dahil olmak üzere birden çok kullanım senaryosunda taşınabilirlik özellikleri önemlidir.

Konteyner veri koruma stratejinizi hızlandırın

Tüm bu yöntemleri takip ederek, Kubernetes uygulamanızın yedekleme, geri yükleme ve mobilite gereksinimlerini karşılama yolunda ilerleyeceksiniz. Ancak konteynerler gelişmeye devam ettikçe işletmelerin buluta özgü modern veri koruma ihtiyaçlarını karşılamalarının en etkili yolu, üçüncü parti uzmanlarla ortaklık kurmaları olacaktır.

Teknoloji Makaleleri