Pazartesi, Haziran 24, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Telkolar VMware ile teknoloji merkezi haline geliyor

VMware-globaltechmagazineKurumsal yazılımın öncü yenilikçi şirketi VMware, Mobile World Congress 2022’de hizmet sağlayıcılarının ağlarını daha hızlı modernleştirmesine ve yeni hizmetlerinden gelir elde etmesine yardımcı olan ürünlerini ve iş ortaklıklarını duyurdu. Bu duyurular arasında modern uygulamalar, RAN ve sınır gibi alanlarda yapılan inovasyonlar da yer alıyor.

VMware Hizmet Sağlayıcı ve Sınır Bilişim Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Sanjay Uppal, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Telkolar dünyanın dört bir yanında 5G ağları oluşturuyor ve böylece çalışma ve yaşama şeklimizi değiştiren yeni hizmetler geliştirebiliyor. Sadece bir kere yaşanabilecek bu değişimde müşterilerimiz çoklu bulut yaklaşımımız sayesinde diğer şirketlerden ayrışıyor. Ayrıca çekirdekten RAN’a, sınır bilişimden buluta kadar da birçok alanda inovasyon yapmasını ve işlerini ileriye taşıyacak gelişmiş hizmetler sunmasını sağlıyor.”

Telkolar için Modern Uygulama Dönüşümü

Ağlarını modernleştirmek için sanal ve bulut yerlisi ağ özelliklerini kullanan hizmet sağlayıcılarının birçoğu ortak temel için VMware Telco Cloud Platform’u seçiyor. VMware Telco Cloud Platform, aşağıdaki gibi şirketlerin operasyonlarını bir sonraki seviyeye taşıyor:

  • Millicom, ayrışmış uygulamaları bir araya getirmek, sanallaştırılmış ve konteynerleştirilmiş ağ özelliklerine geçiş yapmaya başlamak için VMware ile çalışıyor.
  • Safaricom ise Etiyopya’da gelişmemiş bölgelerde ağ oluşturmak için VMware Telco Cloud Platform’u seçti.

VMware, Telco Cloud Platform’da üçüncü taraf çözümlerin kolaylık testi ve doğrulaması için de iş ortaklıkları oluşturuyor. Mesela Dell, Oracle ve VMware sektörün standart altyapısında çevik ve ölçeklenebilir bir 5G çekirdeği oluşturmak için şablon sunan doğrulanmış tasarımı oluşturdu. Bu çözüm farklı iş ortaklarından gelen bileşenleri tasarlamak, test etmek ve entegre etmek için gereken süreyi azaltarak ağların hizmete alımını hızlandırıyor.

RAN’ın Ayrıştırılması

Hizmet sağlayıcıları RAN modernleştirme konusunda aksiyon almaya başladı. Birçok sağlayıcı vRAN’dan Açık RAN’a geçiş aşamasında bulunuyor ya da bununla ilgili planı bulunuyor. Özel isteklerini karşılamak için de farklı RAN sağlayıcılarıyla çalışıyor.

VMware, çözümlerinin VMware Telco Cloud Platform RAN ile birlikte çalışabilmesi ve bunu hizmet sağlayıcılarının yapmak zorunda kalmaması için geniş bir RAN ekosistemiyle birlikte ilerliyor. Bu sayede hizmet sağlayıcıları da RAN için oluşturulmuş ve optimize edilmiş bir platformda çeşitli sağlayıcıların RAN işlevlerini çalıştırabiliyor ve yönetebiliyor.

VMware ve 2008’den beri VMware’in iş ortağı olan HCL, dünyanın dört bir yanındaki hizmet sağlayıcılarına entegre çözümler sunmak için işbirliklerinin kapsamını artırdığını duyurdu. HCL, VMware teknolojilerinden güç alan Cloud Smart hizmet portföyünü genişleterek VMware Telco Cloud – 5G Core’un ve VMware Telco Cloud RAN kapsama dahil ediyor. HCL buna ek olarak bu çözümlerin müşterilerinin ağlarında daha kolay hizmete alınabilmesi için özel bir tesis oluşturdu.

Ağın Programlanması

RAN Akıllı Denetici (RIC, RAN Intelligent Controller), O-RAN mimarilerinde otomasyon, ağ optimizasyonu ve hizmet özelleştirme gibi özelliklere imkan tanıyan uygulamaların barındırılmasını sağlıyor. VMware RIC, büyüyen üçüncü taraf geliştirici ekosistemi tarafından oluşturulan neredeyse gerçek zamanı uygulamaları (xApps) ve gerçek zamanlı olmayan uygulamaları (rApps) içinde barındırıyor.

Modern hizmet sağlayıcıları VMware RIC çözümünü denemek ve ağlarında hizmete almak için VMware ile birlikte çalışıyor. Mesela Vodafone yakın zamanda spektrumun daha verimli kullanılması için tasarlanan kavram kanıtlama (proof-of-concept) sürecini yakın zamanda tamamladı. Şu anda Cohere Technologies’in yeni bir uygulaması olan Spectrum Multiplier’i Capgemini 5G RAN’a bağlı VMware RIC üzerinde çalıştırıyor. Bu sayede Vodafone Cohere’nin xApp bilgileri ile 5G spektral verimliliğini ve etkili hücresel alan kapasitesini iki katına çıkarttı. Bu kavram kanıtlaması ve Vodafone’un O-RAN yolculuğu hakkında daha fazla bilgi, bu blog serisinde yer alıyor.

Ağın programlanabilir alanları RAN’dan daha fazlasını kapsıyor. Arrcus’un sanallaştırılmış yönlendirme çözümü Arrcus ACE 2.0, VMware Telco Cloud Platform ile birlikte çalışabiliyor ve bu sayede hizmet sağlayıcıları da ağlarının daha fazla alanını programlayabiliyor ve sınır bilişimi de kapsıyor. SoftBank, VMware’in Mobile World Congress 2022’deki standında 5G Mobil Kullanıcı Düzlemi etkinleştirme vizyonunu gerçekleştirmek için bu çözümü nasıl kullanabileceğini gösterdi.

Şirketlerin Sınır Bilişime Geçişi

Kurumsal müşteriler modern uygulama iş yüklerini aktif bir şekilde sınıra taşıyor. 5G’nin de bu yolculuğu hızlandıracağını düşünüyorlar ve temel olarak da özel 5G ağını kullanıyorlar. Bu yüzden VMware hizmet sağlayıcılara kurumsal müşterilere sunabilecekleri özel ağ çözümleri sağlamak için çeşitli iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor.

ASOCS, Druid ve VMware özel mobil ağlar için doğrulanmış tasarımını duyurarak kurumsal müşterilerinin sınırda daha güvenli ve çevik 5G bağlantıya sahip olmasını sağlıyor. VMware’in sınır bilişim yığınında çalışan ASOCS CYRUS RAN and Druid Raemis Core, özel 5G çözümü sunuyor.

Ek olarak STL, ASOCS ve VMware şirket içinde güçlü, tamamen sanallaştırılmış ve açık RAN özelliği bulunan 5G kurumsal çözümünü duyurdu. STL’nin akıllı, kapalı ve küçük bir 5G hücresi olan Garuda ürününü içeren bu çözüm, bir şirketin mevcut altyapısıyla sorunsuz bir şekilde çalışarak ticari kullanıma hazır (COTS) sunucularda kurumsal BT altyapısının yanında konumlanabiliyor.

Bunların dışında hizmet sağlayıcılar, kurumsal müşterilerin sınırda yenilik yapmalarını sağlamak için yönetilen çözümler portföylerine VMware SASE’yi de ekliyor.

  • BT, kapsamlı ağ oluşturma yeteneklerini ve derinlemesine güvenlik uzmanlığını VMware teknolojisiyle birleştirerek VMware SASE’yi küresel bir yönetilen hizmet olarak çok uluslu müşterilere sunacak.
  • MetTel, müşterilerine VMware SASE’den güç alan yönetilen SASE çözümünü sunacak.
  • Verizon, VMware SD-WAN’ı küresel yönetilen SD-WAN hizmet portföyüne ekleyecek.

Teknoloji Makaleleri