Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Geleceğin çalışma düzeni yeniden tasarlanıyor

kpmg-globaltechmagazineKPMG’nin gayrimenkul sektöründe değişimi tetikleyen başlıca faktörlerin neler olduğunu derinlemesine incelediği “Kurumsal Gayrimenkulün Artan Stratejik Önemi” raporuna göre dijitalleşme, net sıfır yarışı ve geleceğin çalışma düzeni konuları sektördeki dönüşümün temel nedenleri arasında yer alıyor.

Yeni bir dijital çağın doğduğu günümüzde gayrimenkul sektörü de önemli bir dönüşümden geçiyor. Gayrimenkul sektörü artık daha sürdürülebilir, insan merkezli ve çevik bir sektör haline geliyor. Sektördeki bu dönüşüm bir tercih olmaktan çok bir zorunluluk oldu. Bu nedenle kurumsal stratejiler de yeniden belirleniyor, iş süreçleri ve operasyonlar bu stratejilere göre yeniden tasarlanıyor.

KPMG’nin “Kurumsal Gayrimenkulün Artan Stratejik Önemi” başlıklı raporu gayrimenkul sektöründe bu değişimi tetikleyen başlıca faktörlerin neler olduğunu derinlemesine inceliyor. Rapor ayrıca, önde gelen kuruluşların bu yeni gerçekliğe nasıl yanıt verdiklerine dair bilgiler de sunuyor. Kurumsal gayrimenkul sektöründeki yöneticilerle yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen içgörüler ve görüşler, bu stratejik dönüşümün tablosunu ortaya koyuyor. Buna göre sektörde oyunun kurallarını değiştiren üç ana faktör bulunuyor:

  • Şirketler, pandeminin bir sonucu olarak dijitalleşmenin hızlı temposuna yanıt veriyor.
  • Net sıfır karbondioksit emisyonu hedeflerine ulaşmak için karbon ayak izlerini azaltmak ve daha sürdürülebilir olmak için çalışıyorlar.
  • Yeni iş gücü eğilimlerini yakından takip ederek yeni çalışma yöntemleri uyguluyorlar ve gelecekteki işlere şimdiden yanıt veriyorlar.

Dijitalleşme daha da önem kazanıyor

Şirketler yıllardır dijitalleşmek için çabalıyor. COVID-19 bu yöndeki çalışmaları daha da acil hale getirdi. Görüşme yapılan tüm yöneticiler raporda, yeni dijital ürünler geliştirdiklerini ya da mevcut süreçlerini dijitalleştirdiklerini söylüyor. Bazı kuruluşların dijital dönüşüm yolculuğunun ortasında olduğunu gösteren rapor, bir kısım kuruluşun ise dijital ve yeni teknolojilerden yararlanma konusunda zaten oldukça ileri düzeyde olduklarını ortaya koyuyor.

Net sıfır yarışı kritik gündem maddesi

Sürdürülebilirlik, dünya çapındaki şirketler için en önemli öncelik haline geldi. Raporda görüşülen kurumsal gayrimenkul yöneticilerinin yüzde 93’ü çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerinin, sürdürülebilirliğin ve net sıfır emisyon yarışının artık kuruluşları için kritik gündem maddeleri olduğunu söylüyor. Yöneticiler bu alandaki ilerlemeyi büyümelerini sağlayacak bir yol olarak görüyor. Bu nedenle çevre üzerinde daha az etkiyle daha temiz ve daha sürdürülebilir hale gelerek şirketlerinin değer zincirlerindeki karbon ayak izini azaltmak istiyorlar. Katılımcıların birçoğu, gayrimenkullerini ve araba filolarını karbondan arındırmalarının önemli öncelikleri arasında olduğunu aktarıyor.

Geleceğin çalışma düzeni tasarlanıyor

İnsanların “çalışma” şekli de günümüzde dönüşüyor. Robotik ve yapay zeka (AI) gibi gelişmiş otomasyon teknolojileri işleri, işin doğasını ve yetenek gereksinimlerini değiştiriyor. Pandeminin tetiklediği hızlandırılmış dijitalleşme süreci, insanların her yerden çalışmasına olanak vererek daha fazla çalışma esnekliğine yol açtı. Bu değişimin kurumsal stratejinin neredeyse her yönü üzerinde geniş etkileri oluyor. KPMG’nin raporunda yöneticiler, geleceğin çalışma düzeninin şirketlerinin yetenek ihtiyaçlarını ve stratejilerini yeniden tanımladığını ve şekillendirdiğini söylüyor ve buna göre yeni kurumsal stratejilerini uyarlıyorlar. Görüşülen kişilerin çoğu markanın, sürdürülebilirliğin ve çekici bir iş yerinin yetenek stratejileri üzerindeki etkisinden bahsederek yeni iş modellerinin yatırım kararlarını etkilediğini belirtiyor.

Teknoloji Makaleleri