Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Büyüme stratejilerinde tümleşik servislerin önemi

inforte-globaltechmagazineBilişim güvenliği ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren, katma değerli, global distribütör Inforte Bilişim’den İş Geliştirme Grup Müdürü İzzet Altunal ve Marka ve Pazarlama Müdürü Dr. Çiçek Doğan ile Inforte’nin yenilikçi çözümlerini, büyüme stratejilerindeki tümleşik servislerin önemini, medya ilişkileri ve pazarlama yaklaşımını konuştuk.

  • Inforte’nin Pazar anlayışından ve iş ortaklığı bakış açısından bahseder misiniz?

Inforte Bilişim olarak; yeni nesil siber güvenlik çözümlerinde uzmanlaşmış, sektörün en önemli markalarını temsil eden katma değerli distribütör olarak pazaryeri temsilimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni yapılanmamız ile birlikte hem kanala daha fazla destek olmak hem de portföyümüze eklemekte olduğumuz yeni markalarımız ile iş ortaklarımıza ve müşterilerimize daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyoruz.

Çok katmanlı siber güvenlik yaklaşımımızı destekleyen ürünlerimiz  ve veri koruma çözümlerimiz ile günümüz siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıldan buy ana %26 büyüyen siber güvenlik marketinin bünyesinde daha çok fırsat barındırdığına inanıyoruz. İş Ortaklarımız ile geliştirdiğimiz organik bağ , aile anlayışı ve takım ruhu ile verimli ve iz bıracak işlere imza atmaya devam ediyoruz. Inforte olarak  sektördeki tüm değişimlere hızlıca adapte olmayı önemsiyoruz. İş ortalarımız için de  tanıtım desteğinden, ürün eğitimlerine, lojisitik destekten teknik altyapı desteğine kadar Inforte ile iş yapmak ve partner olmanın avantajlarından faydalandırıyoruz.

inforte-izzet-altunal-globaltechmagazine

İzzet Altunal
Inforte İş Geliştirme Grup Müdürü
  • Siber güvenlik ve veri korumanın geleceğini ve gelişimini nasıl görüyorsunuz?

Inforte olarak bu sektöre katkı sağlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz çünkü yeni nesil teknolojilerin temeli günün sonunda siber güvenlik ve veri korumaya dayanıyor. Birkaç yıl öncesine kadar, IoT, EoT, ThreatManagement, BigData gibi konseptler çok complex görünürken; günümüzde gündelik hayatın bir parçası oldular.

Pandeminin etkisi ile kurumlarda değişmekte olan çalışma kültürü evden çalışma ve hibrit çalışma modellerinin kalıcı hale geleceğinin görülmesi yatırım yapılacak alanlarda da değişikliğe neden olmakta. Uzun yıllardır sektörde konuşmakta olduğumuz Bulut çözümleri, SaaS iş modelleri, Yönetilen hizmetler  artık çok daha fazla tercih edilmekte. Bu durumun yakın gelecekte kuşkusuz regülasyonların değişmesine de etki edecek ve hali hazırda regülasyonlar nedeni ile bu teknolojilere yatırım yapamayan kurum ve kuruluşlar içinde daha fazla yatırım yapılır alanlar olacaktır. Inforte kurum kültüründe vizyonerliği ön planda tutuyoruz. Bundan sonra da gelecek yeni konspetler için de Inforte olarak bu teknolojilerin Türkiye’deki ilk temsilcisi olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bu sayede hem günümüzdeki ihtiyaçları en doğru çözümlerle karşılamak hem de yakın gelecekte müşterilerimizin ihtiyaç duyacağını düşündüğümüz yeni ürünlerin Türkiye’deki temsilciliğini yapmak için çalışmalar yürütüyoruz. İş ortaklarımız içinde yeni teknolojiler ile ilgili gerek ürün eğitimleri gerekse teknik konularda destek olmayı sürdürüyoruz.

  • Büyüme stratejinizde tümleşik servislerin önemi nedir?

Yeni Pazar yeri işletme anlayışımız ve vizyonumuzla, tümleşik siber güvenlik ve veri koruma yaklaşımımız öncelikli bir yer tutuyor. Inforte olarak momentuma inanıyoruz ve bu sebeple Dünya’nın kendi alanında lider markaları ile iş ortaklıklarımız var. Bir kurumun ihtiyaçlarını tümleşik olarak karşılamak demek, verimlilik demek. Zaman kazanmak demek ve günümüzde kaynakların ve zamanın verimli kullanılması çok kritik bir mesele. Lokal pazarlama fırsatlarımız ve pazaryeri işletme vizyonumuzu tümleşik bir hale getirmek hem partnerlerimize hem de değerli müşterilerimize hareket esnekliği ve verim sağlayan en önemli unsurlardan.

Tabi bu teknoloji odağımızda insan merkezli bir kurum olmaktan da uzaklaşmıyoruz. İş gücümüzü de bir tümleşik servislere adapte edecek şekilde yetiştiriyor, eğitiyoruz.

inforte-cicek-dogan-globaltechmagazine

Dr. Çiçek Doğan
Inforte Marka ve Pazarlama Müdürü
  • Pazarlama yaklaşımınızdan bahseder misiniz?

Pazarlama dünyası çok farklı bir vizyona doğru evriliyor. Djital, fijital, bütünleşik, komünükatif hepsi tüm konseptlerin ötesinde; metrik fonksiyonlu pazarlama trend haline geldi. Kurumlar yaptıkları pazarlama operasyonlarının neticelerini ölçümlemeye ve fayda maliyet analizi gütmeye yönelik iletişim ve pazarlama çalışmaları yapmaya odaklandılar. Tabiki bu bir bilim dalı ve kendi içerisinde çok farklı yöntem ve araçlara sahip ama Kurumsal olarak biz inhouse çözümlerimizi, kaldı ki; markalarımız açısından büyük maliyet avantajları sağlayacak şekilde bina edilen bir skalaya oturttuk ve geliştirmeye odaklandık.

Pazarlama dünyası çok hızlı deviniyor ve gelişmeleri yakalayamazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz.

  • Inforte’de nasıl bir iletişim modeli kurguladınız?

Kurumsal iletişim modeliniz giderek nedensellik içeren ve stratejik bir biçimde yönetilmesi gereken bir konu haline geldi. Bilimsel düzlemde ele aldığımızda bu stratejik geçiş pek çok bilim dalınca ele alınıp incelemiştir. Tabi 80’lerden sonra yaşadığımız bilgi çağı, küreselleşme ve teknolojik gelişim yeni iletişim modellerini gerektirdi. Yeni bir iletişim düzeni oturtuldu diyebiliriz ve bu durum pazarlama dünyasının uygulamasında da bu şekilde. Aslında akademik olarak tematik dediğimiz durumla kesişiyor.

Bir kurum iletişim modelini yeni sisteme göre revize ederken; bu modelin her zaman için rekabet seviyesini, sürdürülebilirliğini ve avantajlarını sorgulamalıdır. Yani hedef kitlenize kendinizi doğru ifade edebilmek çok mühim ve bu de belli bir oyun planı çerçevesinde ilerlemek zorunda.

Postpanoptik dediğimiz bir gerçekliğin içindeyiz. Her şey ve herkes çok şeffaf. Modern iletişim araçları da; taktiksel, operasyonel ve stratejik olarak paydaşları odağına almış durumda. Paydaş memnuniyetinde ise, biz zihinsel etkileşimden tutun da renk psikolojisine kadar ve kullandığımız nesnelerin tasarımda verdikleri semiyotik mesaja kadar özel olarak planlıyoruz.

İşin gerçeği şu ki iletişim dünyası, ve iletişim modelleri hiper gerçeklik seviyesine ulaştı. Bu yüzden kurumunuzu  bir iletişim modeline hapsetmek yerine hiper gerçekliğin oyun kurallarına göre durumsal kategorilere ayırmak daha verimli bir hale geldi.

  • Medya ilişkilerini nasıl algılıyorsunuz Inforte’ye bunu nasıl entegre ettiniz?

19. yüzyılın başlarından itibaren; medyanın, kitle iletişimi açısından iletişim perspektifinde herkesin gündelik hayatına gürültülü bir şekilde girdiği aşikar. Lakin etkili bir Medya Yönetimi sunabilmek için kurumun kültürel, tarihi, epistemologic birçok öğesini mercekten geçirmeniz gerekiyor. Teknoloji medyası çarkı bireyselleşme kültürü ile dönüyor.

İşbirliği yaptığımız mecra seçiminde ve bu mecraları nasıl doldurduğumuz konusunda trend takipçisi bir yaklaşımı hiçbir zaman benimsemedik; daha ziyade, her koşulu değerlendirerek daha humanist, daha yenilikçi ve sosyal kazanımı yüksek alanlara yatırım yapıyoruz. Zira bildiğiniz gibi media araç ve mecralarının deri altı şırınga etkisi vardır ve bu etki, hedef kitlenizde otomatik duygusal tepkiler yaratır.

İnsanlar genellikle medyanın kendilerini aldattığını ve hipnotik etkiler ürettiğini düşünürler. Böylece gelişen yeni teknolojiler ve medya sayesinde birey, toplumsal aidiyet hissettiğine dair haberleri ayırt edebilmekte ve kültürel kodlarını iletebilmektedir. İşte Kurumsal yaklaşım açısından bu kodları doğru taşıyabilen; etkili vizyoner ve sosyal-tekno gerçekliğe uygun bir yol izliyoruz. Günün sonunda içerik hala kral ama krallığa giden yollar değişti!

Hepimiz birbirimize bağlıyız. Her şey medya platformları bile dijitalleşti. Dolayısıyla iletişim profesyonelleri artık çok daha yenilikçi, yaratıcı ve dahi olmak zorundalar. Dijitalin yeni yollarını bilmeyen ve modern teknolojileri kullanmayan medya, oyunun dışında kalmaya mahkumdur!

Teknoloji Makaleleri