Cumartesi, Mart 2, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Bulut harcamalarını optimize etmenin yolları

couchbase-globaltechmagazineKurumsal uygulamalar için tasarlanan modern veri tabanı şirketi Couchbase, esnek olmayan fiyatlandırma planları, kullanıcıların ihtiyaç duydukları kontrol olanaklarını sunmayan yönetim araçları ve verilerin olması gereken yerde depolanmaması gibi faktörlerin kurumsal bulut maliyetlerini %35’ten fazla artırdığını ortaya koyan bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre bu tespit işletmeler ve bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından eğer göz önünde bulundurulup hayata geçirilirse bulut hizmetlerine yılda 33 milyon dolardan fazla harcama yapan ortalama bir kurum için tasarruf edilecek ya da başka bir alanda kullanılabilecek 8,75 milyon doları aşkın bir ekstra bir kaynak elde edilebilir.

650 kıdemli BT yöneticisi ile gerçekleştirilen araştırmanın bulguları şöyle:

Bulut hizmetleri beklentileri karşılamıyor, dahası karmaşıklığı ve maliyeti artırıyor

Araştırmaya göre kurumların üçte birinden fazlası (%36) son üç yılda kullandıkları bulut hizmetlerinin beklentileri karşılamadığını ifade ederken, %56’sı geçmiş bulut kararlarının 2021’de dijital dönüşüm projelerini daha zor ve %48’i daha pahalı hale getirdiğini söyledi.

Harcamayı artıran faktörler

Maliyetleri artıran faktörler arasında öne çıkanlar şunlar:  Harcamalar veya maliyetleri optimize etme yolları hakkında yeterli bilgiye sahip olmama; güvenlik ve uyumluluk konusunda işlevselliğini geliştirme ihtiyacı; işletmelere ihtiyaç duyduklarını tek bir pakette vermeyen esnek olmayan fiyatlandırma planları; gerekli kontrolü sağlamayan yönetim araçları; düzenleyici veya performans gerekliliklerini karşılamak için uygun yerlerde saklanmayan veriler ve işletmelerin istedikleri belirli bulut altyapısını kullanamamaları.

Kurumlar hizmet sınırlamalarıyla mücadele ediyor

Kurumların %61’i bulut hizmetleriyle ilgili zorluklar nedeniyle dijital dönüşüm hedeflerini kısıtlamak zorunda kaldı. Araştırmaya göre katılımcı işletmelerin %58’i, işi talebi karşılayacak şekilde ölçeklendirme yeteneği vermeyen bulut hizmetlerini seçmiş.

Buluta geçiş sürecek

Couchbase CTO’su Ravi Mayuram, “Büyük işletmelere daha fazla ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlamaktan, daha küçük işletmelere kurum içinde uygulayamayacakları hizmetlere ve uygulamalara erişim sağlamaya kadar sağladığı artılarından dolayı bulut servislerinin sektöre kattığı değer inkar edilemez. Günümüzde işletmeler ihtiyaç duyduklarını elde ettiklerine inanıyorlar, yoksa bu durdurulamaz izlenimi veren ivmeyi görmezdik. Burada sorulması gereken soru, daha da fazlasını elde edip edemeyecekleri. Araştırmamız sonucu tespit ettiğimiz 8,75 milyon dolarlık tasarruf fırsatı, sadece iş yapmanın bir maliyeti olmak için çok fazla. İşletmeler bu fırsatı görüp, beklentilerini yükseltirse ve hizmet sağlayıcılar verimsizlikleri giderirse, dijital dönüşüm için yeni fırsatlar açabilir veya maliyetlerini azaltabilirler.”

Karşılaştıkları maliyetlere ve zorluklara rağmen, işletmeler bulut konusunda iyimser. Hemen hemen her katılımcı, bulut hizmetlerinin kendilerine ihtiyaç duydukları güvenlik, kullanılabilirlik, performans, maliyet etkinliği, kontrol, ölçeklenebilirlik ve uyumluluk düzeylerini sağladığından emin. Bunu, artan bulut harcamaları ile teyit etmek mümkün.

Araştırmaya göre 2025 yılına kadar toplam BT harcamalarının %58’i genel bulut odaklı olacak. Katılımcıların yarısından fazlası (%56) bu hedefe ulaşacaklarını söylüyor. Gerekçeleri ise son derece net. Onların gerekçesi açıktır. Özellikle hizmet olarak veritabanları (DBaaS) hakkında görüşülen şirketler, bulut hizmetlerinin şirket içi ekiplerinden daha iyi çalışma süresi SLA’ları sunabileceğini ve tüketime dayalı fiyatlandırmaya geçerlerse daha iyi bir bütçe yönetimi elde edebileceklerini söyledi. Bu da, veri tabanı altyapılarını yönetmek için halihazırda kullanılan kaynakları daha verimli kullanmalarına imkan sağlayacak.

Kurumların yeni bulut altyapısıyla ilgili en önemli endişeleri arasında ise karşımıza öncelikle güvenlik geliyor. Araştırmaya katılanların %43’ü verilerin güvenliği konusunda endişeli olduklarını belirtti.  Verileri bulutta yönetme (%33) ve gelecekteki dijital ihtiyaçları karşılamak için geleceğe hazır hale getirme (%31) veri güvenliğinin ardından geliyor. Kurumların %30’u ise gelecekte maliyetleri kontrol altında tutmaktan endişe duyuyorlar.

Mayuram, “Maliyetler ve endişeler artmaya devam ederse, daha fazla kurumun genel iş hedeflerini karşılamakta zorlandığını göreceğiz. “Bu endişelerin çoğunun ve işletmelerin karşı karşıya olduğu ek maliyetlerin anahtarı yayılmadır. Bulut hizmetleri müşterileri, nerede depolandığı ve nasıl yönetildiği de dahil olmak üzere verileri üzerinde ne kadar fazla kontrole sahip olursa, güvenli olduğundan, hizmetlerinin geleceğe yönelik olduğundan ve maliyetlerinin kontrol altında olduğundan o kadar emin olacaklardır. Bulut cinini tekrar şişeye koymanın doğru olmadığını biliyoruz. Dahası şirketlerin de bunu istememesi gerekiyor. Bunun yerine, bulut servislerinin işletmelerin tüm beklentilerini karşıladığından emin olmamız gerekiyor” dedi.

Teknoloji Makaleleri