Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Girişimciler için geleceğin trendleri

gooinn-globaltechmagazineGOOINN, girişimcilik ekosisteme katkı sağlamak amacıyla geleceğin iş dünyasından gıda teknolojileri ve perakendeye, sağlık teknolojilerinden Web 3.0’a kadar öne çıkan sektörler için geleceğe ışık tutacak trendleri detaylarıyla ortaya koydu.

GOOINN, girişimcilerin seçimleriyle 2022 yılında birçok farklı sektörü mercek altına almış ve 8 farklı sektör raporu yayınlamıştı. Girişimci şirketler ve girişimciler tarafından merakla beklenen ve her yıl oldukça geniş kapsamlı hazırlanan “2022 İnovasyon ve Girişimcilik” raporunu ise Ocak 2023’te yayınlayacak.

Bugün Sabancı Holding’den Eczacıbaşı Holding’e, Akbank’tan Zorlu Holding’e kadar büyük girişimci şirket ve kurumların inovasyon ve kurum içi girişimcilik süreçlerinin danışmanlığı ve hayata geçirilmesini sağlayan GOOINN’in “Future of Work, Web 3.0, Perakende, Foodtech, Edtech, Healthtech, Wellness ve Yeni Nesil Medya” gibi dünyanın trend sektörlerini inceleyerek ele aldığı 2023 yılı trendleri ve öngörüleri şöyle;

Future of Work

“2030 yılına kadar 5,3 milyon yeni iş yaratılacak”

Geleceğin çalışma hayatı hibrit modeller üzerinde oluşacak. Bu modeller için insan merkezli iş tasarımının yapılması, şirket kültürünün modellere entegre edilmesi, şirket içindeki liderlerin bu modeli yönetmek için gerekli yetkinliklere sahip olup olmadığının belirlenmesi, iş hedefleriyle örtüşecek gerekli yeteneklerin ve becerilerin kazanılması, teknolojilerin ve modelleri optimize edecek uygulamaların tanımlanması ve ayarlanması önemli olacak. Özellikle beceri boşluklarının kapatılarak geliştirilmesi için yapılan çalışmalar 2030 yılına kadar net 5,3 milyon yeni iş yaratılmasına yol açabileceği öngörülmektedir.

Bununla birlikte organizasyonların öğrenen organizasyon yapılarına dönüşmesi gerekiyor. Öğrenen organizasyonlar gelecek dönemlerde değişiklik gösterecek yapılara daha kolay uyum sağlayacaklar. Ayrıca, organizasyonlar için adalet ve eşitlik belirleyici konular arasında yer alacak. Yöneticilerin giderek çeşitlenen çalışan deneyimi genelinde adaleti ve eşitliği nasıl yönettiklerini ele almaları gerekiyor.

Web 3.0

“Merkeziyetsiz uygulamalar geliyor”

Web 2.0 beraberinde getirdiği sosyal ağlar, bulut bilişim ve mobil teknolojinin etkisiyle insan hayatında derin değişikliklere yol açtı. Web 3.0’ün ise büyük bir toplumsal değişim yaratacağı bir gerçek. 2023 yılında pazar büyüklüğünün 6,187.3 milyon dolar olacağı öngörülen Web 3.0 sektörü, yapay zekâ işgücü piyasalarını tamamen değiştirecek, merkeziyetsizlik tüm toplumları yeniden yapılandıracak ve sınır bilişim (edge computing) süper bilgisayarların her yerden işleme gücüne izin verecek.

Perakende

“Yükselen sosyal satışlar interaktif perakende deneyimleri sunarak yeni bir çağ açıyor”

Dijital olarak yerel markalar perakende rekabetini artırırken tüketicilerin temassız perakende deneyimi talepleri artıyor. Böylelikle ödemesiz mağazalar, hızlı ve otonom teslimatlar ana akım haline gelmekte. Bununla birlikte müşteri deneyimleri farklılaşıyor ve çok kanallı alışveriş deneyimi ön plana çıkarıyor. Bunun sebebinin, tüketicilerin markalarla birden çok kanal üzerinden bağlantı kurması gösteriliyor. Satın alma yolculukları herhangi bir kanaldan başlayıp başka bir kanalda sonlanabiliyor. Bu nedenle perakende firmalarının rekabetçi kalabilmek adına bu alana önem vermesi gerekecek.

Pazar büyülüğünün 2025 yılına kadar yaklaşık 31,27 trilyon dolara ulaşması beklenen perakende sektörü interaktif deneyimler sunarak yeni bir çağ açmaktadır. Sosyal satışların ön plana çıkacağı perakende sektöründe, müşteriler sosyal medya aracılığıyla daha rahat ürün satın almakta ve bu platformlar aracılığıyla etkileşim kurmanın yeni bir yolunu oluşturmaktadır. İnteraktif perakende deneyimleri dışında teknolojik gelişmeler sayesinde yeni ödeme sistemlerini, hızlı teslimat ve aynı gün teslimat seçeneklerini sunacak olan perakendeciler, rakiplerine göre büyük bir avantaj elde edecek.

Başka bir önemli konu ise sosyal ve çevresel sorumluluk… Bu noktada giderek artan alışveriş düşkünü genç nüfusun yanı sıra, sosyal ve çevresel sorumluluğu günlük iş modellerine yerleştiren perakendeler daha rekabetçi olacak. Özellikle Z jenerasyonu için önemli bir konu olan sürdürülebilirlik ve perakendecilerin sürdürülebilir iş modelleri ile ürün tedariği, paketleme ve teslimatla ilgili değişen beklentilere karşılık vermesi kritik bir öneme sahip.

Foodtech

“Girişimciler daha kısa, daha sürdürülebilir, daha esnek ve optimize bir tedarik zinciri yaratmak için çalışıyor”

Tüketiciler hem sağlık hem de çevresel kaygılar nedeniyle alternatif protein kaynaklarına yönelirken 3 boyutlu baskı, fermantasyon ve moleküler biyolojideki gelişmeler sürdürülebilir alternatif protein üretim çözümlerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Gıda şirketleri, bu tip gelişmeler sayesinde endüstriyel et üretimindeki etik kaygıları ve karbon ayak izini dengeleyebilmek için çalışıyorlar. Bununla birlikte tüketiciler, satın aldıkları gıda ürünlerinin kalitesi konusunda daha hassas hale geldiler ve gıda güvenliği önemli bir endişe kaynağı oldu. Bu nedenle gıda güvenliği ve şeffaflığı gün geçtikçe önem kazanmakta. Ayrıca, tüketiciler arasında beslenme bilincindeki artış, kişiselleştirilmiş beslenme çözümlerine olan talebi artırmakta.

Gıda üretim süreçlerinin ve tedarik zinciri operasyonlarının optimize edilmesi için gıda yönetimi çözümleri geleceğin trendleri arasında görülmekte. Bu çözümlerin ortaya konulması için büyük veri analitiği, yapay zeka ve gerçek zamanlı izleme gibi çeşitli teknolojilerden yararlanılırken; gıda üretimi sırasında verimliliği, tutarlılığı ve ölçeği geliştirmek için tüm değer zincirine robotik teknoloji dahil edilmeye başlandı. Bu noktada gıda işleme robotları ve drone’lar hızlı ve uygun maliyetli gıda etiketleme ve izleme sağlayacaklar.

Girişimciler daha kısa, daha sürdürülebilir ve esnek bir tedarik zinciri yaratmak, çiftliği daha akıllı hale getirmek, geleceğin çiftliğini ve ürünlerini ortaya çıkarmak için iç mekân çiftçiliğine önem verirken; diğer yandan gıda girişimcileri ve büyük şirketler çevresel ayak izini en aza indirmek ve maliyetlerden tasarruf etmek için gıda israfını azaltmaya odaklanmakta. Özellikle gıda izleme çözümleri bu noktada gıda üreticilerinin, restoranların ve akıllı şehirlerin gıda atıklarını azaltmalarına olanak tanıyacaktır.

Edtech

“Öğrencilerin teknoloji ile donatılmış kendi okul programlarında, kendi hızlarında ve sahada deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanacak”

Dünyada Edtech, yapay zeka ve dijitalleşmenin ortaya çıkmasıyla sürekli bir dijital devrim yaşamaktadır. 2027 yılına kadar %15,52’lik bir büyüme ile 605,40 milyar dolara ulaşması beklenen Edtech sektöründe AR ve VR teknolojisi gelecekte var olacak en büyük trendlerden biri. Bu teknolojiler öğrenme deneyimlerinde farklı deneyimler sunmaktadır. Bu noktada öğrenciler, bir konuyla ilgili videoyu okumak veya izlemek yerine, kavramları 3D olarak deneyimlemek için VR ve AR’yi kullanabilecekler.

Veri analizi teknolojisi ise, sektörün vazgeçilmezleri arasında görülmekte. Özellikle eğitimciler verileri analiz ederek öğrencilerin hangi müfredatı anlayıp anlamadıklarını takip edebilecek, performanslarını ölçebilecek ve her bir öğrencinin en iyi nasıl öğrenebileceğine dair çıkarımlarda bulunabilecekler. Böylelikle müfredat içeriği ile ilgili düzenleme yaparak öğrencilerin ilgisini artırabilecekler. Bu durum kişiselleştirilmiş öğrenme yapısını da beraberinde getirerek her bir öğrenci için yaklaşımlar farklılaşacak.

Öğrencilerin kendi programlarına göre kendi hızlarında öğrenmelerini ve ilerlemelerini sağlayan, temelde çevrimiçi öğrenme olan asenkron öğrenme ile pratik ve uygulamaları değerlendirmeler, geleceğin en dikkat çeken trendleri arasında. Bu noktada teorik sınavların oranı azaltılarak deneysel, sahada veya teorik olmayan değerlendirmelerin miktarı artırılacaktır. Bununla birlikte dikkat sürelerinin azalması, geleneksel kurslarda çok fazla zaman kaybı yaşanması ve konsantrasyon kaybının oluşması nedeniyle kısa zamanlı eğitimler önemli bir hale gelecek.

Healthtech

“Sağlık teknolojilerine ilgi büyük”

Covid19 pandemisi, tüm sağlık sistemini temelden dönüştüren ve dijitalleştirilmiş sağlık hizmetleri geliştiren Healthtech pazarının hızla ve büyük ölçekte geliştirilmesinde ve benimsenmesinde büyük bir katalizör görevi gördü. Bu gelişim ele alındığında Healthtech pazarında 2016 yılından bu yana global olarak 5,5 kat artış yaşandı ve sanal hizmetlere yapılan yatırımları arttı.

Özellikle uzaktan teşhis, uzaktan izleme ve uzaktan bakım yöntemleri, geleneksel sağlık hizmeti ortamlarının dışındaki hastaların teşhisine, izlenmesine ve yönetimine izin vererek doktorlara erişemeyen hastalar için sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırırken; bakım noktası testi, tamamlayıcı tanı testleri, moleküler ve genetik testler; tanısal erken teşhis ve ilerlemenin izlenmesi, tedavi başarısı olasılığı daha yüksek olan tedavilerin seçilmesi ve olumsuz olaylardan kaçınılması yoluyla klinik sonuçlara birçok fayda sağlayacaktır. Ayrıca merkez laboratuvarlara olan talebi azaltarak tedavi kararları hakkında zamanında rehberlik sağlama, hastalık kontrolü gibi sağlık hizmetlerine ilişkin karar verme sürecinde önemli rol oynayacak.

Kapalı devre insülin pompaları ve taşınabilir diyaliz makineleri gelecekte önemli bir yere sahip. Kapalı devre insülin pompaları diyabetik hastaların hayat standardını artırarak yaşamlarını tehdit edebilecek şiddetli hipoglisemi endişesi olmadan günlük aktivitelere katılımlarını sağlıyor. Kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek yetmezliği ve görme bozukluğu gibi diyabetle ilgili uzun vadeli komplikasyonların azalmasına, bu durumların yönetimi ve tedavisi ile ilişkili sağlık hizmetlerinin kullanımının en aza indirilmesine yol açıyor. Taşınabilir diyaliz makineleri ise böbrek yetmezliği olan kişilere ev tabanlı diyalizlere erişmek için daha fazla seçenek sağlayabilecek yeni nesil cihazlar sunmakta. Daha az yer kaplamaları sayesinde tedavi konumunda daha fazla esneklik yaratarak seyahat sürelerini azaltma gibi birçok avantaj sağlayacak.

Öne çıkan giyilebilir teknolojiler ve yapay zekâ tabanlı ses teknolojisi de gelecekte önemli bir yer tutacak. Giyilebilir teknolojiler hem hastaya hem de sağlık hizmeti sağlayıcısına gerçek zamanlı olarak sağlık durumu güncellemeleri sağlayarak zamanında müdahaleleri kolaylaştıracak. Ses teknolojisi ise, ileriki dönemlerde gerçek zamanlı çizelgeleme, sağlık hizmeti verilerini depolama ve diğer sağlık profesyonelleri ile iletişim kurma yoluyla sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından sıklıkla yürütülen idari görevlerde de önemli bir rol oynayacak.

Wellness

“Yeni yaşam modelleri geliştirilerek genç ve yaşlı kesimin birlikte yaşamalarını destekleyecek tasarım ve stratejiler geliştirilecek”

Bilindiği üzere toprakla iç içe olan kişiler daha güçlü bir bağışıklık sistemine ve daha iyi bir mental sağlığa sahiplerdir. Bu nedenle kişilerin toprak ile etkileşimde olması gün geçtikçe daha önemli bir hale gelmekte. Dolayısıyla toprakla etkileşimin fazla olacağı yeni sağlıklı yaşam alanları oluşturulmaya başlandı. Diğer yandan, günümüzün yaşlı kesimi kendilerini yaşlı olarak hissetmiyor ve yaşa göre tanımlanmak ya da sosyal olarak ayrılmak istemiyor. Bu yüzden yeni yaşam modelleri geliştirilerek genç ve yaşlı kesimin birlikte yaşamalarını destekleyecek tasarım ve stratejiler geliştirilmelidir.

Eski bir şifa tekniği olan ses şifası ise bedeni bir denge ve uyuma getirmek için yeniden ön plana çıkarken ortak hamamlar, büyük ölçekli sağlıklı yaşam odaklı tatil köyleri, doğanın sanat ve zindelik ile buluştuğu halka açık parklar gibi birçok sağlıklı yaşam alanları oluşmaya başladı.

Wellness alanında yeni nesil natüralizm önemli bir konu haline gelmekte. Bu noktada kişiler artık uykularına, hareketlerine, dengeli beslenmelerine ve mental sağlıklarına dikkat etmeye başlamış durumda. İnsanlığın temel değerlerine geri dönüş yaşanmakta. Aynı zamanda akıl sağlığı ve travma hakkındaki konuşmalar her zamankinden daha fazla gelişmişlik gösterdi. Sosyal medyada ortaya çıkan topluluklar, bireylerin sesini yükseltmesi ve araştırmaların hızlanması ile travma konusunda daha bilinçli bir dünya çağına girildiğini gösteriyor.

Yeni Nesil Medya

“Sosyal medya, arama motorlarının yerini almaya başlamış durumda”

Geçici içerikler ile etkileşim yükseltmek, özgün içerikler, video içerikleri ve kısa videolar ön planda olan trendler arasında. Bununla birlikte kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler marka içeriklerinin önemli bir parçası olmaya başladı. Markalar kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri kullanarak hem markalı içeriğin pazarlama bütçesini kısabilecekleri hem de kullanıcıları ön plana çıkarmalarına ve kendilerini değerli hissetmelerine de olanak sağlayabilecekler.

Yeni nesil medya alanında internet memes’leri artan trendler arasında görülmekte. Memes’ler içerik oluşturanların izleyicileriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurması ve bir markayı genellikle eğlence unsurunu kaybetmeden tanıtması için harika bir yol. Bu içerikler markalara hedef kitleleriyle sohbet etme ve ilişki kurmanın kapılarını açacaklar.

Başka önemli bir nokta ise, sosyal medyanın arama motorlarının yerini almaya başlaması. Küresel olarak her yaş grubundan insan, markaları araştırmak için sosyal medyayı kullanıyor. Özellikle Z kuşağı arama yapmaktansa satın almak istedikleri markaları araştırmak için sosyal medyaya yönelmekte. Ayrıca bu kuşak iş aktivizmi trendini destekleyerek markaların zor konularda aktif olarak yer aldığını görmek istiyor. Bununla birlikte diğer önemli bir nokta sosyal medyanın reklam dünyasının kralı olmaya başlamasıdır. 2021 yılında dijital reklamlara 521 milyar dolardan fazla para harcandı. Bu rakamın 2026 yılında 876 milyar dolara ulaşabileceğini öngörülüyor.

Teknoloji Makaleleri