Pazartesi, Haziran 24, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Türkiye’de yapay zeka ekosisteminin gelişim süreci

yapay zeka-globaltechmagazineTürkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin yıllık çalıştayı, Vizyon 2033 teması ile gerçekleşti. 6.TRAI Çalıştayı’nda önümüzdeki on yıllık süreçte Türkiye’de Yapay Zeka Ekosisteminin rekabetçi ve işbirlikçi olarak gelebileceği en üst seviyeye ulaşabilmesi için ihtiyaçlar ve çözüm önerileri, yapay zeka konusundaki farklı paydaşlarla değerlendirildi.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi TRAI’nin 6 Mayıs 2017’de hayata geçirdiği ve artık gelenekselleşen TRAI Çalıştayı bu sene 6. doğum gününde, yapay zeka alanında çalışmalarını sürdüren kamu, global ve yerli teknoloji şirketlerinden yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler, girişimciler, teknoloji basını mensupları ve öğrencilerin oluşturduğu paydaş gruplarıyla Vizyon 2033 teması ile gerçekleşti.

Çalıştayda, yapay zeka alanında farkındalık yaratma, ekosistem geliştirme, yetkinlik geliştirilmesi, inovasyonu destekleyici projelerin yapılması gibi başlıklara yanıt vermek üzere kurulan TRAI’nin ana misyonu çerçevesinde paydaşların katkısı ve bütüncül yaklaşımla Türkiye Yapay Zeka Ekosistemi’nin gelişim süreci değerlendirildi. Paydaşların yapay zeka konusunu nasıl ele aldıkları, gündemlerinde neler olduğu, hangi problemlerle karşılaştıkları, çözüm önerileri, ekosisteme sağladıkları katkıların neler olduğu konuşuldu. Önümüzdeki on yıl boyunca yapay zekanın ekonomi, sosyal, teknoloji, çevresel ve hukuk gibi farklı bağlamlardaki etkisi tartışılarak daha işbirlikçi, daha hızlı büyüyen bir Türkiye Yapay Zeka Ekosistemi için ihtiyaçlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek aksiyon planları oluşturuldu.

Çalıştayda Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin ve çalıştayın hedefleri üzerinde duran TRAI Kurucusu ve CEO’su Halil Aksu şu bilgileri aktardı:

“TRAI Çalıştayı, tüm paydaşları ortak akıl üretebilmesi için bir araya getirdiği Türkiye Yapay Zeka Ekosistemi’nin geleceği hakkında konuşmak için en iyi ortamı sağlamayı hedefleyen bir yapıya sahip. Bu yılın “Vizyon 2033” teması, yapay zeka teknolojilerinin gelecekteki gelişimine ışık tutacak önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Günümüzün dünyasında artık rekabeti, kalkınmayı, gelişimi yapay zeka teknolojilerinden bağımsız düşünülemez noktaya gelindi. Hukuki, etik, sosyal, ekonomik, çevresel gibi birçok alanı kapsayan ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin getirilmesi çalıştayın bu seneki hedeflerinin bir parçası diyebiliriz.

6.TRAI çalıştayıyla, önümüzdeki on yılda teknolojinin verimli kullanıldığı, rekabetçi, işbirlikçi, daha hızlı büyüyen bir Türkiye Yapay Zeka Ekosistemi’nin tüm paydaşlarının ortak akılla hareket ederek birlikte aksiyon alması için gerekli planlamalar yapıldı. Yapay zeka ekosisteminde globaldeki gelişimler ışığında farklı paydaşlar arasındaki işbirliklerinin artırılması konusunda TRAI önemli bir etkiye sahip. TRAI olarak yapay zeka startuplarını yakından takip ederek, yayınladığımız Yapay Zeka Girişim Haritası ve Yapay Zeka Paydaş Haritası gibi çalışmalarla kamuyu bilgilendiriyor ve paydaşlar arasındaki işbirliğini destekliyoruz. Ayrıca yurt dışı ekosistemleri ile ilişkiler geliştirerek, hem Türkiye ekosistemini globalde anlatıyor hem de Türkiye’deki işlerin daha global hale gelmesi için işbirlikleri geliştirmeye yönelik çalışıyoruz. Yapay zekanın dahil olduğu iş dünyasının önemli problemlerinden biri olan yetkinlik gelişimi konusunda destekleyici eğitimler veriyor, şirketlerdeki farkındalığı artırmak üzere seminerler düzenliyoruz. Yapay zeka olgunluğunu anlamak, artırmak, ekosistem işbirliklerini geliştirmek isteyen kurumlara çalıştaylar düzenleyerek, yol haritaları hazırlıyor ve işbirliği geliştirebilecekleri paydaşlarla bir araya getirerek bu yolculuklarına eşlik etmeye çalışıyoruz.”

İyi örneklerin yaygınlaştırılmasını hedefleyerek başarılı yapay zeka projelerinin, teknolojik yetkinlik olarak öne çıkan projelerin daha fazla anlatılması gerektiğini belirten Aksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“TRAI olarak yapay zeka projelerinin çeşitlenmesini, yapay zekaya olan yatırımın ve verimliliğin artırılmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda TRAI Meetup, TR AI Week, TRAI Webinar gibi etkinlikleriyle, TRAI Blog ve TRAI Podcastlerle başarı hikayelerine yapay zekanın etkilerini ortaya koyuyor ve ekonomik olarak katkısını anlamaya ve anlatmaya destek oluyoruz. Sürdürülebilir bir kalkınma için ekosistem işbirlikleri, teknoloji yatırımları önem arz ediyor. Faydayı ve gelişimi odağına alan tüm paydaşlarımıza çalıştaya katılımları ve çalışmalarıyla yapay zeka ekosistemine katkıları için teşekkür ederiz.”

En önemli çıktılardan biri: TRAI Academy

Yapay zeka teknolojilerini kullanan farklı sektörel kurumların da yapay zeka teknolojisi üreten yerli ve global teknoloji şirketlerinin de en önemli ortak sorunu yetkin insan kaynağına ulaşabilmek. 2017 yılından beri gündeme gelen çalıştaylarda en önemli başlıklardan biri hem yeni yetenekleri ekibe dahil etmek hem de var olan yetkinlikleri geliştirmek. TRAI bu konuya hizmet etmek üzere TRAI Academy isimli eğitim akademisini kurdu. TRAI Academy’nin amacı veri bilimi ve yapay zeka alanında iş dünyası profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu yetkinlik kazanımları için etkili verimli programlar sunmak. Amacı doğrultusunda bu alanda hem kurum içi yetkinlik gelişim programları hem de üniversite öğrencileri için bu alana özel iş hayatına hazırlık programları yürütülüyor.

Teknoloji Makaleleri