Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Kurumsal veri ikilemini çözmenin yolu

trendmicro-globaltechmagazineTrend Micro’nun dünya genelinde yürüttüğü araştırma, etkili güvenliğin dijitalleşmeyi hızlandıracağını kabul etmesine rağmen birçok yöneticinin güvenlik ve veri içgörüleri arasındaki ilişkiyi göremediğini ortaya koyuyor.

Trend Micro Tehdit İstihbaratı Başkan Yardımcısı Jon Clay, “Veri odaklı içgörüler, yönetim kurullarının talep ettiği sürdürülebilir büyüme için giderek daha kritik bir temel oluşturuyor. Ancak bu veriler uygun şekilde güvence altına alınmadığı sürece, bu tür girişimler sağlam bir temel üzerine inşa edilmiş olmayacaktır. İş dünyasındaki yöneticilerin büyüme planları için güvenliğin önemini fark etmelerinin ve CISO’ların daha ikna edici bir gerekçe oluşturmalarının zamanı geldi” dedi.

Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, “Güvenlik ve veri içgörüleri arasındaki ilişki, günümüzün birbirine bağlı ve veri odaklı dünyasında işletmelerin başarıya ulaşmaları açısından büyük önem taşıyor. Etkili güvenlik önlemleri yalnızca hassas bilgileri korumakla kalmayıp aynı zamanda işletmelerin verilerinden değerli içgörüler elde etmelerini sağlayarak daha iyi karar almalarını ve genel performansın iyileştirilmesini sağlıyor. İşletmelerin başarıya ulaşmak ve büyümeyi hızlandırmak için güvenlik ve veri içgörüleri arasındaki ilişkiyi görmeleri gerekiyor” dedi.

Trend Micro’nun dünya genelinde iş dünyasındaki karar vericilerle yaptığı görüşmeler, kurumların yüzde 61’inin 2023 yılında belirsiz makroekonomik ve jeopolitik koşullarda gelir akışlarını çeşitlendirmeye acil ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduğunu ortaya koyuyor.

Yüzde 68’lik bir kesim, veriye erişimin bu yeni gelir kaynaklarının ortaya çıkarılmasında kilit rol oynayacağını belirtirken, büyük çoğunluk ( yüzde 91) verinin daha iyi kullanılmasıyla bir dereceye kadar maliyet tasarrufu sağlayabileceklerini ifade ediyor.

Veri analitiği ve benzeri araçlar, kuruluşların pazar eğilimlerini tahmin etmelerine, finansal tahmin senaryoları yürütmelerine ve daha fazlasına yardımcı olarak iş çevikliğini artırabiliyor.

Ancak, iş dünyasındaki karar vericilerin üçte birinden fazlası siber güvenlik ve veri içgörüleri arasındaki bağlantıyı anlamadıklarını ifade ediyor. Daha da ötesi, bu yöneticiler güvenlik ile hem yeni gelir akışları yaratma (yüzde 48) hem de maliyetleri azaltma (yüzde 55) arasındaki noktaları birleştirmekte başarısız oluyor.

Ayrıca, katılımcıların yarısından fazlasının kuruluşlarının mevcut güvenlik politikaları ve süreçlerinin bilgi siloları oluşturduğunu iddia etmesi de endişe verici bir unsur olarak öne çıkıyor. Veri içgörülerine yönelik projeleri fiilen baltalayabilecek bu durum, daha tümleşik ve platform tabanlı güvenlik yaklaşımlarına duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Bazı yöneticiler hala ikna olmamış olsa da neredeyse üçte ikisi güvenlik politikalarının dijitalleşme hızını artırabileceğine inanıyor.

Araştırma ayrıca güvenlik tedbirlerinin olgunlaştığına dair kanıtlar da ortaya koyuyor. Karar verici düzeyindeki katılımcıların yaklaşık dörtte üçü, kurumun siber risk düzeylerini izlediğini ve raporladığını, üçte biri ise bunu işle ilgili bir risk ölçümü olarak yönetim kuruluna sunduğunu belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 79’u ise kurumlarının dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir Siber İyileştirme Programına sahip olduğunu belirtiyor.

*Trend Micro, 25 ülkede 250’den fazla çalışana sahip şirketlerde 2718 iş karar vericiyle anket yapmak üzere Sapio Research’ü görevlendirdi.

Teknoloji Makaleleri