Pazar, Haziran 23, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

TUIK’in 2014 Bilgi Teknolojileri Kullanım Araştırması

tuik_globaltechmagazineTUİK, 2014 yılı Girişimlerde Bilgi Teknolojileri Kullanım Araştırmasını yayınladı.

10 girişimden 9’u İnternet erişimine sahip

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2014 yılında %89,9 oldu. Bu oran, 2013 yılında %90,8’di. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre İnternet erişim oranları ise; 10-49 çalışanı olan girişimlerde %88,5 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %96,1, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %98,7 oldu. Bilgisayar kullanım oranı 2014 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için %94,4 iken 2013 yılında %92 idi.

Girişimlerin %27,7’si sosyal medyayı kullandı 
Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %27,7’si 2014 yılında müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler vb. ile bilgi paylaşımı için sosyal medya uygulamalarını kullandı. Bu oran 2013 yılında %26,7 idi. Sosyal ağlar, %94,2 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.

Web sayfasına sahip girişimlerin oranı %56,6 oldu

Girişimlerin %56,6’sı 2014 yılında web sayfasına sahip iken, bu oran bir önceki yıl %53,8’di. Web sayfası sahiplik oranı %87,3 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu %73,5 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %52,3 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin %89,9’u genişbant bağlantı kullandı

Girişimlerin %89,9’u 2014 yılında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı. DSL bağlantı (ADSL, VDSL vb.) %86,3 ile İnternete erişimde en çok kullanılan genişbant bağlantı tipi oldu. Mobil genişbant bağlantı ise girişimlerin %47,9’u tarafından kullanıldı.

İnternet kullanan girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, %57,4’ü 10 Mbit/s altında, %27,3’ü 10-99 Mbit/s hız aralığında ve %15,2’si ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı. İnternet bağlantı hızları girişimin büyüklüğü ile artmaktadır.

Girişimlerde bilgisayar kullanımı, İnternet erişimi ve web sayfası sahipliği, 2005-2014 (*)

tuik

 

Girişimlerin %8,6’sı online satış yaptı 

Girişimlerin %8,6’sı 2013 yılında İnternet (web siteleri, online mağazalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) üzerinden mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %17,7 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %9,3 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %8,1’dir.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnternet kullanma oranı %79,3 oldu 

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı 2013 yılında %79,3 oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanan girişimler, %88,4 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından bilgi almak, %69 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından form almak/indirmek, %64,2 ile web üzerinden resmi formları doldurmak, %58,7 ile KDV beyannamesi vermek ve %62 ile SGK beyanları vermek için interneti kullandı.

Teknoloji Makaleleri