Pazartesi, Haziran 24, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Cisco Küresel Bulut Endeksi Öngörüleri

cisco_globaltechmagazineBu yıl dördüncüsü hazırlanan Cisco Küresel Bulut Endeksi’nde (2013-2018) Cisco, özel bulutun genel bulutu önemli ölçüde geride bırakmasının yanı sıra bulut trafiğinin, bulut iş yüklerinin ve bulut depolamanın güçlü büyümesini sürdüreceğini öngörüyor. Çalışmadaki bilgilere göre, önümüzdeki beş yıl içerisinde tüm veri merkezi trafiğinin yüzde 76’sı bulut üzerinden geçerken toplam veri merkezi trafiği neredeyse üçe katlanacak. 2018 yılında dünya nüfusunun yarısının* sabit internet erişimi bulunacak ve bu kullanıcıların yarısından fazlasının (yüzde 53) içeriği bireysel bulut depolama servisleri tarafından desteklenecek.

Türkiye’deki işletmeler, internetin gelişimindeki bir sonraki büyük adım olarak bulut bilişimi benimsemeye devam ediyor. Bu eğilim, her geçen gün daha fazla birey ve işletmenin bulut tabanlı çözümleri tercih ettiği Orta ve Doğu Avrupa’da da gözlemleniyor.

Türkiye’nin de bağlı olduğu Orta ve Doğu Avrupa bölgesiyle ilgili araştırmadan öne çıkanlar şöyle:

· 2013-2018 yılları arasında, bulut trafiğindeki en yüksek artış (yüzde 54 ortalama yıllık büyüme oranı ile) Ortadoğu ve Afrika bölgesinde görülecek. Bölgeyi yüzde 39 oranıyla Orta ve Doğu Avrupa ile yüzde 37 oranıyla Asya Pasifik takip ediyor.

· Bölgede 2013 yılında toplam veri merkezi trafiğinin yüzde 28’ini oluşturan tüketici veri merkezi trafiği, 2018 yılında yüzde 57 olacak.

· Bölgede 2013 yılında, toplam veri merkezi trafiğinin yüzde 45’ini temsil eden bulut veri merkezi trafiği, 2018 yılında yüzde 69’a ulaşacak.

· Bölgede bulut veri merkezi trafiği, yıllık ortalama yüzde 39’luk büyüme oranıyla 2018 yılında 5.2 kat artacak.

· Bölgede tüketicilerin oluşturduğu bulut veri merkezi trafiği 2013 yılında yüzde 29 iken 2018 yılında bu oran yüzde 55’e yükselecek.

· Bölgede tüketicilerin oluşturduğu geleneksel veri merkezi trafiği 2013 yılında yüzde 27 iken 2018 yılında yüzde 61’e çıkacak.

Küresel Bulut Endeksi’nde öne çıkan bulgular ise şöyle:

· Küresel Veri Merkezi Trafiği

– Çalışma, küresel veri merkezi trafiğinin yüzde 23’lük yıllık ortalama büyüme oranı ile 2013’ten 2018 yılına kadar yılda 3.1 zetabayttan yılda 8.6 zetabayta çıkacağını öngörüyor.

– 2018 yılı için tahmin edilen 8.6 zetabayt veri merkezi trafiği, bugüne kadar yapılmış tüm filmler (yaklaşık 500 bin) ve televizyon dizilerinin (yaklaşık 3 milyon) ultra-yüksek çözünürlüklü (UHD) hallerinin 250 bin katının internet üzerinden geçmesine denk geliyor.

– Küresel bulut trafiği, küresel veri merkezi trafiğinden daha hızlı büyüyor. 2013 yılında bulut, toplam veri merkezi trafiğinin yüzde 54’ünü oluştururken, 2018 yılında toplam veri merkezi trafiğinin yüzde 76’sını oluşturacak.

· Tüketici Bulut Depolaması

– Ev internet kullanıcılarının 2013 yılında ayda 186 megabayt olan kullanıcı başına kişisel bulut depolama ve tüketici bulut depolama trafiği, 2018 yılında ayda 811 megabayta ulaşacak.

· Özel ile Genel Bulut Adaptasyonu ve Gelişimi

– 2013 yılında yüzde 22 (12.7 milyon) olan genel bulut veri merkezlerindeki bulut iş yükü, 2018 yılında yüzde 31’e (52 milyon) çıkacak. 2013 yılında yüzde 78 (44.2 milyon) olan özel bulut veri merkezlerindeki bulut iş yükü oranı ise 2018 yılında yüzde 69’a (113.5 milyon) inecek.

· Küresel Buluta Hazır Olma

– “Buluta Hazır” olduğu düşünülen ülkelerin sayısı artıyor. Sabit ağlar için tek gelişmiş uygulama kriterini karşılayan ülkelerin sayısı 2013 yılında 69 iken 2014’te 109’a çıktı. Geçtiğimiz yıl 42 ülke, mobil ağlar için orta derece tek uygulamaya hazır olma kriterini karşılarken, bu yıl 52 ülke bu kriteri karşılar hale geldi.

Cisco Gelişen Ülkeler Mimari Başkanı Den Sullivan, “Mobilite, kıta çapında çok daha fazla yaygınlaşırken, insanlar bireysel, iş ve eğlence içeriğine her gittikleri yerde her cihazdan erişim ihtiyacı hissediyor. Bu durum Orta ve Doğu Avrupa’daki bulut tabanlı teknoloji kullanımını ve talebi artırdı. Kurumlar, bulut bilişimin güvenliği ve güvenilirliği konusunda kendinden emin oldukça Türkiye’de bulut önemli bir gerçeğe dönüşüyor” dedi.

Cisco Türkiye İş Geliştirme Müdürü Baran Karakurt ise “Türkiye’de internet ve bilişimin gelişimindeki bir sonraki büyük adım bulut bilişim. Bölgedeki hızlı mobil adaptasyon, bulut bilişim ve kablosuz teknolojilerin faydalarından yararlanmaya başlamak için var olan altyapıyı iyileştirme konumunda olduğunu gösteriyor. Eğer Cisco’nun Küresel Bulut Endeksi’ndeki öngörülerine bakacak olursak, Türkiye; özel sektör, devlet ve toplum olarak bulutun faydalarından yararlanma konusunda iyi yolda ilerliyor” diye konuştu.

*2018 yılında dünya nüfusu tahmini 7.6 milyar olacak. (Kaynak: Birleşmiş Milletler)

Teknoloji Makaleleri