Cumartesi, Mart 2, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

E-GÜVEN’den Zaman Damgası Uyarısı

eguven_globaltechmagazineTürkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN, yer ve erişim sağlayıcıların trafik bilgilerini 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında tanımlanan zaman damgası ile birlikte saklamakla yükümlü olduklarını açıkladı. Zaman damgası, dijital ortamdaki işlemlerin gerçekleştirilme anını belgeleyerek değiştirilemez bir kanıt oluşturuyor.

Türkiye’nin e-dönüşüm sürecinde zaman damgasının her geçen gün daha da önemli hale geldiğini ve zaman damgası kullanma gerekliliğinin giderek yaygınlaştığını vurgulayan E-GÜVEN İş Geliştirme, Kurumsal Satış, Kanal Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu Direktörü Ayşegül Tüzün şunları ifade etti: “Erişim ve yer sağlayıcı kurumlar loglama yapmakla yükümlü oldukları kadar bu logların doğruluğunu belgelemekle de yükümlüler. 5651 Sayılı Kanunun “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar” hakkındaki yönetmeliğinde de açıkça belirtildiği üzere erişim sağlayıcılarının altı ay, yer sağlayıcılarının ise bir yıl süresince trafik bilgilerini saklanması gerekiyor. Bu saklama işleminin yanı sıra bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü zaman damgası ile birlikte sağlamaları, gizliliğini temin etmeleri bekleniyor. Yükümlüklerini yönetmelikte belirtilen şekli ile yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile karşılaşabiliyor”

Zaman damgasının dijital ortamdaki birçok işlemle ilgili oluşabilecek hukuki süreçlerde yetkili mercilere sunulabilecek ve kabul görecek kanıt niteliğindeki en önemli araçlardan biri olduğunu da sözlerine ekleyen Tüzün, “Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak kurumlara zaman damgası ve e-imzanın yanı sıra e-imza ve mobil imzanın kullanılabildiği pek çok farklı ürün ve hizmeti de veriyoruz. E-Güven olarak kurulduğumuz günden bu yana dijital ortamdaki işlemlerin yasalara uygun şekilde yürütülmesi için çalışıyoruz” dedi.

Teknoloji Makaleleri