Ana Sayfa Haberler Bulut stratejisi ile yıllık 1 milyon dolar tasarruf etmek mümkün

Bulut stratejisi ile yıllık 1 milyon dolar tasarruf etmek mümkün

cisco globaltechmagazineCisco sponsorluğunda gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, bulut kullanımında her geçen gün artan talebe rağmen çok az sayıda kuruluş, bu teknolojiden maksimum verim alabiliyor. Araştırma, faaliyetlerinde bulut teknolojisinden yararlanan organizasyonların oranının geçen yıla kıyasla yüzde 61’lik bir artışla, yaklaşık yüzde 68’e ulaştığını ortaya koyuyor. Bulut kullanımındaki bu artışın temelinde, güvenlik, Platform gereksinimleri, Yazılım Geliştirme ve Nesnelerin İnterneti gibi bulut tabanlı çözümlerde verimli çalışabilen uygulamalar yer alıyor.  Bununla birlikte, şirketlerin yüzde 69’u henüz tekrarlanabilir, yönetilen ve optimize edilmiş bir bulut stratejisine sahip olmadığı gibi, kuruluşların sadece yüzde 3’ünün bulut stratejisi daha yüksek bir işletme performansı sağlayacak biçimde optimize edebilmiş durumda.

Araştırma bulgularına göre, kuruluşların daha yüksek bulut kullanım ve faydalanma olgunluğuna erişme konusunda karşılaştıkları engeller arasında kapasite yetersizliği ve uzmanlık, yetenek yoksunluğu, iyi tanımlanmış bir strateji ve yol haritasının olmaması, eski sistemlere dayalı silolaşmış organizasyon yapısı ve Bilgi Teknolojisi ile Faaliyet Alanı (BT/LOB) arasındaki uyumsuzluklar yer alıyor. Cisco araştırmasının detaylarını aktaran Cisco Türkiye  Veri Merkezi ve Sanallaştırma Teknolojileri Satış Müdürü Baran Karakurt, bulut stratejilerine sahip kuruluşların yüzde 95’inin ekonomi, konum ve yönetişim politikalarına yönelik hibrit bir BT ortamı geliştirdiklerini ifade etti. Karakurt, “Bulut alanında en gelişmiş kuruluşlar, her bir bulut tabanlı uygulamadan ek gelir kaleminde yıllık 3 milyon dolar ek kazanç ve 1 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağlıyorlar. Gelir artışının başlıca nedenleri arasında ise yeni ürün ve hizmet satışı, daha hızlı müşteri kazanımı veya yeni pazarlara daha hızlı giriş gibi avantajlar yer alıyor” diye konuştu.

Cisco müşterilerinin, hibrit ve çoklu bulut uygulamaları gelişip yayıldıkça daha çeşitli ve karmaşık ortamlarla mücadele ettiğini aktaran Baran Karakurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu müşteriler, her biri çok çeşitli ticari getirilere sahip geleneksel ve bulut kaynaklı uygulamaları için en iyi ortamları ve tüketim modellerini seçme konusunda özgür olmak istiyorlar. Ancak bu araştırmanın ortaya koyduğu gibi, bulut teknolojisini benimseyen pek çok kuruluş olmakla birlikte, çoğu şirket, optimum bulut modeline giden yolun henüz başında. Cisco Profesyonel Hizmetler ürünü de yeni ve geliştirilmiş sürümüyle çok önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Ortaklarımızla işbirliği halinde sunduğumuz ürün ve hizmetler, müşterilerin özel ticari ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş hayli güvenli ve optimum bir bulut ortamı elde etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlandı.”

Cisco’nun yeni Profesyonel Bulut Hizmeti başladı

İşletmelerin hibrit, özel ve genel çoklu-bulut(multi-cloud) labirentinde kaynaklarını kolayca ve güvenli taşımalarına olanak sağlayan ve bunun yanında bulut ortamlarını optimize etmelerine yardımcı olacak bir dizi yeni Profesyonel Bulut Hizmetini başlatan Cisco, müşterilerin, dijital dönüşüm stratejilerinde ve bulut kaynaklı girişimlerinde daha hızlı yol alırken, karşılaşabilecekleri olası yetkinlik açıklarını bu hizmetler sayesinde kapatabilmelerini  hedefliyor.

Piyasaya sürülen Cisco® Profesyonel Hizmetleri şu avantajları sunuyor:

  • Cisco Cloud Center (Cisco Bulut Merkezi) için geliştirilen yeni çoklu bulut yönetim ve organizasyon hizmetleri ile müşterilere bir kez model oluşturduktan sonra her yerde uygulama ve kullanım imkânı sunuluyor.
  • Yeni Bulut Hızlandırma hizmetleri, hem geleneksel özel bulutların hem de OpenStack ve PaaS gibi bulut kaynaklı çözümlerin tasarım ve kullanımını hızlandırıyor.
  • Geliştirilmiş uygulama ve buluta geçiş hizmetleri, uygulamaların ve görevlerin buluta entegrasyonunu ve aktarımını kapsayan süreci otomatik hale getirip basitleştirerek riski ortadan kaldırıyor.
  • Yeni BT dönüşüm hizmetleri, müşterilerin geleneksel ve Geliştirme-Operasyon (DevOps) ortam ve ekiplerinin entegrasyon ve optimizasyonunu sağlayan iş süreçlerinin ve kapasitelerinin uyumlu hale getirilmesine yardımcı olan, Geliştirme-Operasyon bağlantılı değişim yönetimi girişimlerine odaklanıyor.

Cisco, önümüzdeki dönemde, DomainTen Hizmeti ile Cisco Ticari Bulut Danışmanı servisini bir araya getirecek bütünleşik bir strateji atölyesi düzenlemeyi planlıyor. Cisco ve kanal iş ortağının düzenleyeceği atölye çalışması ile kuruluşlara bulut kullanımı konusundaki açıkları ve referans noktalarını belirlemeleri, çoklu bulut ortamlarını sürekli olarak iyileştirmeleri ve BT ile iş alanındaki paydaşların uyumunu kolaylaştırmaları için destek verecek. Atölye çalışması ile kuruluşlar, BT departmanlarında bulut kullanımının çok çeşitli anahtar performans göstergeleri üzerindeki olası etkisini daha iyi ölçme imkanına kavuşacaklar.

Cisco’nun Domain Ten servisi, müşterilere veri merkezi ve BT altyapılarındaki temel öğeleri veya alanları geniş bir perspektiften inceleme imkânı sunuyor ve stratejik bir yol haritası ile hedefe giden adımları ortaya koyarak müşterilerin BT dönüşümlerini planlamalarına yardımcı oluyor. Bu yeni hizmetler ve bütünleşik atölye çalışmaları sayesinde kanal iş ortakları, Cisco hizmetlerini yeniden satma veya kendi tamamlayıcı hizmet ve işlerini Cisco ile harmanlayıp müşterilere doğru yetkinlik, kapasite ve ürün kombinasyonu ile bütüncül bir çözüm sunarak kuruluşları ticari hedeflerine birlikte ulaştırma fırsatına sahip olacak.

Cisco Ticari Bulut Danışmanı Kullanım Raporu  

“Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximing Value” (Bulut Teknolojisi Yaygınlaşıyor: Herkes Deniyor, Bazıları Faydalanıyor, Çok Azı Maksimum Kazanç Sağlıyor) başlıklı InfoBrief, IDC tarafından Cisco sponsorluğunda hazırlandı. Çalışmanın temelinde, 31 ülkeden 6 bin100’ü aşkın kuruluşta özel, genel ve hibrit bulut teknolojilerini kendi BT ortamlarında başarıyla kullanan BT’den sorumlu yöneticilerle yapılan ana pazar araştırması yatıyor. Bu yıl ikincisi yapılan araştırmanın örneklemi, geçen senekinin yaklaşık iki katı büyüklüğünde.