Cumartesi, Mayıs 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Dell Dijital Dönüşüm Endeksi önemli noktalara dikkat çekiyor

dell-technologies-globaltechmagazineDell Dijital Dönüşüm Endeksine göre, Türkiye’deki her 10 işletmeden 9’u 5 yıl içinde müşteri taleplerini karşılamakta zorlanacak.

Şirketler işlerinde giderek daha fazla aksaklıkla karşılaşmalarına rağmen, Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksinin sonuncusu pek çok işletmede dijital dönüşüm programlarının hâlâ emekleme evresinde olduğunu gösteriyor. Türkiye’deki her 10 işletmenin 9’u (yüzde 92) önümüzdeki beş yıl içinde değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayacaklarına inanıyor. Bu oran dünya çapında yüzde 51 oranında kalırken ve dünya çapındaki işletmelerin yaklaşık üçte biri (yüzde 30) dijital dönüşümün işletmelerinin geride kalmasından endişe duyuyor. Türkiye’de ise dijital dönüşümde geride kalma konusunda endişeler dünya ortalamasının altında kalıyor (yüzde 13).

Araştırmanın Türkiye sonuçlarını değerlendiren Dell EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu, “Dijital olgunluk konusunda gelişmekte olan pazarların, daha önce gelişmiş olan pazarlara kıyasla önde olduğu görmek sevindirici. Ülkemizin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde dijital olgunlukta zirvede yer alması önümüzde harika fırsatlar olduğuna işaret ediyor. Sonuçlarda dikkat çeken bir diğer konu ise önümüzdeki 5 yılda değişmesi beklenen müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasından endişe edilmesi. Bu sorunun önüne geçmek için işletmelerin, şimdiden önlemlerini alarak, geleceğe hazır yatırımlar yapması gerekiyor” dedi.

Veri gizliliği ve güvenliğinden endişeliyiz

Türkiye’deki bulgular ayrıca işletme liderlerinin bir güven krizi eşiğinde bulunduğunu ve kalıcı engellerin %92 oranında işletme liderini harekete geçmekten alıkoyduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de dijital dönüşüm başarısının önünde ilk beş engel şu şekilde sıralanıyor:

  1. Veri gizliliği ve güvenliği endişeleri (%45)
  2. Bütçe ve kaynak yetersizliği (%40)
  3. Olması gerekenden fazla bilgi (%35)
  4. Üst seviye destek eksikliği (%29)
  5. Olgunlaşmamış dijital kültür (%27)

Katılanların neredeyse tamamı (%89), işletmelerinin önümüzdeki beş yıl içinde güvenilirliklerini kanıtlamakta zorluk yaşayacağına inanırken, dünyada bu oran yalnızca yüzde 49’da kalıyor. Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık üçte biri (%29) kendi işletmelerinin yönetmeliklere (KVKK, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği gibi) uygunluk sağlayacağına güvenmiyor. Hem dünyada hem de Türkiye’dekilerin üçte biri kendi işletmelerinin çalışan veya müşteri verilerini koruyacağına da güvenmiyor.

En çok yatırım siber güvenliğe

Liderler, gelecekteki dönüşüme yardımcı olmaya yönelik olarak iş gücüne, güvenliğe ve bilişim teknolojisine odaklanmayı içeren benzer öncelikler ve yatırımlar bildirdi. 2016 yılındaki %27’ye göre artışla liderlerin yüzde kırk altısı, örneğin tüm çalışanlara nasıl kodlama yapılacağını öğreterek şirket içi dijital becerileri ve yetenekleri geliştiriyor. Anket sonuçlarına göre Türkiye’de bu oran yüzde 50 düzeyinde.

Türkiye’de yapılması planlanan önümüzdeki bir ila üç yıl için en önemli teknoloji yatırımları ise şunlardan oluşuyor:

  1. Siber güvenlik (%70)
  2. Bilişim merkezli yaklaşım (%59)
  3. Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi (%52)
  4. Bilişsel sistemler (%52)
  5. Çoklu bulut ortamı (%51)

Araştırma metodolojisi

2018 yılı yazında bağımsız araştırma şirketi Vanson Bourne, 42 ülkeden/alt bölgeden orta ve büyük ölçekli şirketlerdeki 4.600 işletme lideriyle işletmelerinin Dell Technologies Dijital Dönüşüm Endeksindeki yerini ölçmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Vanson Bourne, işletmelerin BT stratejilerini, iş gücü dönüşüm girişimlerini ve temel bir dijital işletme özellikleri kümesi karşısında algılanan performans düzeylerini inceleyerek dijital işletme çalışmalarını sınıflandırdı.

Teknoloji Makaleleri