Ana Sayfa Haberler Türkiye’de veri trafiği için yüzde 60 büyüme öngörülüyor

Türkiye’de veri trafiği için yüzde 60 büyüme öngörülüyor

Equinix-globaltechmagazineEMEA bölgesinde, veri trafiğinde yıllık olarak yüzde 50’nin üzerinde büyüme beklenirken, Türkiye’deki işletmeler için yüzde 60 oranında bir büyüme öngörülüyor.

GXI pazar araştırmasına göre ara bağlantı bant genişliği, diğer bir deyişle ana iş ortakları arasındaki doğrudan ve özel trafik değişim kapasitesi, dijital iş faaliyetleri için çok önemli bir bileşen ve araştırma. Dijital ekonomide şirketlerin rekabet edebilmek için, hızla çoğalan bulut ve ekosistemleri arasında, artan veri hacimlerini ele alması ve veri değişim hızını artırması gerektiğini doğrular nitelikte.  Equinix tarafından, 2.450 global üst düzey BT profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen bağımsız ankete göre global BT karar vericilerinin yarıdan fazlası (%48), ara bağlantının dijital dönüşümü kolaylaştıracak ana etken olduğunu düşünüyor. EMEA bölgesindeki her 10 BT karar vericisinden 4’ü de bu düşünceye sahipken, Türkiye’deki BT karar vericilerinin dörtte üçü (%75), hali hazırda temel bağlantı noktası olarak ara bağlantıya güveniyor.

IDC, Veri Merkezi&Bulut, Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rick Villars, “İnsanlar, yazılımlar ve makineler çalıştığımız, eğlendiğimiz ve yaşadığımız her yerde daha hızlı veri oluşturuyor ve tüketiyor” dedi. “Bu yeni konumlarda yaratılan, toplanan ve analiz edilen verilerdeki ciddi artış, BT altyapılarının hali hazırda kurum içi sistem odaları ve geleneksel veri merkezlerinde konuşlandırılmasının değişmesine yol açıyor. İşletmeler, sayıları giderek artan bulut hizmet sağlayıcıları, uç(edge) konumlarında yer alan müşteriler ve iş ortaklarına esnek erişim imkanları sunan modern veri merkezlerinde konumlanarak dijital dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirebiliyorlar.”

Tüm EMEA Bölgesi’nde uygulanan regülasyonlar Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Yönetim ve Eğitim, İş ve Profesyonel Hizmetler konusunda veri alışverişinin ve ara bağlantı bant genişliği artışını kaçınılmaz olarak doğuruyor. Bu düzenlemeyle, Avrupa (%51 CAGR) dijital büyüme yarışında Kuzey Amerika’yı (%46) geçiyor. Latin Amerika %63 CAGR’la başı çekiyor ve Asya Pasifik hemen arkasında yer alıyor (%56 CAGR). Ankete göre; dünyadaki genişleme planları, diğer bölgelerdeki daha agresif genişleme planlarına karşın (%69, Amerika Kıtası %65), EMEA’da yer alan işletmelerin %55’inin yeni metropollere açılmayı planladıklarını gösteriyor. Globalde her 10 BT karar vericisinden 6’sı (%62) – ve Türkiye’de (%60)- bu büyüme planlarını desteklemek üzere sanal bağlantılardan yararlanıyorlar.

Temel Bulgular:

GXI 3. sayısı ara bağlantı bant genişliği –herhangi bir Telekom operatöründen bağımsız olan veri merkezlerinin içindeki BT değişim noktalarında, çeşitli iş ortakları ve sağlayıcılarla özel ve doğrudan trafik değişimi için tedarik edilen toplam kapasite – büyümesini takip ederek, ölçümleyerek ve tahminlerde bulunarak bazı öngörüler sunuyor.

GXI bulgularına göre:

Dijital ekonomide rekabet edebilmenin temel koşulu, ara bağlantı yoluyla büyük hacimli veri alışverişi yapılabilmek.

 • Anket sonuçlarına göre, global BT karar vericilerinin neredeyse yarısı (%46), ara bağlantının, pazarda rekabetçi avantaj yakalamak için yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bu bulgu, EMEA’daki her 10 BT karar vericiden 4’ü için (%39) doğruydu.
 • Çalışma bulgularına göre, Türkiye’deki BT karar vericilerinin yaklaşık %69’u ara bağlantıyı işlerinin devamlılığı için öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu düşünüyor. %73’ü ara bağlantının iş kollarına pazarda rekabet gücü sağladığına inanıyor.

Mesafe, dijital iş faaliyetlerinde performansı belirleyen en büyük etkendir.

 • Özel ara bağlantıların konuşlandırılması hem uygulama performansını hem de kullanıcı deneyimini ciddi oranda iyileştirecektir.
 • Ankete göre global BT karar vericilerinin 1/3’ü (%34, bunun %31’i EMEA bölgesinde) bağlantı hızını arttırmak için ara bağlantı kullanıyor.
 • Anket bulgularına göre, Türkiye’nin önde gelen BT liderlerinin %60’ı özel bulut, %43’ü herkese açık bulut uygulaması kullanıyor ve %43’ün içindeki %24 ise çoklu bulut uygulamasını tercih ediyor.

Lider işletmeler, modern ara bağlantı mimarileri kullanarak rekabette avantaj elde ediyor

Birçok uç(edge) konumları üzerinden farklı ağ sağlayıcılarına bağlanmak, ara bağlantı bant genişliği için en belirgin kullanım durumudur ve 2022 yılına kadar 4 kat büyümesi beklenmektedir. Ankete göre; EMEA bölgesindeki BT karar vericilerinin yarıdan fazlası, (%54) ağ performansı optimizasyonunun temel öncelik olduğunu düşünüyor. Birçok uç (edge) konumları ve bulut bölgeleri üzerinden farklı bulutları ve BT hizmetlerini bağlamak; ara bağlantı bant genişliğinin daha geniş kapsamlı ve hızlı kullanım biçimlerinden biri ve 2022’de 13 kat büyümesi öngörülüyor. Çoklu bulut stratejilerine geçiş, anket katılımcısı BT karar vericilerinin neredeyse yarısı (%45) için öncelikli konu.

 • Finansal hizmetler, içerik, dijital medya ve tedarik zinciri entegrasyonu konusunda çalışan dijital iş ortaklarını ara bağlantı bant genişliği üzerinden bağlamak bir diğer kullanım biçimi ve 2022’de 5 kat büyümesi öngörülüyor.

Alıntılar:

 • Sachin Gupta, Kurumsal Ağ Ürün Yönetimi Kıdemli Başkan Yardımcısı, Cisco

“İşletmeler dijital dönüşüm zorunluluğunu benimsediklerinden, hedeflerine ulaşmak için artan sayıda çoklu bulut tabanlı uygulamayı kullanıyorlar. Bu durum, dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcılara hızlı ve güvenli bir uygulama deneyimi sunmak için ağ sistemlerine olan önemi artırıyor. Uygulamalar ve ağlar giderek yaygınlaşırken işletmeler, son kullanıcıları kritik iş uygulamalarıyla güvenli bir şekilde bağlantı kurmaları için düşük gecikmeli ve birbiriyle bağlantılı mimariye ihtiyaç duymaya devam edecekler.”

 • Eugene Bergen Henegouwen, EMEA Başkan, Equinix

“Avrupa’nın %51 oranında tahmin edilen CAGR oranı, kıta geneline yayılan işletmelerin; müşterileriyle ve ortaklarıyla bağlantı kurmak, rekabet edebilmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için yenilikçi yöntemler kullanma yoluna gittiklerini gösteriyor. Buna paralel olarak, bağımsız anketimizden elde edilen sonuçlara göre EMEA bölgesi; yeni bölgelere, ülkelere veya metropollere genişlemek için ara bağlantıyı en geniş oranda kullanan organizasyonlara sahip (%63). Bu durum; ara bağlantının, sınırlar ötesinde iş yaparak müşteri ağını genişletmeyi hedefleyen şirketler için çok önemli bir ticari değer olduğunu gösteriyor.”

 • İlyas Turgut, Genel Müdür, Teletek Bulut Bilişim ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

“Equinix, işletmelerin küresel ekonomide gelişmeleri için gereken bağlantıyı sağlayarak dijital dönüşümü benimsemelerini sağlıyor. Teletek’in; müşterilere, tüm davetsiz misafir ve yangın alarmı sistemlerini desteklemek için gerekli olan güvenli bulut ve BT hizmetlerini sağlaması için ara bağlantı gereklidir – ağ optimizasyonu, müşterileri ikincil sitelerine bağlar ve müşterilerin ağlarına doğrudan ulaşmalarını sağlar.”

 • Orçun Murat Özalp, Genel Müdür, BulutBroker

“BulutBroker’ın başarısı için ara bağlantı şart. Bulut hizmetlerimizi oluşturmak ve genişletmek için Equinix tarafından sağlanan bağlantıya güveniyoruz. Sonuçta ortaya çıkan bulut hizmetleri, BulutBroker’in bulut ve BT hizmet şirketleri ile işbirliğini desteklemektedir.”

 • Serkan Sevim, CEO, Medianova

“Bir CDN şirketi olarak Medianova’nın; içerik talep eden son kullanıcılara küresel olarak erişmek için ara bağlantıya ihtiyacı var. Equinix; Medianova’nın mümkün olduğu kadar çok müşteriye hızlı ve güvenilir içerik sunumu hizmetlerini destekler. Medianova; Equinix sayesinde ara bağlantıyı güçlendirdi ve e-ticaret müşterilerine, oyun müşterilerine ve kurumsal müşterilere sunduğu hizmetleri 20’den fazla ülkeye genişletti.”

 • Cem Çelebiler, Genel Müdür, Turknet

“Turknet; üstün hizmet sunumu için Equinix tarafından sağlanan ara bağlantıyı kullanıyor. Internet erişimi ve telefon hizmetleri sunan, önde gelen bir Türk telekomünikasyon şirketi olarak Turknet’in, kullanıcılar ve ihtiyaç duydukları servis uygulamaları arasındaki mesafeyi kısaltabilmesi için ara bağlantı şarttır. Equinix’in desteğiyle Turknet, ağ optimizasyonu ve iş sürekliliği için gereken ara bağlantıyı kullanıyor.”

 • Mehmethan Şişik, Genel Müdür, Equinix Türkiye

“Global Interconnection Index (GXI)’in üçüncü sayısının, yerel Pazar bağlamında doğrulamak üzere yaptırılan anket; Türkiye’deki şirketlerin yüzde 74’ünün ara bağlantının dijital dönüşümde hayati bir rol oynadığını düşündüğünü gösteriyor. Ülkemizde gelişen veri merkezi pazarının yanı sıra bu sonuçları da göz önünde bulundurarak; ara bağlantı platformumuzun katkısının,  tüm ekosistem paydaşlarına doğrudan, esnek, güvenli ve yüksek performanslı erişim sağlamada ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dijital dönüşüm için şirketler; rekabette başarılı olmak ve öne çıkmak için ara bağlantı odaklı iş modellerine ve BT mimarilerine yönelmeli. ”

Global Interconnection Index hakkında

Equinix tarafından her yıl yayınlanan Global Interconnection Index, Ara bağlantı Bant Genişliğinde, yani dağıtık BT ağları arasında akan veri trafiğini ölçerek ve büyüme tahminleri sunarak işletmelere önemli bilgi ve öngörüler sağlar. Global Interconnection Index; endüstrinin, ara bağlantı bant artışının 2022’ye kadar nasıl genişleyeceği konusunda tahminlerde bulunan tek pazar araştırmasıdır. Rapor, dünya genelinde operatörden bağımsız veri merkezlerini kullanarak binlerce işletmenin BT altyapı mimarisini analiz eden bir piyasa referansı işlevi görmektedir. Bu veriler, yerel ve bölgesel (makroekonomik trendleri, pazar demografisini ve sektör yoğunluklarını içeren) pazar verileriyle dijital işletmelerin ana taleplerini şekillendiren ve dijital iş dünyasının dönüşümünün büyümesini tahmin etmek üzere bir ağırlıklı çarpan belirlemek için kullanılır.

Equinix bağımsız anketi hakkında

APCO Insight; Equinix tarafından gerçekleştirilen bağımsız çalışmanın bir parçası olarak,

Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’te farklı kuruluşlardan 2.485 BT karar vericinin katılımıyla bir anket düzenledi. Ankete katılımcılarının 1.348’i Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesi’nde, 102 kişi ise Türkiye’de yaşıyor. Katılımcılar, Dynata’nın online paneline katılanlar arasından seçildi. Anket; 1-16 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlendi.