Ana Sayfa Haberler Telkoder, telekomünikasyon sektörü takip raporunu yayınladı

Telkoder, telekomünikasyon sektörü takip raporunu yayınladı

telkoder-globaltechmagazineSerbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Bilgi ve İletişim Kurumu’nun 2019 üçüncü çeyrek ve TÜİK enflasyon verilerini kullanarak hazırladığı sektör takip raporunu yayınladı.

TELKODER’in hazırladığı raporda 2019 üçüncü çeyrek itibariyle sektör gelirlerinin 17,47 milyar TL olduğu, enflasyondan arındırıldığında ise gelirlerin 4 Milyar TL olarak tespit edildiği, bir önceki çeyreğe göre önemli bir büyüme sağlanamadığı görülüyor. Sektörde rekabeti de raporda ele alan TELKODER; 2019 ikinci çeyrekte pazardaki en büyük üç operatör ve iştirakleri dışında kalan alternatif işletmecilerin pazar payı %8,97 iken 2019 üçüncü çeyrekte ise bu oranın %8,24’e düştüğünü vurgulayarak pazarda rekabet koşullarının iyileştirilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sektörün yaklaşık %70’ini oluşturan iki şirketin piyasa değerlerini inceleyen dernek 2008 yılından bu yana önemli ölçüde düşüş yaşandığının altını çiziyor. Rapora göre, 15 Mayıs 2008 tarihinde iki şirketin toplam değeri 22,90 milyar dolar iken, 31 Ocak 2020’de bu değer 9,82 milyar dolar’a geriledi. Sektör raporunda fiber altyapı alanındaki çalışmalara da değiniliyor.  Raporda 2019 ikinci çeyrekte 364.549 km olan toplam fiber uzunluğunun 2019 üçüncü çeyrek sonunda 371.304 km olarak hesaplandığı görülüyor.

Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün tam rekabet ortamı oluşturularak büyümesinin sağlanması için faaliyetler yürüten TELKODER, dönem dönem yaptığı analizlerle sektörün nabzını tutuyor. Son olarak sektörün 2019  üçüncü çeyrek dönemi pazar verilerini değerlendiren dernek sektörde rekabet koşulları, fiber altyapı çalışmaları ve veri merkezi işletmeciliği konularında önemli adımlar atılması gerektiği konusunda sektör paydaşlarına uyarılarda bulunuyor.

Sektörde rekabet koşulları iyileştirilmeli

TELKODER’in sektör takip raporuna göre  2019 üçüncü çeyrek itibariyle sektör gelirleri 17,47 milyar TL. Enflasyondan arındırıldığında ise gelirlerin 4 Milyar TL olduğu görülüyor. Derneğin değerlendirmelerine göre sektör gelirlerinde önemli bir değişiklik yaşanmadı.  TELKODER raporunda 2019 ikinci çeyrekte pazardaki en büyük üç operatör ve iştirakleri dışında kalan alternatif işletmecilerin pazar payının %8,97 iken 2019 üçüncü çeyrekte ise bu oranın %8,24’e düştüğünü vurgulayarak pazarda rekabet koşullarının iyileştirilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sektörün yaklaşık %70’ini oluşturan iki şirketin piyasa değerlerini de inceleyen dernek 2008 yılından bu yana önemli ölçüde düşüş yaşandığının altını çiziyor. Rapora göre; 15 Mayıs 2008 tarihinde iki şirketin toplam değeri 22,90 milyar dolar iken, 31 Ocak 2020’de bu değer 9,82 milyar dolar’a geriledi.

Fiber altyapı konusunda sektör ortak hareket etmeli

Türkiye’de fiber altyapı çalışmalarının hızlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren TELKODER’in raporunda 2019 ikinci çeyrekte 364.549 km olan toplam fiber uzunluğunun 2019 üçüncü çeyrek sonunda 371.304 km olarak hesaplandığı görülüyor. Ülkelerin gelişimini ve dünyayala rekabet etmelerinde önemli bir rolü bulunan internetin yaygınlaşması ve herkesin internet hizmetlerinden yaralanabilir seviyeye gelmesi için fiber altyapı çalışmaları kritik bir önem taşıyor. TELKODER Türkiye’de operatörler ve sektör oyuncularını  birlikte hareket ederek bu alanda başarılı işlere imza atılabileceğinin altını çiziyor.

Veri Merkezleri ülkeler için olmazsa olmaz

TELKODER, ülkemizin verisinin ülkemizde kalması gerektiğinin altını çizerek yerli veri merkezlerinin kurulumunu teşvik edici politikaların uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

TELKODER raporunda ülkemizdeki veri merkezlerinin yaygınlaşması için yapılması gerekenler ise şöyle sıralanıyor;

 • Veri Merkezlerine, “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında sağlanan destek ve teşvikler kullanılamamaktadır. Bu teşviklerin kullanılabilmesi için bölge (23 il sınırı) ve beyaz alan sınırı (5000 m2) kaldırılmalı ve ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır. Bununla birlikte,
  • 5 yıl süre ile veri merkezi personelin gelir vergisinden %100 muafiyeti,
  • Sıfır maliyetli fiziksel şartlara sahip %100 uyumlu bina/kampüs imkânı,
  • Türkiye dışına satacağı servislerin gelirlerinde %100, Türkiye içerisine satacağı servislerden %50 oranında vergi muafiyeti,
  • Anlaşmalı üniversiteler ve kurumlardan gerekli teknik personelin yetiştirilmesi şartı ile bu personelin maaşlarında %50 oranında devlet desteği sağlanmalıdır (Komşumuz Bulgaristan örneğinde olduğu gibi).
 • Veri Merkezi İşletmecilerine özel elektrik tarifesi hazırlanmalıdır. Bu tarife en fazla sanayi elektriği tarifesinin yarısı kadar olmalıdır.
 • Veri Merkezlerimizin, dünya standartlarında hizmetler verilebilmesi, yaşamakta oldukları ve onlar ile doğrudan ilişkilendirilemeyecek hukuka aykırılıkların önlenebilmesi için “Veri Merkezi İşletmecisi” tanımı en kısa sürede Kanunlarda yerini almalıdır.
 • Tüm Erişim Sağlayıcıların katılımının zorunlu olacağı birden fazla İnternet Değişim Noktasının kurulması biran önce gerçekleştirilmelidir.