Ana Sayfa Haberler İş sürekliliği konusunda dikkate alınması gerekenler

İş sürekliliği konusunda dikkate alınması gerekenler

citrix-globaltechmagazineBir işletmenin olağan faaliyetlerini kesintiye uğratan pek çok sebep olabilir. İster büyük ister küçük bir kuruluş olun, çalışanların üretken olma yeteneğini kesintiye uğratan olaylar yaşanacaktır. Bu kesintilerin doğal afetlerden BT arızalarına, elektrik ve telekomünikasyon kesintilerinden başka olaylara kadar pek çok nedeni vardır. Sorulması gereken ise soru şu: Ne kadar hazırsınız?

Bir kuruluşun olağanüstü durum kurtarma planı bu temel teknoloji unsurları, veri merkezleri, kritik altyapı ve sistemler üzerinde yoğunlaşırken, bir iş sürekliliği planı, kesinti durumunda iş operasyonları üzerindeki etkinin nasıl en alt düzeye indirileceği ya da tam olarak önleneceği konusunda daha geniş, kuruluş çapında bir bakış açısını benimser. İş Sürekliliği planlaması ölçeği ne olursa olsun, bütün kuruluşlar için kritik bir süreçtir ve normal iş operasyonlarındaki kesintilerle baş etme konusunda bir çerçeve sağlar.

Bu noktada Citrix iş sürekliliğinde dikkate alınması gereken kritik ilkeleri açıkladı.

İşinize en başından itibaren esneklik katın

İster temel BT altyapınız ve sistemleriniz, isterse iş süreçleriniz olsun, bunları tasarlayıp oluştururken kesintiyi aklınızda bulundurun. Sonradan bir düzeltme tutturmaya çalışmaktansa kesinti çözme yeteneklerini sistemlerin ilk kurulumu sırasında eklemek her zaman daha kolaydır. Teknolojiyi bir kenara koyarak, çalışanların işin tamamlanması için ortaya koyduğu iş süreçlerini de dikkate alın. Yalnızca çalışanların aklında var olan çok fazla iş süreci vardır. Kritik iş süreçleri tanımlanmalı, belgelenmeli ve mümkünse otomatik hale getirilmelidir.

Kurtarma İşlevlerini Değerlendirin ve Öncelik Sırasına Koyun

İşiniz kesintiye uğradığında, bütün hizmetlerinizin mutlaka kullanılabilir durumda olması gerekmez. İşle ilgili operasyonlarınızın devam etmesi için gerekli temel işlevleri tanımlamanız ve öncelik sırasına koymanız gerekir. BT’nin ötesinde, işle ilgili operasyonlarınıza daha geniş bir bakış açısıyla baktığınızdan emin olun. İşinizin ne şekillerde kesintiye uğrayabileceğini ve iş operasyonlarınızın farklı unsurlarındaki etkinin ne olacağını düşünün. Temel işlevleri tanımlayıp etkiyi değerlendirdiğinizde, bunların her biri için riski azaltma yaklaşımınızı tasarlamanız gerekir. Bazı durumlarda cevap manuel süreçlere geçmektir, bazılarındaysa belirli bir teknoloji çözümü olabilir. Alternatif çalışma yöntemini tanımlayın ve bunu iş sürekliliği planına işleyin.

Planı Oluşturun

Açık bir iş sürekliliği planının belgelenmesi ve bu planın ihtiyacı olan herkes tarafından kolayca erişilebilir ve daha da önemlisi her yerden erişilebilir bir yerde barındırılması zorunludur. İşyerinizde olmadığınız zamanlarda erişemediğiniz bir veri merkezindeki bir sunucuda barındırılan bir planınızın olması anlamsızdır

Ve planda şunlar olmalıdır:

  • İş sürekliliği planına başvurulan durumlarda başlıca kullanıcıların ve komuta zincirinin tanımlanması.
  • Çalışanlarla, yüklenicilerle, yöneticilerle, tedarikçilerle bağlantı halinde kalma yöntemine ilişkin, açık bir iletişim stratejisi. Esas olarak, olayları bilmesi gereken herkesle.
  • Başlıca iş birimlerinin çalışmayı nasıl sürdüreceğine ilişkin süreçler. Bu, en başta önceliği yüksek hizmetlerin kullanılabilir olmasını sağlamak için birimlerin etkinleştirme sırasını da içermelidir.
  • İşlerin nasıl yürüyeceğini bilebilmeleri için, çalışanların ve bütün bağımlı kullanıcıların iş sürekliliği planıyla ilgili olarak eğitilme yöntemi.

Son olarak, iş sürekliliği planlaması tek seferlik bir uygulama değildir. İster yeni sistemlerin ya da süreçlerin isterse yeni iş birimlerinin eklenmesiyle olsun, iş değiştikçe sürekli değişen canlı bir belge olmalıdır.

Çalışanların fiziksel olarak işyerine ulaşamadığı bazı kesintilerde yalnızca uzaktan çalışabiliyor olmaları gerekir. Citrix Workspace gibi çalışma alanı teknolojileri, üretken olmak için ihtiyaç duyduğum bütün uygulamalara, verilere ve iş akışlarına erişilebildiği anlamına geliyor.  Uzaktan çalışma gittikçe daha fazla kişi tarafından tercih edilir hale geliyor. Hatta bazı durumlarda kuruluşlara dayatılıyor. Kuruluşlar çalışanlarının üretkenliklerini evlerinde sürdürmesini sağlamaya zorlanırken Bloomberg Çin’deki bu durumu “dünyanın en büyük evden çalışma deneyimi” olarak nitelendiriyor. Kurumları çalışanlarını alternatif yerlerden çalıştırmaya zorlayan son yangınlar nedeniyle benzer bir durum Avustralya’da da yaşandı.

Uzaktan çalışma yalnızca çalışanların her yerde üretken olmasına olanak tanıyarak kuruluşlara avantaj sağlamıyor, daha da önemlisi, çalışanların kişisel ihtiyaçlarıyla iş ihtiyaçları arasında bir denge kurmasını sağlıyor. İş ve özel hayat dengesi işe bağlılığı olumlu yönde etkilemek için kritik önem taşıyor ve sonuçta daha iyi bir çalışan deneyimi ortaya çıkarıyor.