Ana Sayfa Citrix Pandemi döneminde yaşanan dönüşüm ve değişimler

Pandemi döneminde yaşanan dönüşüm ve değişimler

citrix-globaltechmagazineCitrix, pandemi dönemi başından beri bünyesinde yaşanan bazı dönüşümleri, değişimleri açıkladı. Bu dönemde, ekip, liderlerine daha doğrudan erişim sağlayabildi. Bu durum aynı zamanda, hızlı karar alınmasını gerektiren durumlarda liderlerin toplantıya katılmasını sağlamayı da daha kolay hale getirdi. zamanında başlayan ve biten toplantıların yüzdesinin yükseldiğini fark etti. Zamanında başlayan ve biten toplantıların yüzdesinin yükseldiği fark edildi.

Tüm dünyada küresel BT ekipleri, iş sürekliliğini sağlamak amacıyla neredeyse kesintisiz çalışma süresine ve sınırsız ölçeklendirmeye olanak tanımak için veri merkezlerinde ve bulutta kurulmuş teknolojiler sayesinde uzaktan çalışmaya geçişi sorunsuz hale getirmekten sorumlular. Teknoloji liderleri olarak odak noktası sadece iş sürekliliğini sağlamaktan, müthiş bir uzaktan çalışma deneyimiyle birlikte işgücü verimliliğini ölçeklendirmeye doğru değişiyor.  Dünyanın en önemli ve büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Citrix, kendi bünyesinde bu doğrultuda pandemi döneminde oluşan bazı bulguları ve verileri açıkladı.

Pandemi dönemide kullaılan teknolojiler ve işgücü üretkenliğine dair bazı rakamlar ve bulgular

 • Sanal masaüstü altyapısı kullanımında %53 artış oldu
 • Citrix ShareFile kullanılan işbirliği oturumlarında %29 ve toplam kullanıcı sayısında %39 artış yaşandı
 • Bütün şirket uzaktan çalışmaya geçerken, Citrix çalışanlarına hizmet veren BT Hizmet Masasına iletilen sorun bildirim hacminde %20 artış yaşanı.
 • Ekibin üretkenliği incelendiğinde, Müşteri Memnuniyetinin değişmediğini, hizmet seviyesi sözleşmelerine uyumluluğunun %93’e yükseldiğini ve ortalama sorun çözme süresinin %36 kısaldığı görüldü.
 • İş sürekliliği çözümü olarak Citrix kullanan müşterilerin teknik destek talepleri %26 arttı.
 • Bu dönemde satış, sipariş işleme ve finans gibi arka ofis operasyonları işlem gerçekleştirme hızı %25 arttı.
 • Hızlı nabız ölçme anketi, çalışan nüfusun %31’inin aynı üretkenlik seviyesinde olduğu hissederken, %66’sının uzaktan çalışırken kendilerini daha üretken hissettiğini ve yalnızca %3’ünün işyerinde daha üretken olduğunu söylediğini gösterdi. Verimlilikle ilgili olarak en çok işe gidiş geliş süresinin kısalması ya da ortadan kalkmasına atıfta bulunuldu; bu durum, işlerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırabilmeleri şeklinde kendini gösterdi.
 • Seyahat yasaklarının gelmesiyle birlikte ekip, liderlerine daha doğrudan erişim sağlayabildi. Bu durum aynı zamanda, hızlı karar alınmasını gerektiren durumlarda liderlerin toplantıya katılmasını sağlamayı da daha kolay hale getirdi.
 • Çalışan merkezli bir kültürden süreç merkezli bir kültüre geçiş var. Uzaktan çalışan küresel ekiplerde etkili olabilmek için çalışanların, toplantı ve katılım yaklaşımlarını, daha kısa ama daha sık ve daha hedefe yönelik çevrimiçi toplantılar düzenleyerek dijital dünyaya göre uyarlamaları gerekiyor ve bu modelin ivme kazandığını görüyoruz.
 • Citrix ayrıca zamanında başlayan ve biten toplantıların yüzdesinin yükseldiğini fark etti.
 • Ekiplerin kameralarını açtıklarını, sanal kahve sohbetleriyle, akşamüstü sohbetleriyle, öğle yemekleriyle, yoga seanslarıyla etkileşime girdiklerini ve akıl sağlığı ve evde eğitim alıştırmalarına ev sahipliği etmenin yanı sıra, nefes ve meditasyon için Bilinçli Farkındalık Oturumlarına katıldıkları görüldü.