Çarşamba, Temmuz 17, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Pandemide kilit kavram veri güvenliği ve veri gizliliği

Cisco-globaltechmagazineCisco’nun 2021 Veri Gizliliği Karşılaştırma Çalışması’nda, uzaktan çalışmaya hızlı geçiş ve bireylerin sağlık bilgilerini kullanma ihtiyacının artırdığı önemli gizlilik sorunları ele alındı. Güvenlik ve gizlilik alanında çalışan kişilerin %80’i çalıştıkları kuruluşta olumlu etkiler gözlemlerken, gizlilik düzenlemeleri de dünya genelinde hız kazandı. Güçlü gizlilik altyapısı ve güvenlik uygulamaları, pandemi sonrası sosyal ve ekonomik toparlanmada kilit rol oynayacak.

Cisco’nun, dünya genelindeki kurumsal gizlilik uygulamalarına yönelik dördüncü incelemesi olan 2021 Veri Gizliliği Karşılaştırma Çalışması sonuçlarına göre pandemi döneminde gizlilik korumasının önemi artarken, güçlü gizlilik önlemleri uygulamaya başlayan işletmelerin elde ettiği faydalar giderek artıyor. 25 ülkeden güvenlik ve gizlilik alanında çalışan 4.400 profesyonelin yanıtlarının analiz edildiği araştırmada, gizlilik düzenlemelerine karşı tutumlar ve gizlilik ölçümlerinin üst düzey yöneticilere raporlanmaya başlaması ele alındı.

Ortak kaygı, kişisel verilerin nasıl kullanıldığı

Pandemi kaynaklı aksama ve belirsizlik döneminde insanların COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmak için kişisel bilgilerini paylaşması beklendi ve hatta bazı durumlarda zorunlu tutuldu. Aynı zamanda, bireylerin yaşamlarının çoğunu çevrimiçi ortama kaydırması, normal koşullarda yıllarca sürecek olan bir trendin büyük hızla yaşanmasına yol açtı. İnsan etkileşimi ve dijital hizmetlerin kullanımı konusundaki bu büyük ölçekli kayma, yasalara uymak, pandeminin yayılmasını durdurmak ve bunu yaparken de bireysel haklara saygı göstermek isteyen kuruluşlar açısından birçok veri gizliliği sorunu ortaya çıkardı. Tüketiciler ve halkın genelinin, kişisel bilgilerinin nasıl kullanıldığı konusundaki kaygıları ise artıyor.

Araştırmaya göre, pandemi döneminde veri gizliliğinin önem kazanması sonucunda, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Rusya (EMEAR) bölgesindeki kuruluşların bütçeleri artmaya devam ederek 2,2 milyon dolara ulaştı. EMEAR bölgesindeki kuruluşların yüzde 71’i, gizlilik yatırımlarının “inovasyonu mümkün kılma” konusunda önemli faydalar sağladığını ifade etti. Bunun yanında, katılımcıların büyük çoğunluğu (%88) kişisel bilgileri gerektiği gibi doğrulamak için uygun bir tedarikçi veya şirket seçmede harici gizlilik sertifikalarının önemli bir etken olduğunu ifade ederken, gizlilik düzenlemeleri olumlu karşılandı.

25 ülkede elde edilen diğer önemli bulgular şunlar:

 • Gizlilik, şirketler tarafından artık temel bir insan hakkı ve kritik bir üst düzey yönetici önceliği olarak görülüyor.
 • Şirketlerin %60’ı, uzaktan çalışmaya geçişe yönelik gizlilik ve güvenlik gereksinimlerine hazır olmadıklarını ifade ediyor
 • Şirketlerin %93’ü, bu sorunlarla başa çıkmak için gizlilik ekiplerinden destek alıyor
 • Tüketicilerin %87’si, uzaktan çalışmak, iletişime geçmek ve bağlanmak için ihtiyaç duydukları gizlilik korumalarına ilişkin kaygılarını dile getiriyor
 • Şirketlerin %90’ı, artık gizlilik ölçümlerini üst düzey yöneticilere ve yönetim kurullarına raporluyor
 • Piyasada iş hedeflerinin dijitalleştirilmesi ve ilerletilmesinde gizliliğin müzakere edilemez bir gereklilik olarak standardize edilmesine açık bir yönelim var.
 • 140’tan fazla hukuki yetki bölgesinde gizlilik konusunda torba yasalar düzenlenirken, katılımcıların yaklaşık %80’ine göre bu yasaların olumlu bir etkisi var
 • Çoğu kişi, işyeri güvenliği ve pandemi müdahalesi için sağlık bilgilerini paylaşmakta sorun görmese de bilgilerinin araştırma gibi diğer kullanım alanlarında kullanılmasından rahatsız.
 • Araştırmaya katılanların %57’si işverenlerin kişisel bilgileri işyerini güvenli hale getirmek için kullanmasını desteklerken, konum takibi, görüşülen kişilerin takibi, enfekte kişilerin bilgilerinin açıklanması ve kişisel bilgilerin araştırma amaçlı kullanılmasına, katılımcıların yarısından azı destek verdi
 • Gizlilik ve büyük ölçekli siber güvenlik ekosistemi, ekonomik büyüme ve COVID-19 pandemisinin atlatılmasına giden yolda kilit bir rol oynayacak.
 • Şirketler ve insan toplulukları toparlanmaya başladıkça, hükümetlerin, şirketlerin ve kişilerin, bireysel hakları kamu faydasıyla dengelerken kişisel bilgileri nasıl toplayacağı, yöneteceği ve koruyacağı konusunda birçok önemli zorluk ortaya çıkacak
 • Gizlilik yatırımları cazibesini korurken, şirketlerin %75’i, gizlilik kayıplarını azaltma, çeviklik ve inovasyonu artırma, operasyonel verimliliği iyileştirme, müşteri sadakati ve güvenini yükseltmede kayda değer bir fayda olduğunu düşünüyor
 • Şirketlerin üçte birinden fazlası, yatırımlarının en az iki katı kadar fayda elde ediyor

Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Reem Asaad, konu hakkında şunları söyledi: “Gizlilik kavramı olgunluğa ulaşarak temel bir insan hakkı ve üst düzey yöneticiler açısından önemli bir öncelik olarak kabul görüyor. Uzaktan çalışmaya geçiş sürecinin hızlanmasıyla da gizlilik, dijitalleşme, kurumsal esneklik, çeviklik ve inovasyonun itici gücü olarak daha da büyük önem kazandı.”

Teknoloji Makaleleri