Ana Sayfa Haberler Finans yönetiminde yapay zeka daha çok benimseniyor

Finans yönetiminde yapay zeka daha çok benimseniyor

oracle-globaltechmagazine2020, para ile aramızdaki ilişkiyi değiştirdi, Oracle ve kişisel finans uzmanı Farnoosh Torabi tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre insanlar artık finans işlerini yönetme konusunda robotlara kendilerinden daha fazla güveniyor.

14 ülkede 9.000’den fazla tüketici ve işletme lideri ile yapılan bir araştırmaya göre COVID-19 pandemisi, dünyanın dört bir yanındaki insanlar arasında finans konusundaki endişeyi, üzüntüyü ve korkuyu daha da arttırdı ve birikimlerimizi yönetme konusunda kime ve neye güvendiğimizi de değiştirdi. Üstelik araştırmaya göre insanlar kurumsal finans ekiplerinin ve kişisel finans danışmanlarının rolünü ve konumunu da yeniden düşünmeye başladı.

COVID-19, finansal endişeye, üzüntüye ve korkuya neden oldu

Küresel çaptaki pandemi, insanların evlerindeki ve işlerindeki para ile olan ilişkisine zarar verdi.

· İşletme liderleri arasında finansal endişe ve stres yüzde 186 ve üzüntü yüzde 116 artarken, tüketicilerin finansal endişesi ve stresi iki katına çıktı ve finans konusundaki üzüntüleri de yüzde 70 arttı.

· İşletme liderlerinin yüzde 90’ı COVID-19’un kuruluşları üzerindeki etkisi hakkında endişe duyarken en çok endişe edilen konu ekonominin yavaş toparlanması veya durgunluğu (yüzde 51), bütçe kesintileri (yüzde 38) ve iflas (yüzde 27) olarak göze çarpıyor.

· Tüketicilerinse yüzde 87’si finansal korku yaşarken bu rakamı işini kaybetme (yüzde 39), tasarruflarını kaybetme (yüzde 38) ve asla borçtan kurtulamama (yüzde 26) endişeleri oluşturuyor.

· Bu endişeler insanları geceleri uykusuz bırakıyor: tüketicilerin yüzde 41’i, kişisel finans sorunları nedeniyle uyuyamadıklarını belirtiyor.

İnsanlar, finanslarını yönetme konusunda robotları daha iyi bir yöntem olarak görüyor

COVID-19’un neden olduğu finansal belirsizlik, finansal birikimlerimizi yönetme konusunda kime ve neye güvendiğimizi de değiştirdi. Finansal karmaşa karşısında yollarını bulmalarına yardımcı olması için tüketiciler ve işletme liderleri insanlardan ziyade teknolojiye daha çok güveniyor.

· Tüketicilerin ve işletme liderlerinin yüzde 67’si, finanslarını yönetmesi için bir insandan daha çok bir robota güveniyor.

· İşletme liderlerininse yüzde 73’ü finanslarını yönetme konusunda robotlara kendilerinden daha çok güvenirken yüzde 77’si ise finans ekiplerinden daha çok robotlara güveniyor.

· İşletme liderlerinin yüzde 89’u, robotların sahtekarlığı algılayarak (yüzde 34), faturalar oluşturarak (yüzde 25) ve maliyet/fayda analizlerini yürüterek (yüzde 23) işlerini iyileştirebileceğine inanıyor.

· Tüketicilerin yüzde 53’ü ise finanslarını yönetme konusunda robotlara kendilerinden daha çok güvenirken yüzde 63’ü ise kişisel finans danışmanlarından daha çok robotlara güveniyor.

· Tüketicilerin yüzde 66’sı robotların sahtekarlığı tespit etmeye (yüzde 33), harcamaları azaltmaya (yüzde 22) ve hisse senedi yatırımlarını yapmaya (yüzde 15) yardımcı olabileceğine inanıyor.

Finans ekiplerinin ve finansal danışmanların rolü asla aynı olmayacak

Teknolojinin artan etkisine ve büyüyen rolüne ayak uydurmak için kurumsal finans profesyonelleri ve kişisel finans danışmanları değişimi benimsemeli ve yeni beceriler geliştirmeli.

· İşletme liderlerinin yüzde 56’sı, önümüzdeki beş yıl içinde robotların, kurumsal finans profesyonellerinin yerini alacağına inanıyor.

· İşletme liderlerinin yüzde 85’i, finans onayları (yüzde 43), bütçeleme ve tahmin (yüzde 39), raporlama (yüzde 38) ve uyum ve risk yönetimi (yüzde 38) gibi konuların da aralarında bulunduğu finans işlerinde robotlardan yardım istiyor.

· İşletme liderleri, kurumsal finans profesyonellerinin ise müşterilerle iletişime (yüzde 40), indirim görüşmelerine (yüzde 37) ve işlemlerin onaylanmasına (yüzde 31) odaklanmalarını istiyor.

· Tüketicilerin yüzde 42’si ise, önümüzdeki beş yıl içinde robotların, kişisel finans danışmanlarının yerini alacağına inanıyor.

· Tüketicilerin yüzde 76’sı boş zaman yaratarak (yüzde 33), gereksiz harcamaları azaltarak (yüzde 31) ve çevrimiçi ödemeleri arttırarak (yüzde 31) paralarını yönetmelerine yardımcı olmasını istiyor.

· Tüketiciler kişisel finans danışmanlarından ise bir ev alma (yüzde 45), bir araba alma (yüzde 41) ve emekliliklerini planlama (yüzde 38) gibi belli başlı satın alma kararlarında kendilerine rehberlik etmelerini istiyor.

Para ile olan ilişkimiz değişti, artık finansı yönetmesi için yapay zekayı benimsemenin zamanı

2020’de yaşanan olaylar tüketicilerin parayı düşünme şekillerini değiştirdi ve kuruluşların da finansal süreçleri yönetmek için yapay zekayı ve diğer yeni teknolojileri nasıl kullanacaklarını yeniden düşünmeleri gerektiğini ortaya koydu.

· Tüketicilerin yüzde 60’ı, pandeminin mal ve hizmet satın alma şekillerini değiştirdiğini söylüyor.

· Tüketicilerin yüzde 72’si ise 2020’de yaşanan olayların parayı kullanma konusundaki hislerini değiştirdiğini belirtirken değişen bu hisler arasında endişe (yüzde 26), korku (yüzde 23) ve kirlenme (yüzde 19) öne çıkıyor. Tüketicilerin dörtte birinden fazlası (yüzde 29) artık sadece nakit paranın bir oyun bozan etken olduğunu söylüyor.

· Liderlerinin yüzde 69’unun dijital ödeme yetkinliklerine yatırım yaptığı ve yüzde 64’ünün ise yeni müşteri etkileşim şekilleri yarattığı veya iş modellerini değiştirdiği işletmeler ise COVID-19’a yanıt vermede daha hızlı davranıyor.

· Kuruluşların yüzde 51’i, finansal süreçlerini yönetmek için halihazırda yapay zekayı kullanırken bu oran tüketicilerde ise yüzde 27.

· İşletme liderlerinin yüzde 87’si, finansal süreçlerini yeniden ele almayan kuruluşların, aralarında rakiplerinin gerisinde kalmanın (yüzde 44), daha stresli çalışanlara sahip olmanın (yüzde 36), yanlış raporlamanın (yüzde 36) ve azalan çalışan verimliliğinin (yüzde 35) de bulunduğu çeşitli risklerle karşı karşıya kaldığını söylüyor.

Destekleyici Görüşler

“Finans yönetimi çoğu zaman zordur ve küresel çaptaki pandeminin getirdiği finansal belirsizlik de hem evde hem de işte karşılaşılan finansal güçlükleri daha da arttırdı,” diyor kişisel finans uzmanı ve So Money podcastinin yayıncısı Farnoosh Torabi. “Robotlar, yardımcı olmak için iyi bir konumda, rakamlarla araları çok iyi ve para ile bizim gibi duygusal bir bağ kurmuyorlar. Bu, tabii ki finans profesyonellerinin ortadan kalkacağı veya yerlerini tamamen kaybedeceği anlamına gelmiyor ama yapılan araştırmalar, bu profesyonellerin rolleri geliştikçe yeni ek beceriler geliştirmeye odaklanmaları gerektiğini gösteriyor.”

“Kişisel ve mesleki dünyalarımızdaki finansal süreçler birçok zamandır gittikçe daha dijital bir hal aldı ve 2020 olayları da bu trendi hızlandırdı” diyor Oracle’da küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Juergen Lindner. “Dijital artık yeni normal ve yapay zeka ve sohbet robotları gibi teknolojiler de finans yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Araştırmamız, tüketicilerin finansal durumlarındaki iyileşmeyi hızlandırmak için kişisel finans danışmanlarından ziyade bu teknolojilere güvendiklerini ve işletme liderlerinin de bu trendi, kurumsal finans profesyonellerinin rolünü yeniden şekillendiren bir trend olarak gördüklerini gösteriyor. Bu değişimleri benimsemeyen kuruluşlar ise rakiplerinin arkasında kalma, çalışanlarının verimliliklerini, morallerini ve iyi oluşlarını zedeleme ve yapay zeka destekli yeni nesil finans yeteneklerini kendi bünyelerine çekmede zorluk yaşama riskleriyle karşı karşıya.