Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Girişimcilik ekosistemi her geçen gün daha kritik hale geliyor

kpmg-globaltechmagazineKPMG Türkiye, ülkemizde yer alan startup şirketlerine büyüme yolculuklarında yol gösterecek Startup Başarı Rehberi’ni Kolektif House iş birliği ile düzenlediği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. KPMG Private Enterprise ekibi tarafından hazırlanan “Startup Başarı Rehberi” içerisinde, tecrübeli danışmalar startup’lara ışık tutacak tavsiyelerde bulunuyor, önemi bilgiler paylaşıyor. Strateji, finans, hukuk, vergi ve muhasebe alanları başta olmak üzere girişimcilerin girişim yolculukları boyunca ihtiyaç duyacakları önemli konular bu rehber içerisinde ele alınıyor.Açılışı konuşmalarını KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan ve Kolektif House CEO’su Ahmet Onur’un yaptığı Kolektif House Maslak’taki tanıtım toplantısında “Startup Başarı Rehberi” sunumunu ise KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Private Enterprise Lideri Uluç Ener gerçekleştirdi. Sunum ardından KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Şirket Ortağı Gökhan Kaçmaz’ın moderatörlüğünde; TIRPORT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, Revel Games Kurucu Ortağı / Q Angels Kurucu Başkanı Ayşe İnal ve 500 İstanbul Başkan Yardımcısı Esat Acar’ın katılımı ile “Startup Ekosistemine 360° Bakış” başlıklı bir panel de düzenlendi. Toplantı, KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Direktörü Filiz Karakaya ve KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Kıdemli Müdürü Faruk Yasa’nın “Girişim Sermayesi ile Doğru Yatırım” başlıklı sunumuyla sona erdi.

Girişimcilik ve ekosistemi Türkiye için de her geçen gün daha kritik hale geliyor

Hazırladıkları raporla ilgili değerlendirmede bulunan KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı ve Private Enterprise Lideri Uluç Ener şunları söyledi: “Her geçen gün yıkıcı iş modellerinin ve inovasyonun önemi artarken Türkiye için de girişimcilik ve ekosistemi her geçen gün daha kritik hale geliyor. Ülkemizin girişimcilik potansiyeli son derece yüksek. Ancak girişimciler, yenilikçi fikir geliştirmenin yanı sıra müşteri bulma, yatırımcı bulma, yeteneği çekme ve mevzuatlara uyum konuları başta olmak üzere birçok zorluk ile karşılaşıyorlar. KPMG Türkiye olarak ülkemizde faaliyet gösterdiğimiz kırk yıl boyunca sunduğumuz sayısız hizmet sonucunda edindiğimiz tecrübeler ve 150 ülkeyi aşan küresel ağımız sayesinde startup’ların gelişim ve başarı yolculuklarında bu rehber ile onların yanında yer alıyoruz. KPMG Private Enterprise danışmanlarımız startup’ların cesur ve girişimci ruhunu kaybetmesine izin vermeden ihtiyaç duydukları her alanda hizmetlerimizi sunmaya her zaman hazır. Fikrin doğduğu ilk günden büyük bir şirket olana kadar geçen tüm adımda startup’lar yeniliklere odaklanırken bizler de startup ekosistemine yönelik derin tecrübemiz ile işlerinin sorunsuz büyümesine yardımcı oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk girişimlerinin, uluslararası arenada başarılarına gururla tanık olurken tecrübemizle startup ekosistemine katkı sunmayı devam edeceğiz.” dedi. 

12 alanda altın değerinde bilgiler, tavsiyeler ve çözümler

KPMG’nin Startup Başarı Rehberi’nde tecrübeli danışmanlar strateji, teknoloji, muhasebe, finans, vergi ve mevzuat başta olmak üzere tüm alanlarda startup’lara özel bilgiler paylaşırken çözüm önerilerini de sunuyor. 

Değer önerinizi ortaya koyun: Etkili bir değer önerisi, şirketinizin rakiplerden ayrışmasını sağlar ve pozitif bir algı oluşturabilmesine yardımcı olur. Değer önerinizi tasarlarken maliyet, satış artışı, izlenebilirlik, kullanım kolaylığı gibi bir fayda ile ilişkilendirmeniz kritik önem taşıyor. Ancak değer önerisi oluşturulmadan önce pazarın incelenmesi ve hedef müşterilerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi oldukça önemli. Bu noktada rehberde yer alan bilgiler sayesinde girişimciler, müşterilerin ve yatırımcıların, girişimleri hakkında fikir oluşturmasına destek olacak değer önerilerini ortaya koyabiliyor. 

Şirket yapınıza karar verin: Startup’ın kurulma aşamasında tüzel kişiliğin türünün seçimi girişimin temellerini atmak adına önemli bir role sahip. Bu temeli oluştururken seçilecek şirket türü; faaliyetlerin yürütülmesi esnasında özellikle yasal, vergi, yönetim ve kişiler ile organların sorumlulukları alanlarında en uygun yapıyı kurmak bakımından büyük önem taşıyor. Şirket türleri hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı rehber sayesinde girişimler faaliyetlerine en uygun şirket türünü seçme kolaylığı buluyor. 

Muhasebe ve raporlama süreçleri: Bir girişimde etkin bir finansal yönetim ve gerçekçi bir performans takibi; doğru, tutarlı ve yasal mevzuatlarla uyumlu mali veriler ile sağlanabilir. Bu nedenle girişimlerin hayat döngüsü içinde yasal gereksinimleri yerine getiren ve yönetime şirketin performansı hakkında etkin raporlama sağlayan finansal süreçlerin oluşturulmasına ihtiyaç var. Başarılı bir finansal planlama ve yatırım süreci için etkin bir finansal yönetim ve raporlama alt yapısına sahip olmak isteyen tüm girişimcilerin bu rehberdeki bilgilere başvurması büyük fayda sağlayacak. 

Markanızı oluşturun: Marka, şirketin en önemli değerlerinden birisi. Startup için bir marka oluşturmak, şirketin ruhunu müşteriye geçirebilmek için bir iletişim kanalı ve sunulan ürün ve hizmetlerden çok daha fazlası. Rehberde yer alan bilgiler, kurumsal kimlik ile desteklenecek şekilde startup’ların müşterilerinde ve yatırımcılarında bir algı oluşturulmasını sağlayacak. 

Startup’ınızın değerini belirleyin: Startup’lar, yatırımcılardan yatırım alarak büyüme modeline dayalıdır. Yatırımcı beklentisi; startup şirketin hedeflediği şirket değerini iş planı, fizibilite ve nakit akımlarına dayalı sunabilmesidir. Rehber, startup’ların başarısı için kritik olan bugünkü değerden ulaşılması hedeflenen potansiyel değere giden bir değerleme modeli için dikkat çekici bilgilere de yer veriyor. 

Vergi planlamanızı yapın: Startup’ların kuruluş aşamasında vergi planlaması yapması da göz ardı edilmemesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Rehberde yer alan bilgiler, startup’ların gerek yasal mevzuata uyum sağlaması gerekse mali ve vergisel avantajlardan zamanında eksiksiz faydalanmasını sağlayarak önemli bir değer kazandıracak. 

Devlet teşviklerinden yararlanın: Finansman destekleri olarak mikro kredi, girişim sermayesi, KOBİ borsaları, kredi garantisi, çeşitli vergi muafiyetleri, yatırım indirimi, enerji desteği, kolaylaştırılmış kredi desteği ve hibe desteği gibi uygulamalar öne çıkıyor. Ülkemizde girişimciliği destekleyen pek çok kurum ve kuruluş bulunmakta olup bunlar arasında en önemlisi kamu kurumlarıdır. Peki startup’ların hangi desteklere, nasıl başvurması gerekiyor. Kapsamlı bilgiler yine bu rehber içerisinde yer alıyor. 

Sermayenizi yönetin: Sermayenin kaynak kullanımı ve yeni fon bulma ihtiyacına ilişkin doğru zamanlamanın planlanması bir girişimin beyin takımının ilk adımı itibarı ile düşünmesi gereken en önemli konulardan birisidir. Peki yatırımcı ilgisi ve sermayenin yeni kaynaklarla desteklenmesi bir girişim için neden önemlidir? Sermayenizi en verimli şekilde yönetirken bilinmesi gerekenler bu rehberde.

Yurt dışına açılın: Küreselleşen ekonomide startup’lar, uluslararası operasyonlar yürütmenin avantajlarını erken dönemlerde ajandalarına almalıdır. Bu noktada startup’ların yurt dışına açılmadan önce riskleri ve olası sonuçlarını iyi anlamak için rehberde yer alan unsurları göz önünde bulundurmaları büyük önem taşıyor. 

Veri ve teknolojiden faydalanın: Startup’lar teknolojik gelişmeler sayesinde etkin iletişim, üretkenlik artışı, iş operasyonlarının ve süreçlerinin otomatikleştirilmesi, iş maliyetlerinden tasarruf edilmesi konusunda daha fazla seçeneğe sahip. Startup’lar sektördeki dev rakipleriyle rekabet etmek amacıyla işlerini yerel pazarlardan uluslararası pazara dönüştürmek için bilgisayarlar, en son yazılım ve uygulamalar, yüksek hızlı internet ve IoT kullanmalı. Teknolojinin iş hayatında önemini bu rehberde detaylarıyla öğrenmek mümkün. 

Denetim ve uyum gereksinimlerini yerine getirin: Finansal kayıtların bağımsız bir şekilde denetlenmesi, potansiyel yatırımcılar karşısında startup’ların duruşunu kuvvetlendirebilir ve girişimcileri bankalar, tedarikçiler ve müşterilerle daha iyi bir pazarlık edebilme konumuna sokabilir. Ancak finansal raporlama ihtiyaçları ve gereksinimleri startup’ların büyüme aşamasına göre değişiklik gösterir. İşte tam bu noktada KPMG’nin bu raporu girişimcilerin bu konuda da yardımına yetişiyor. 

Kurumsal yönetiminizi geliştirin: Kurumsal yönetim; kurum içerisindeki süreçlerde verimliliğin artması, sürdürülebilirlik, kurum hafızasının oluşması, raporlama ve verimlilik gibi birçok konuda yol gösterici. Kurumsal yönetim yaklaşımıyla birlikte çalışanların, yatırımcıların ve müşterilerin de dahil olduğu tüm paydaşların çıkarlarının dengelenmesi ve bütün olarak ele alınması hedeflenmeli. Bu rapor ile girişimciler bu kritik süreci startup’ların erken dönemlerinde ele alma imkânı bulacak.

Teknoloji Makaleleri