Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Yeni iş ve teknoloji trendleri yatırımları şekillendirecek

TD-Synnex-globaltechmagazineİlk kez yayımlanan “TD SYNNEX Teknoloji Ekosistemi Değerlendirme Raporu” Avrupa’daki teknoloji dünyası hakkında önemli bilgiler sunuyor. TD SYNNEX’in 300 orta ölçekli iş ortağının katılımı ile yapılan ankete göre katılımcıların sadece yüzde 17’si önümüzdeki iki yıl içinde AR/VR çözümleri sunacaklarını söylüyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 75’i önümüzdeki üç yıl içinde daha fazla yönetilen hizmet satmayı beklerken yüzde 40’tan fazlası ise 24 ay içinde sürdürülebilirlik ve ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetişim) raporlaması sunmayı planlıyor.

IDC’nin öngördüğü 16 milyar dolarlık Avrupa metaverse pazarına ve önümüzdeki 24 ay içinde yatırımlarda beklenen yüzde 150’lik artışa rağmen, ilk kez yayımlanan “TD SYNNEX (NYSE: SNX) Teknoloji Ekosistemi Değerlendirme Raporu”na göre Avrupa teknoloji ekosistemi iş liderlerinin beşte birinden azı artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) çözümlerini 2024 yılına kadar sunacaklarını söylüyor. Metaverse ile birlikte fırsatlar ortaya çıksa da aynı işletmeler yönetilen hizmetler (kurumların ağ çözümleri ihtiyaçlarını tedarikçiler üzerinden edindiği hizmetler) trendini tamamen benimsemiş durumda ve katılımcıların yaklaşık dörtte üçü bu alandan elde edilen gelirin artmasını bekliyor.

TD SYNNEX Avrupa ve Asya Pasifik Japonya Başkanı Patrick Zammit yaptığı açıklamada, “Küresel bir BT distribütörü ve çözüm dağıtıcısı olan TD SYNNEX, gelişen teknoloji ekosisteminin merkezinde benzersiz bir bakış açısına sahiptir. TD SYNNEX Teknoloji Ekosistemi Değerlendirme Raporumuz, BT kanalının etkileşim ve tüketim biçimini dönüştüren yenilikleri nasıl öngördüğünü ve bunlara nasıl yanıt verdiğini ortaya koymaktadır. Bu kanal; verimlilik, bağlantı ve güvenlik alanlarında hızlı ve büyük ilerlemeler sağlayacak yeni teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olmak için ortaya çıkan trendlerin potansiyelinden yararlanarak iyi bir konuma sahip olabilir.” dedi.

Teknoloji pazarı analist şirketi Canalys ile iş birliği içinde yürütülen “TD SYNNEX Teknoloji Ekosistemi Değerlendirme Raporu”, küresel teknoloji ekosisteminde yer alan tüm şirketlerin birbirine bağlı olduğunun ve hızlı değişimin durmak bilmeyen bir dönüşüme evrildiğinin altını çiziyor.

Rapor, en fazla bin çalışanı olan teknoloji şirketlerini tanımlayan orta ölçekli teknoloji ekosistemindeki iş ortaklarına yönelik sektör anketinin sonuçlarına dayanılarak hazırlandı. Ankete katılan Avrupa’daki katılımcılar, şirketlerinin karşı karşıya olduğu temel faktörleri şu şekilde sıraladı:

  • Son kullanıcıların teknoloji konusundaki beklentilerinin öngörülmesi ve karşılanması
  • Teknoloji ekosisteminde ticari operasyonların etkin yönetimi
  • Teknoloji ekosistemine katılım ve ekosistemi zenginleştirme ve etkinleştirme

Bu zorluklara karşın Avrupalı iş ortaklarının yüzde 82’si bu mali yılda büyüme kaydetmeyi beklerken iş ortaklarının yüzde 43’ü güvenlik, sunucular ve depolamanın en çok gelir getiren teknolojiler olduğunu, yüzde 40’ı ise bu teknolojilerin en kârlı teknolojiler olduğunu belirtiyor. Güvenlik, Avrupalı iş ortakları için en kârlı teknoloji olarak öne çıktı.

Hizmetler dönemin yeni modası

Ankete göre tüm hizmet kategorilerinde büyüme öngörülüyor:

Hizmet Türü Artış belirten iş ortakların yüzdesi
Yönetilen Hizmetler %74
Profesyonel Hizmetler %65
Tüketim Tabanlı XaaS %50
Paket Hizmetler %44
Ürün Yaşam Döngüsü Hizmetleri %38

 

Avrupalı iş ortaklarının çoğu (yüzde 63) donanım satışının ticari faaliyetlerinde temel bir yer tutacağını öngörürken yüzde 25’i bu kategorinin artacağını, yüzde 38’i ise bir değişiklik olmayacağını belirtiyor. Özellikle, katılımcılar şu anda işlerinin yüzde 4’ünü kapsayan kendilerine ait fikri mülkiyet haklarını satmanın ticari faaliyetlerinin daha büyük bir parçası olacağını söylüyor, üçte birinden fazlası ise önümüzdeki 24 ay içinde bu sayının artmasını bekliyor.

Canalys’ın Kanallar Kıdemli Direktörü Rachel Brindley, “Kanal ortakları, hizmet işlerini aktif olarak geliştiriyor. İş ortaklarının teknoloji ekosistemi genelinde yatırım yapmak istediğini görüyoruz.” dedi.

Ortaya çıkan yeni iş ve teknoloji trendleri ile yatırımlar konusunda gerçeklerle yüzleşiliyor

Rapora göre BT iş liderleri sürdürülebilirlik ve ÇSY (çevresel, sosyal ve yönetişim) konularında yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğinin farkında. Avrupalı iş ortaklarının yüzde 43’ü önümüzdeki iki yıl içinde sürdürülebilirlik raporlaması sunmayı planlıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Zammit, “Avrupalı teknoloji liderlerinin ÇSY yeteneklerini yol haritalarına koyduklarını görmek bizi gerçekten cesaretlendirdi. Bu, TD SYNNEX için de önemli bir öncelik. Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’ni imzalamaktan, net sıfır karbon emisyonu taahhüdünde bulunmaktan ve küresel çapta çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık stratejisi oluşturmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Raporda ayrıca “Müşterilerin ÇSY taahhütlerini ve gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olacak donanıma sahip iş ortakları pazarda büyük bir fırsata sahip olacak.” değerlendirmesinde bulunuluyor.

TD SYNNEX, iyi bir kurumsal vatandaş olma taahhüdüne uygun olarak, kısa süre önce müşterilerinin ve iş arkadaşlarının giderek önem kazanan bu alandaki yeteneklerini hızlandırmalarına yardımcı olmak için bir sürdürülebilirlik sertifikası başlattı.

BT ekosistemine katılımın artması bekleniyor

Avrupalı BT iş ortakları, iş birliklerinin yüksek önceliğe sahip bir büyüme stratejisi olduğuna işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 79’u ekosistem ortaklarıyla iş birliğinin gelecekteki büyüme için önemli veya çok önemli olduğunu belirtiyor.

TD SYNNEX Dijital İşler Müdürü Andy Gass ise açıklamasında şunları söyledi: “Son kullanıcı tarafındaki müşterilere değer sunmak; bu teknolojileri tedarik etmek, yapılandırmak, güvence altına almak, yönetmek ve sağlamak için en verimli ve etkili yolları ortaya koyan iş yeteneklerini geliştirmek anlamına gelir. Teknolojik değişimin hızla devam ettiği bir ortamda, Avrupa BT işletmelerinin çözümlerini pazara daha hızlı sunması gerekiyor. Ekosistem iş birliği bu çözümleri pazara sunma süresini hızlandırır, maliyetleri düşürür ve teknoloji becerilerindeki boşlukları en aza indirir.”

Anket Metodolojisi

TD SYNNEX, Canalys ile ortaklaşa Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerinde, teknoloji ekosistemi içerisindeki 300 orta ölçekli iş ortağıyla anket yaptı. Orta ölçekli teknoloji ekosistemi iş ortağı en fazla bin çalışanı olan şirketleri tanımlıyor.

Avrupa’daki saha çalışması 19 Temmuz – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Avrupa İçgörüleri raporu için anket yanıtları havuzu Canalys’ın Candefero topluluklarından 107 katılımcıdan oluşuyor.

Teknoloji Makaleleri