Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Telekomünikasyon sektörü seçim sonrası ne bekliyor

telkoder-globaltechmagazineSerbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 14 Mayıs günü yapılacak seçimler sonrası karar vericilerin dikkate alması bakış açısıyla elektronik haberleşme sektörü için acil yapılması gerekenleri değerlendirdi. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, daha güçlü bir Türkiye için en kritik alanların başında olan telekomünikasyon sektörünün son yıllarda daha fazla atılım yapması beklenirken adeta yerinde saydığına dikkat çekerek, “Ülkemiz yeni bir seçimle yeni bir döneme giriyor ve bu yeni dönemde elektronik haberleşme sektörünü daha fazla rekabete taşıyacak, daha bilinçli ve uzman politikalar güdülmesi gerekiyor.” dedi.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 14 Mayıs günü yapılacak seçimler sonrası karar vericilerin dikkate alması bakış açısıyla elektronik haberleşme sektörü için acil yapılması gerekenleri değerlendirdi.

Düzenleyici kurumlar yetkin ve daha şeffaf olmalı

TELKODER tarafından ilk aşamada; BTK, Rekabet Kurulu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların daha bağımsız ve sektörün gelişmesi adına daha etkin hareket etmesi, bu kurumların atamalarında liyakatin ön planda tutularak ilgili yöneticilerin düzenlenen sektörlerdeki şirketlerin yönetim kurullarında ek bir göreve getirilmemesi, lisans gibi süreçlerin daha şeffaf işletilmesi adına internet üzerinden takip edilebilir olması ve kamuoyunun düzenli bilgilendirilmesi gerektiği gibi hususlar vurgulandı. Özellikle kurumların idari ve mali bağımsızlıklarının sağlanmasının kritik olacağına dikkat çekilerek bu kurumlardaki yönetici ve personellerin göreve getirilirken ilgili sektörlerdeki geçmişlerinin daha fazla önemsenmesi gerektiği ifade edildi.

Güçlü Türkiye İçin Güçlü Altyapı

Telekomünikasyon sektörünün, rekabeti net biçimde belirleyen bir gelişim stratejisi ve eylem planıyla geleceğe adapte olabileceği ve bunun da güçlü bir fiber altyapısıyla mümkün olacağından hareketle; öncelikle altyapının büyütülmesi için gerekli yatırımların yapılmasının önünün açılması, geçmiş yıllarda sektör oyuncularının da mutabık kaldığı ortak altyapının hayata geçirilmesinin ivedilik taşıdığı belirtildi.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, daha güçlü bir Türkiye için en kritik alanların başında olan telekomünikasyon sektörünün son yıllarda daha fazla atılım yapması beklenirken adeta yerinde saydığına dikkat çekerek, “Ülkemiz yeni bir seçimle yeni bir döneme giriyor ve bu yeni dönemde elektronik haberleşme sektörünü daha fazla rekabete taşıyacak, daha bilinçli ve uzman politikalar güdülmesi gerekiyor.” dedi.

Halil Nadir Teberci açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sektörlerin gelişmesi için daha bağımsız kurumların varlığı, bu yapılarda daha uzman kişilerin etkin olması ve rekabeti sağlayan daha inançlı politikaların yürütülmesi elzem. Telekomünikasyon sektörü büyük bir potansiyel taşıyor ve dijitalleşen dünyada tüm bireysel yaşamı ve iş dünyasını ve dolayısıyla da ekonomiyi sırtlanıyor. Seçimler sonrası ülkemizi yönetecek politikacıların telekomünikasyon sektörünün gerçek manada artık önünü açması gerekiyor. Fiber altyapının büyütülmesi, sektörel rekabetin sağlanması, vergilerin indirilmesi, sabit geniş bant yaygınlığında en az OECD seviyesine ulaşılması, internet hızlarının daha fazla artırılması, internet değişim merkezi olmak adına yürütülecek çalışmaların hızlandırılması, bulut, uydu ve veri merkezleri hizmetleri alanında yatırımların önünün açılması ve bu alanlarda teşviklerin artırılması, KVKK’nın Avrupa ile uyumlu hale getirilmesi ve Evrensel Hizmet Fonu kapsamında ayrılan kaynakların kırsal bölgelerde gerekli yatırımlara dönüştürülmesi hususlarında uygulamaya geçilmesi ve bu hedeflerin nasıl bir takvimle sonuca ulaştırılacağının şeffaf biçimde ilan edilmesini de bekliyoruz.”

Teknoloji Makaleleri