Cuma, Temmuz 12, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Net sıfır sera gazı emisyonuna doğru ilerleyiş

intel-globaltechmagazineIntel, teknolojiyi yüksek çevresel sorumluluk standartlarında sunmak için on yıllardır sürdürdüğü yolculuğuna devam ediyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Intel CEO’su Pat Gelsinger, Intel’in hem kendi operasyonlarımızda hem de değer zincirimiz genelinde sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltma taahhüdünü özetledi. Bu, mevcut taahhütlerin çıtasını yükseltmeyi ve 2040 yılına kadar küresel operasyonlarımızda net sıfır Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonuna ulaşma hedefini de içeriyordu.

Sera gazı emisyonlarını azaltmak, yonga üretmek için gereken enerji ve üretim süreçlerinin kendine özgü gereksinimleri nedeniyle yarı iletken endüstrisinin karşı karşıya olduğu en karmaşık zorluklardan biridir.  Yarı iletken ekosisteminde bu karmaşıklık daha da artmaktadır, çünkü artan yonga talebinin karşılanması için ekosistemin küresel olarak genişlemesi gerekmektedir. Net sıfıra ulaşmak; birçoğu bugün mevcut olmayan yeni yeşil kimya çözümlerinin, azaltım araçlarının, yeni ekipman tasarımlarının ve tesis sistemlerinin tanımlanmasını, geliştirilmesini ve pilot uygulamalarının yapılmasını gerektirmektedir.  Araştırma, tasarım ve üretim yapan dünyanın en büyük yarı iletken şirketlerinden biri olan Intel, daha sürdürülebilir bir bilişim geleceğine ulaşmak için ekosistem genelinde uzun süredir devam eden işbirliğini derinleştiriyor.

Net sıfır sera gazı emisyonlarına ulaşmak amacıyla, üç temel odak alanında ilerlemek üzere sürdürülebilirlik çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. İlk olarak, üretim faaliyetlerimiz ve ofis binalarımız genelinde emisyonları azaltmak için bir yol haritamız var. Bu, yenilenebilir elektriğe yatırım yapmayı da içeriyor: 2022 yılı sonu itibariyle küresel yenilenebilir elektrik kullanımımızın %90’ını aştık1. İkinci olarak, değer zinciri boyunca yarı iletken işleme alternatifleri ve enerji verimliliğini geliştirmek ve standart raporlama ölçütleri oluşturmak için endüstri ve akademi ile işbirliği yapıyoruz. Üçüncü olarak, ürünlerimizin ve platformlarımızın enerji verimliliğini artırıp toplam karbon ayak izini azaltmak suretiyle, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Örneğin Xeon Processor Advisor aracına göre, 4 yıllık sunucuları değiştiren veri merkezi operatörleri, 4. Nesil Intel® Xeon® Scalable işlemcileri kullanarak önümüzdeki dört yıl içinde elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını %35’e varan oranlarda azaltabilir.

Ortak hedefimiz olan net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmaya odaklanmak ve bunu sağlayacak fırsatları öncelik sırasına koymak, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğimizi gösteriyor. Bugüne kadarki işbirliğimizin ve kaydettiğimiz ilerlemenin ayrıntılarını gururla paylaşıyoruz.

Faaliyetlerimiz Genelinde Emisyonları Azaltıyoruz

Yenilenebilir elektrik alımlarına ve kurulumlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Intel, yerel kamu hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği içinde, dünya çapındaki büyük tesislerimizin çoğuna ilave olarak yeni fabrika inşaatlarında da güneş ve rüzgar gibi şebeke ölçeğinde yenilenebilir elektrik projelerinin inşasını kolaylaştırmak için yeni sözleşme mekanizmaları oluşturuyor. Kampüslerimizde, son üç yılda toplam 7 megawatt üretim kapasitesine sahip 14 yeni güneş enerjisi tesisi ekledik. Bu, küresel tesis içi güneş enerjisi kurulum portföyümüzü 30 megawatt’a çıkarıyor. 2021 yılında %80 olan küresel yenilenebilir elektrik kullanım oranımız 2022 yılının sonunda yaklaşık %91’e ulaştı2. 2030 yılına kadar küresel olarak %100’e ulaşmak için güvenilir ve ölçeklenebilir yenilenebilir elektrik fırsatları bulmaya kararlıyız.

Çevre üzerindeki genel etkimizi azaltmaya yardımcı olmak ve karbon ayak izi düşüşlerini müşterilerimize yaymak için operasyonlarımız genelinde enerji azaltma ve enerji verimliliği önlemleri uyguluyoruz. HVAC soğutma ve basınçlı hava verimliliği gibi çabaların sayesinde, 2020 yılından bu yana kümülatif olarak 973 milyon kilowatt-saat (kWh) enerji tasarrufu sağladık3 – ABD’deki 91.000’den fazla evin yıllık elektrik kullanımına eşdeğer bir miktar4 .  2022 yılında ise ısı geri kazanım önlemleri alarak ve ısıtma ihtiyaçlarımızı düzene sokarak Kapsam 1 enerji emisyonlarımızı 6.000 ton karbondioksit eşdeğeri azalttık.

İleriye dönük düşünerek, ayak izimizi daha da azaltmak için benzersiz teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu, fabrikalarımızdaki atık ısının yeniden kullanımını en üst seviyeye çıkararak doğal gaza olan bağımlılığımızı azaltmak için sistemlerimizi sürekli olarak geliştirmeyi de içeriyor. Aynı zamanda, gelecekteki fabrika tasarımlarımızda fosil yakıt kullanımını sınırlayan ve ortadan kaldırma potansiyeli taşıyan teknolojiler oluşturmak için yapay zekâ, yazılım sistemleri ve enerji verimliliğindeki en son yetenekleri kullanarak ultra verimli azaltma teknolojisi ekipmanları da geliştiriyoruz.

Değer Zincirimiz Genelinde İşbirliği Yapıyoruz

Intel, yarı iletken üretiminde kullanılan çeşitli kimyasallara alternatifler geliştirmeye çalışacak sürdürülebilir bir yarı iletken üretim programı oluşturmak için endüstri birliği SEMI ve Semiconductor Research Corporation ile birlikte çalışıyor. Buna paralel olarak, ekosistemde anlamlı bir değişim yaratmak için endüstrinin diğer ileri gelen ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz.

Tedarikçilerimizi, meslektaşlarımızı ve müşterilerimizi bir araya getiren ve yeni oluşturulan Semiconductor Climate Consortium (Yarı İletken İklim Konsorsiyumu – SCC), endüstrimizin sera gazı emisyonlarını azaltacak çözümlere hız kazandırıyor.  Bu çabaların öncüsü ise konsorsiyumun kurucu üyesi Intel. Şu anda değer zincirimiz genelindeki 70’ten fazla şirket, bu işbirliğinde yer alıyor.

Ayrıca elektronik ürünler için ürün karbon ayak izinin hesaplanmasına yönelik ortak bir yaklaşım geliştirmek amacıyla Massachusetts Institute of Technology’nin Product Attribute to Impact Algorithm (Ürün Niteliğinden Etkiye Algoritması – PAIA) konsorsiyumunda yer alıyoruz. Bu proje, endüstrimizin kaydettiğimiz ilerlemeyi doğru bir şekilde ölçmesine ve müşterilerimizin kullanım öncesi emisyonlarını ve somutlaştırılmış ürün karbon ayak izini daha net bir şekilde anlamasına olanak tanıyor.

Bunun yanı sıra Intel, Merck ile birlikte kısa bir süre önce Avrupa’da yarı iletken üretim süreçleri ve teknolojilerinde inovasyonu teşvik etmek için yapay zekâ ve makine öğrenmesinden yararlanacak bir akademik araştırma programı başlattığını duyurdu.

Intel Ürünleri ve Platformlarının Enerji Verimliliği Artıyor

Yeni nesil Intel ürünleri, daha yüksek performansı daha az enerji kullanarak sunmak üzere tasarlandı. Kısa bir süre önce Intel, en sürdürülebilir veri merkezi işlemcilerimiz olan 4. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcileri piyasaya sürdü. Yerleşik hızlandırıcılara sahip bu işlemciler, belirli iş yükleri için watt başına performansı ortalama 2,9 kat artırmaya yardımcı oluyor5. Diğer özellikler, hedeflenen iş yükleri için enerji tüketimini %20’ye kadar azaltırken performans üzerinde önemsenmeye değmeyecek bir etkiye sahip6.

Intel e-atığı azaltmak üzere, sunucu öğelerinin nesilden nesle yeniden kullanımını artırmak amacıyla modüler tasarımları geliştirmek için Open Compute Project (Açık Bilişim Projesi – OCP) ile işbirliği yapıyor.

Operasyonel çabalarımızla birlikte ürünlerimiz, platformlarımız, yazılımlarımız ve çözümlerimiz genelindeki bütünsel yaklaşımımız, müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuklarını hızlandırmalarını sağlıyor.

Net Sıfır Sera Gazı Emisyonu Taahhüdüne Sadık

Liderlik, sorumluluğu beraberinde getirir. Çevreye ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya adanmışlık, sahip olunması gereken bir özellikten ziyade, benimsenmesi zorunlu olan bir yaklaşımdır. Bu, tüm değer zincirini bir araya getirmek, inovasyon yapmak ve ortak hedefimize ulaşmak için bir fırsattır da. Hiçbir şirket bunu tek başına başaramaz.

Intel, faaliyetlerimiz genelinde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak için gerekli eylemlere, yatırımlara, inovasyonlara ve işbirliğine bağlılığını sürdürüyor. Kaydettiğimiz ilerlemeden memnuniyet duyuyor ve önümüzdeki dönüm noktalarına ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

Teknoloji Makaleleri