Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

MENA’da yapay zekanın gücünü açığa çıkarmak

AWS-globaltechmagazineYapay zeka (AI) dünya çapında sektörleri dönüştürüyor ve buna MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesi de dahil. Şirketler verimliliği artırmak, müşteri deneyimlerini geliştirmek ve büyümeyi desteklemek için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışırken, özel yaklaşımlar gerektiren benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Dördüncü sanayi devriminin ardından rekabetçi kalabilmek için şirketlerin teknolojik yıkımı benimsemeleri veya rakiplerinin gerisinde kalacaklarını kabullenmeleri gerekiyor. Yapay zekanın Orta Doğu için 2030 yılında 320 milyar dolar olacağı tahmin edilen potansiyel ekonomik etkisi düşünülürse, bölge geride kalmayı göze alamaz. AWS MENAT Ticari Sektör Genel Müdürü Yasser Hassan, şirketlerin MENA bölgesinin kendine özgü kültürel ve ekonomik yapısını dikkate alan benzersiz bir yaklaşım uygulayarak uzun vadeli büyüme ve başarı elde etmek için yapay zekanın potansiyelinden faydalanabileceklerini belirtti.

Veri Kalitesi ve Kullanılabilirliği

Verilerin kalitesi ve kullanılabilirliği, MENA bölgesinde yapay zekadan yararlanmak isteyen şirketler için en büyük engellerden biri. Yapay zeka algoritmaları, yüksek kaliteli veriler olmadan etkili bir şekilde çalışamaz. MENA bölgesi, verilerin kullanılabilirliği ve kalitesi açısından dünyanın gerisinde kalıyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri de birleşik bir veri yönetişimi çerçevesinin bulunmaması. Veriler genellikle tek tek departmanlar veya kuruluşlar içinde bölümlere ayrılıyor, bu da erişimi ve entegrasyonu zorlaştırıyor. Ayrıca, bölgedeki birçok şirketin sağlam veri toplama süreçlerinden yoksun olması, veri kümelerinin yetersiz veya hatalı olmalarına yol açıyor.

Şirketlerin, yüksek kaliteli verilere erişim sağlamak için veri yönetişimi ve yönetim süreçlerine önemli yatırımlar yapmaları gerekiyor. Başka şirketler veya devlet kurumlarıyla veri paylaşım anlaşmaları oluşturmak, veri temizleme ve doğrulama araçlarını edinmek, veri sahipliği ve erişim hakkında net politikalar oluşturmak atılması gereken adımlardan bazıları olabilir.

Yetenek Azlığı

Yapay zekanın, teknik ve sosyal becerilerin birleşimini gerektiren özel bir alan olması MENA bölgesindeki şirketlerin bu alanda nitelikli çalışanlar bulmalarını zorlaştırıyor. Şirketlerin bu engelin üstesinden gelmek için eğitim ve öğretim programlarına yatırım yapmaları, yapay zeka odaklı müfredat geliştirmek için üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarıyla iş birliği kurmaları, kurum içi eğitim programları geliştirmeleri ve en iyi yapay zeka yeteneklerini çekmek ve elde tutmak için rekabetçi maaş paketleri sunmaları gerekiyor. Şirketler, sağlam bir yetenek hattı geliştirerek ihtiyaçları olan yapay zeka uzmanlığına erişim sağlayabilirler.

Kültürel Engeller

MENA bölgesindeki çok sayıda şirket son derece hiyerarşik bir yapıda ve yukarıdan aşağıya doğru faaliyet gösteriyor. Bu tür kuruluşlar, genellikle işbirlikçi ve yinelemeli bir yaklaşım gerektiren yapay zeka çözümlerini uygulamaya çalışırken sorun çıkarabilecek katı karar alma prosedürlerine sahip olabilir. Yapay zeka uygulaması tek seferlik bir olaydan ziyade sürekli izleme, test etme ve iyileştirme gerektiren, devam eden bir süreç. Şirketlerin inovasyon ve iş birliği kültürünü teşvik etmeleri, yapay zekanın etkili bir şekilde uygulanmasını engelleyebilecek hiyerarşik ve yukarıdan aşağıya yaklaşımın üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.

Bu kültürel dönüşüm, uzun vadede insanlara, süreçlere ve teknolojilere bağlılık ve yatırım gerektiriyor. Ancak zorlu olsa da bunu yapmak önemli faydalar doğuruyor ve böyle bir kültür oluşturmada başarılı olan şirketler, yapay zekayı benimsemenin getireceği faydalardan yararlanmak için de iyi bir konuma geliyor. Yapay zekanın başarılı bir şekilde uygulanması zorlu bir süreç olsa da artan verimlilik, gelişmiş müşteri deneyimleri ve uzun vadede büyüme ve başarı gibi açık getirileri bulunuyor.

Üretken Yapay Zekanın Karmaşıklığı

Üretken yapay zekadaki gelişmeler, modadan oyuna, müzikten görsel sanatlara kadar çeşitli endüstrilerde dönüşüm yarattı. Ancak, Üretken Yapay Zeka modellerini uygulamanın karmaşıklığı ve maliyeti, bu teknolojiye erişimin sadece birkaç teknoloji devi ve araştırma kurumu ile sınırlı kalmasına neden oluyor. Şirketlerin Üretken Yapay Zekayı daha erişilebilir ve pratik hale getirmek için kullanımını demokratikleştiren, model oluşturma ve dağıtım sürecini basitleştiren çözümler geliştirmeleri gerekiyor. Önceden eğitilmiş modeller ve kullanıcı dostu arayüzler sunan platformlar, her ölçekten şirketlerin Üretken Yapay Zekanın gücünden yararlanmasını sağlayarak büyüme ve inovasyon için yeni olasılıkların ve fırsatların yolunu açıyor.

Bir yapay zeka öncüsü olan AWS, farklı sektörler ve farklı ölçeklerdeki 100.000’den fazla müşteriyi güçlendirerek son teknoloji makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka özelliklerinden yararlanmalarına, böylece tam potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oldu. Şirket, en son atılımlarıyla üretken yapay zekanın uygulanmasını kolaylaştırmaya, tüm müşteriler için erişilebilir, verimli ve uygun maliyetli hale getirerek sektörde devrim yaratmaya hazırlanıyor. AWS’in son inovasyonları arasında yer alan Amazon Bedrock, müşterilere bir API aracılığıyla AI21 Labs, Anthropic, Stability AI ve Amazon’un FM’lerine (İnce Ayarlı Modeller) sorunsuz erişim sağlayan yeni bir hizmet. Bedrock, tüm geliştiriciler için erişimi demokratikleştiriyor ve müşterilerin FM’leri kullanarak üretken yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına ve genişletmesine yönelik en kullanıcı dostu yaklaşımı temsil ediyor. Bu çığır açan çözüm hem metin hem de görüntü tabanlı uygulamalar için tasarlanmış çok çeşitli güçlü FM’lere erişimi kolaylaştırıyor.

MENA’da Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarmak

MENA bölgesinde yapay zekanın uygulanması, bölgenin kendine özgü zorluklarını ve fırsatlarını dikkate alan benzersiz bir yaklaşım gerektiriyor. Şirketler veri yönetişimi ve yönetimine yatırım yaparak, kendi yetenek hatlarını geliştirerek, inovasyon ve iş birliği kültürü yaratarak ve düzenleyiciler ve politika yapıcılarla iletişim kurarak bu zorlukların üstesinden gelebilir ve bölgede yapay zekanın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir. Şirketlerin yapay zekadan yararlanırken karar alma süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak ve bölgedeki mevcut eşitsizlikleri sürdürebilecek önyargılardan kaçınmak gibi etik konulara öncelik vermeleri de önemli. Böylece yapay zeka MENA bölgesinde olumlu değişim ve ilerleme için kullanılacak güçlü bir araç haline gelebilir.

Teknoloji Makaleleri