Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Modernizasyon operasyonel verimliliği artırıyor

couchbase-globaltechmagazineBulut veritabanı platformu şirketi Couchbase, küresel bilgi teknolojisi (BT) liderlerine yönelik yapılan altıncı dijital dönüşüm anketinin sonuçlarını yayınladı. Araştırma, değişen dijital dönüşüm hedeflerine rağmen işletmelerin bilgi teknolojileri modernizasyonu ve yeni uygulama projeleri için ciddi bir kaynak ayırdığını gösteriyor. Operasyonel verimliliğe odaklanmak, küresel işletmelerin dijital dönüşüm girişimlerine nasıl yatırım yaptığını etkiliyor. Ankete katılan kuruluşların yaklaşık %60’ı, temel modernizasyon hedeflerinin sürekli değişen küresel ekonomi karşısında iş dayanıklılığını ve verimliliğini artırmak olduğunu bildirdi. Sonuçlar ayrıca, kuruluşların 2023 yılında yatırım önceliklerinin geliştiricileri modern uygulamalar oluşturma konusunda güçlendirmek olduğunu ortaya koyuyor.

600 üst düzey BT yöneticisinin katıldığı anket, işletmelerin önümüzdeki 12 ayda ortalama 33 milyon $ yatırım yapmayı planladığını ortaya koydu. Bununla birlikte işletmelerin dijital dönüşüm öncelikleri de değişim gösterdi. Ankete katılan üst düzey BT yöneticilerinin %78’i, dijital dönüşüm ile ilgili önceliklerinin son üç yılda değişime uğradığını söylüyor. Ankete katılanların %54’ü ise, operasyonel faaliyetlerin çevikliğinin korunabilmesi için dijital dönüşüm odaklarının pazardaki değişimlere ve müşteri tercihlerine daha duyarlı hale geldiğini bildiriyor.

Dijital dönüşüm hedeflerindeki bu değişiklikler, kuruluşların dayanıklılıklarını artırmalarına ve sürprizlerle dolu bir ekonomik atmosferi atlatmasına yardımcı olurken dijital dönüşüm hızını da büyük ölçüde korudu. Ankete katılan işletmelerin yarısından fazlası (%53) ya hedeflerini tutturdular ya da planlaladıkları ilerlemenin ötesine geçmeyi başardılar.

Couchbase CTO’su Ravi Mayuram, anket bulguları ile ilgili görüşlerini paylaştı: “Bilgi teknolojileri modernizasyonu ve dijital dönüşüm, bir işletme için üretken yapay zeka gibi yeni teknolojilerin benimsenmesine yardımcı olmak ve yeni hizmetler oluşturmak konusunda büyük öneme sahip stratejik girişimlerdir. Yapılan anketin bulgularının da bizlere gösterdiği üzere; veri, bulut ortamları ve yapay zeka alanındaki gelişmelerden tam olarak yararlanarak dijital dönüşüme yönelik verimli bir yaklaşım benimsemenin önemi artmaya devam ediyor. Böyle bir atmosferde geliştirici ekiplerini güçlendirmek artık işletmeler için inovasyona olan bağlılıklarını gösteren temel bir öncelik haline geldi.”

Anketin diğer önemli bulguları şöyle:

  • Modernizasyon, iş dayanıklılığını artırıyor: Ankete katılım sağlayanların %57’si, kuruluşlarının temel dijitalleşme hedefinin sürekli değişen küresel ekonomi karşısında iş dayanıklılığını ve verimliliğini artırmak olduğunu söyledi. Son 12 ayda dijital projelerden elde edilen en büyük fayda artan iş dayanıklılığı oldu. Kârlılık, çalışan üretkenliği ve uygulama performansında artışların ise önümüzdeki 12 ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
  • Yeni teknolojileri benimseme baskısı: BT yöneticileri, genellikle sunucusuz bilgi işlem (katılımcıların %42’si tarafından yanıtlandı), uç bilgi işlem ve Nesnelerin İnterneti (%40), ve az kodlu veya kodsuz teknolojileri (%39) benimseme konusunda baskı altındalar. Yapay zeka dijital dönüşüm sürecini hızlandırmada çok önemli gibi dursa da henüz çok erken. BT ekipleri günümüzde ChatGPT gibi büyük dil modellerini (LLM) benimseme konusunda ise daha az baskı altında ve katılımcıların yalnızca %35’i bu teknolojiyi benimseme baskısı altında olduğunu bildirdi. Web 3.0, artırılmış veya sanal gerçeklik daha az öncelikli konumda görünüyor.
  • Geliştirici üretkenliği ön planda: Dijital dönüşüm projeleri geliştiriciler için büyük önem taşıyor. Geliştiricilerin inovasyonları desteklemeleri için kuruluşları üzerindeki baskısı (%44) ve geliştiricilerin müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla uygulama geliştirmeleri için güçlendirilmesi (%44), bireysel dönüşüm projelerinin arkasındaki en önemli iki itici güç olarak görülüyor. Bununla birlikte, kuruluşların en önemli bilgi teknolojileri yatırım önceliği 2021 yılında uygulama performansını iyileştirmek iken, bu öncelik 2023 yılında geliştiricileri güçlendirmek oldu.
  • Üst düzey yöneticiler BT harcamalarında daha dikkatli: Ankete katılanların %49’u CFO’larının bütçeleri daha detaylı bir şekilde yönettiğini ve BT yatırımı hakkında daha fazla soru sorduğunu söylerken, %37’si daha az bütçe ve personel kaynağıyla dönüşüm gerçekleştirme baskısının arttığını söylüyor. %35’lik bir kısım ise BT departmanlarının son beş yıldır hiç bu kadar baskı altında oldukları bir dönem olmadığını belirtiyor. Bu atmosfer, BT yöneticilerinin maliyet etkinliğini artırma ve toplam sahip olma maliyetini düşürmenin yeni yollarını aradıklarını gösteriyor.
  • Kuruluşlar, projelerde zorluklar ve gecikmeler yaşıyor: İşletme içi satın alma zorlukları, bütçe kısıntıları ve eski teknoloji kullanma gibi sorunlar, kuruluşların başarısız projeler üretmesine, gecikmeler yaşamasına ve projelerin iptal edilmesine neden oluyor. Bu durum, kuruluşlara ortalama 4,4 milyon dolara mal oldu. Kuruluşların %68’i, modernizasyon zorluklarıyla karşı karşıya kaldı ve dijital dönüşüm hedeflerini üç aydan fazla geri çekmek durumunda kaldı.
  • Yaratıcı modernizasyon projeleri için yüksek beklenti: Her ne kadar zorluklar yaşansa da BT ekiplerinin %38’i hemen sonuç verecek somut modernizasyon projelerine odaklanıyor. Bununla birlikte, işletmelerin tamamı 2021 yılının sonunda gerçekleşmesi imkansız görünen yaratıcı dijital dönüşüm projelerini hayata geçirdi veya belirledi. Bu sonuç, modern teknolojinin iş dönüşümü için mümkün olanın sınırlarını zorlamaya, inovasyonu yönlendirmeye ve yeni nesil uygulamalara ilham vermeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Mayuram, sözlerine söyle devam etti: “BT ve şirket yöneticilerinin dönüşümü yönlendirmek, kısa ve uzun vadeli hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmak için modernizasyona yatırım yapmanın önemini anladıkları açıkça gözüküyor. Organizasyonlar, her türlü ihtiyacı uygun bir maliyetle karşılamak istiyorsa geliştirici ekipleri için yeni nesil, güçlü ve yenilikçi uygulamalar oluşturabilecekleri araçları sağladıklarından emin olmalıdır. Bu, müşteri taleplerini daha hızlı karşılamalarına ve liderlik konumlarını korumaya devam etmelerine yardımcı olacaktır.”

Metodoloji

Couchbase, bağımsız bir pazar araştırma kuruluşu olan Coleman Parkes firmasına 2023 Nisan-Haziran ayları arasında yürütülen çevrimiçi bir anket yaptırdı. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Türkiye’de düzenlenen ankete, 1.000 veya daha fazla çalışanı olan kuruluşlarda görev yapan CIO, CDO ve CTO gibi 600 dijital dönüşümden sorumlu üst düzey yetkili katıldı.

Teknoloji Makaleleri