Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Hibrit bir dünyada uç nokta güvenliğinde uzmanlaşmak

hp-globaltechmagazineHP, Forrester Danışmanlık tarafından yürütülen ve şirketlerin giderek daha dağınık hale gelen küresel işgücünü karşılamak için her-zaman-açık olması gereken bir uç nokta yönetimini benimsemeleri gerektiğini vurgulayan yeni bir araştırmanın bulgularını duyurdu.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 72’si şu anda hibrit çalışma modeli uyguluyor ve katılımcıların yüzde 75’i uzaktan ve hibrit çalışma modellerine geçişin BT’de operasyonel zorluklarını artırdığını bildiriyor.

Forrester Danışmanlık’ın 312 BT ve güvenlik karar vericisiyle yaptığı anket, şirketlerin varlık yönetimi, kullanıcı deneyimi güvencesi ve risk yönetimi arasında denge kurmakta zorlandığını gösteriyor.

“Hibrit Bir Dünyada Uç Nokta Güvenliğinde Uzmanlaşmak” başlıklı 2023 çalışmasının temel bulguları arasında şunlar yer alıyor:

  • Şirketlerin uzak uç noktaları yönetirken karşılaştıkları en büyük zorluklar arasında veri güvenliğini sağlamak (yüzde 60); uzak cihazlardaki yazılımı güncel tutmak (yüzde 55) ve varlık veri tabanlarının doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak yer alıyor (yüzde 55).
  • Şirketlerin sadece yüzde 42’si ürün yazılımı güncellemelerini yıllık olarak gerçekleştiriyor, yüzde 23’ü iki yılda bir veya daha kısa sürede güncelliyor ve yüzde 12’si sadece “gerekli olduğunda” güncelleme yapıyor; bu da firmaları güvenlik açıkları ve uyumluluk sorunları riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
  • Katılımcıların üçte ikisi (yüzde 67) uzak uç noktalarla güvenli ve sürekli iletişim sağlamanın şirketlerinin BT departmanı için büyük bir endişe kaynağı olduğunu söylüyor.
  • BT, yetersiz korumaya güvenmek zorunda kalıyor ve yüzde 50’si yetersiz uç nokta güvenlik çözümlerini güvenlik ve yönetim zorluklarını ele almanın önündeki bir engel olarak gösteriyor. Bu arada, yüzde 54’ü tam disk şifrelemenin uç noktalar için önemli bir koruma sağladığına inanıyor ancak bunun yetersiz olabileceğini kabul ediyor (Örneğin, saldırganın cihaza fiziksel erişimi varsa).

HP Kişisel Sistemler Küresel Güvenlik Başkanı Dr. Ian Pratt şu yorumu yapıyor: “Dünyanın her yerinde çalışabilme ve çalışanları işe alabilme esnekliği, dijital bir ekonomide yaşamanın birçok avantajından biri. Ancak işyeri evrildikçe güvenliğin de gelişmelisi gerekiyor. Gelecekte güvenli, verimli ve kullanıcı dostu BT deneyimleri sunmak için şirketlerin bu yeni çalışma biçimini destekleyebilecek her zaman açık bir uç nokta yönetim altyapısına ihtiyacı olacak.”

Her zaman açık bağlantı, kapsamlı uç nokta yönetiminin temel dayanağı

Bu zorlukların nasıl aşılabileceği değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 75’i gelişmiş uç nokta yönetiminin genel iş operasyonları ve verimlilik üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanmaktadır.

Şirketler daha etkin bir uç nokta yazılım takibi ve yönetimine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor (yüzde 48). Bunu başarmak için katılımcılar cihaz yedekleme ve geri yükleme yetenekleri (yüzde 55), cihaz kurtarma süreçlerinin otomasyonu (yüzde 47), BIOS güncelleme dağıtımı (yüzde 46) ve cihaz konum takibi (yüzde 46) istiyor.

Uzaktan uç nokta güvenliğini ve yönetimini geliştirmek için, katılımcıların yüzde 82’si bilgisayarları uzaktan coğrafi olarak konumlandırabilen, kilitleyebilen ve silebilen çözümlere yatırım yapmayı da düşünüyor.

HP Wolf Connect ile HP Wolf Protect and Trace gibi çözümler, kullanıma sunulduğunda, kapalı veya internet bağlantısı kesilmiş olsa bile bir bilgisayarı uzaktan bulabiliyor, kilitleyebiliyor ve silebiliyor.

Dr Pratt, “Filo yönetimine her zaman açık bir yaklaşım, güvenli bir cihaz yaşam döngüsü oluşturmak ve dağıtık çalışma ortamlarını optimize etmek için hayati önem taşıyor. Sürekli uç nokta izleme ve gerçek zamanlı cihaz yönetimi, şirketlerin hareket halindeyken hassas verileri korumalarına yardımcı olacak ve bilgisayar düzeltme veya değiştirme işlemlerini azaltarak BT maliyetlerini düşürecektir” diyor.

Araştırma hakkında

HP tarafından yaptırılan ve Forrester tarafından yürütülen bu çalışmada, NA, EMEA ve APJ’de çeşitli sektörlerde 500 veya daha fazla çalışanı olan şirketlerde 312 BT ve güvenlik karar vericisi ile anket yapıldı. Çalışma Mart 2023’te başlamış ve Eylül 2023’te tamamlandı.

Teknoloji Makaleleri