İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Vodafone’un sürdürülebilirlik raporu

vodafone_globaltechmagazineTürkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonu doğrultusunda mobil teknolojilerin dönüştürücü etkisini sürdürülebilir bir gelecek sunmak için kullanmaya odaklanan Vodafone Türkiye, bu doğrultuda hayata geçirdiği faaliyetlerini anlatan 2013-14 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Vodafone, bu raporla, Türkiye’de “AA1000AS” ve “GRI G4 Materiality Matters Check” onaylarını aynı anda alan ilk kuruluş ve telekomünikasyon sektöründe “GRI G4 Materiality Matters Check” onayı alan ilk firma oldu. Vodafone, son 4 yılda, tüm faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini %20 azaltırken, yenilenebilir enerji kullanımını %21 artırdı.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Vodafone Türkiye, mobil teknolojilerin sürdürülebilir bir gelecek oluşturmada üstlendiği dönüştürücü etkiyi yansıtan faaliyetlerini ve elde ettiği performansı, bu yıl dördüncüsünü yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıkladı. Sürdürülebilirliği sosyal sorumluluk olarak değil temel iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak gören şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da “şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” prensipleri doğrultusunda hazırladığı 2013-14 Sürdürülebilirlik Raporu ile Türkiye’de “AA1000AS” ve “GRI G4 Materiality Matters Check” onaylarını aynı anda alan ilk kuruluş ve telekomünikasyon sektöründe “GRI G4 Materiality Matters Check” onayı alan ilk firma oldu.

Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirerek daha sürdürülebilir bir toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı öncelikli sorumlulukları arasında gören Vodafone, bu kapsamda, son 4 yılda, birim elektrik tüketimini %11, tüm faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini %20 azaltırken, yenilenebilir enerji kullanımını %21 artırdı. Araç başına yakıt tüketimini %27 oranında azaltan firma, son 4 yılda, yaklaşık 490 ortalama aracın yıllık karbon emisyonu kadar tasarruf etti. Ayrıca, atık fatura geri dönüşümü ve e-fatura programları sonucunda, 2013-14 mali yılında, toplam 877 ton kâğıt kullanımını önlerken, 15 bin 116 ağacın kesilmesinin önüne geçmiş oldu. Vodafone’un e-faturayı tercih eden faturalı müşterilerinin oranı, %50’den %57’ye yükseldi.

M2M ile yakıtta %20 tasarruf

“Vodafone İş Ortağım” ile kurumsal müşterilerinin rekabet güçlerini artırmaya ve işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmelere indestek olan Vodafone, makineler arasında kablosuz iletişimi sağlayan makinelerarası iletişim (M2M) çözümleriyle, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerine iş süreçlerinde verimlilik, yakıt ve enerji tasarrufu sağlama ile karbon salımında azalma gibi önemli faydalar sunmaya 2013-14 mali yılında da devam etti. “Vodafone İş Ortağım” hizmetleri arasında yer alan ve Vodafone M2M teknolojisi aracılığıyla Ford Cargo müşterilerine filolarında yakıt tüketimini ve şoför sürüş performansını takip etme imkânı veren Ford Otosan Filo Yönetim Sistemi (Filobil), filo sahiplerine, araç sahiplik maliyetlerinin %60’ını izleme ve %20’lere varan yakıt tasarrufu yapma avantajı sundu. Diğer yandan, yine bir “Vodafone İş Ortağım” hizmeti olan ve Unilever’in Lipton Sürdürülebilir Çay Tarımı Projesi kapsamında Karadeniz’deki çay üretimine ait veri toplama, denetim ve analiz süreçlerini kâğıt ortamından dijital ortama aktaran bir tablet uygulaması olan ECOTAB ise denetim formları için harcanan yaklaşık 50 bin kâğıdın kullanımını ortadan kaldırdı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken en ileri mobil iletişim teknolojileriyle sürdürülebilir bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği temel iş stratejilerinin odağına yerleştiren bir şirket olarak, Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında ürün, hizmet ve teknolojimizle içinde bulunduğumuz toplumun refah seviyesini artırmayı ve çevreyle uyumlu bir ekonomik büyümeye destek olmayı hedefliyoruz.  Diğer yandan, küresel iklim değişimine karşı çevrenin korunmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin anahtar rolünü kullanarak doğadaki kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan ayak izini azaltmak için çalışıyoruz. Uzun vadede kurumsal başarımızın sürekliliğini, dönüşüm ve değişim yaratan çözümler sunmak kadar,  faaliyetlerimizi sorumlu ve etik şekilde yürütmek ile sağlayabileceğimizin farkındayız. Bu doğrultuda, paydaşlarımızla karşılıklı diyalog halinde olmak ve şirketimizin performansını şeffaf bir şekilde onlara duyurmak amacıyla dördüncü sürdürülebilirlik raporumuzu yayımladık. Raporumuz, sürdürülebilir değer yaratma yolundaki çalışmalarımızın iş modellerimiz, çevre, toplum ve çalışanlarımız üzerindeki önemli yansımalarına odaklanıyor.”

Son üç yıldır düzenli olarak paydaş diyaloğu çalıştayları gerçekleştirdiklerini belirten Süel, “Bu çalıştaylarla paydaşlarımızın sürdürülebilirlik bağlamındaki beklentileri doğrultusunda performansımızı daha da ileri taşımayı, yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz. 2013-14 Sürdürülebilirlik Raporumuz bu yaklaşım ile gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmaların özetini ve dış paydaşlarımızın şirketimiz hakkındaki görüş ve beklentilerini içeriyor” dedi.

Yüz binlerce insanın hayatına dokundu

Mobil iletişim teknolojilerinin birey ve kurumların hayatında dönüşüm yaratması ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olması hedefiyle Dijital Dönüşüm Hareketi’ni başlatan Vodafone Türkiye, bu kapsamda, sağlıktan finansa, farklı sektörlerde hayat kolaylaştıran çözümler sunuyor. Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek mobil sağlık platformu olarak Mart 2013’te hayata geçirilen Vodafone Cep Sağlık, Nisan 2014’e kadar 500 bin kişinin hayatına dokundu. Nisan 2013’te tanıtılan ve 75 bin kadın aboneye ulaşan Vodafone Önce Kadın programı kapsamında kadın girişimcilerin yayınladığı 6 bin 900 ilan, sahibinden.com’da açılan Vodafone Önce Kadın Mağazası’nda 280 bini aşkın kullanıcı tarafından görüntülendi. Diğer yandan, Mayıs 2013’te hayata geçirilen ve üç ay boyunca toplam 68 bölüm olarak yayınlanan Çiftçi Kulübü Televizyon Programı ile çiftçilerin hafta içi her gün tarımdaki gelişmeleri, hal fiyatlarını, hava durumu bilgilerini güncel şekilde televizyonlarından öğrenmeleri sağlandı. Vodafone ayrıca, son 3 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği paydaş diyaloğu çalıştayları kapsamında, Temmuz 2014’te, 120’nin üzerinde paydaşın katılımıyla “dijital dönüşüm” yaklaşımını ve çözümlerini masaya yatırdı. Bu etkinlikteki fikir ve önerileri iş planına alırken, Eylül 2013’te gerçekleştirdiği ikinci paydaş diyaloğu çalıştayında aldığı geri bildirimler doğrultusunda Kırmızı Işık, Engelsiz Dünya ve Yeşile Saygı mobil uygulamalarını geliştirdi ve kullanıma sundu.

Sektöründe ilk ve tek oldu

Vodafone, 2013-14 mali yılında da faaliyetlerini sorumlu ve etik bir yaklaşımla sürdürdü. Bağımsız ve uluslararası bir kurum tarafından denetlenen Vodafone Esenyurt Veri Merkezi, Nisan 2013’te “Enerji Tasarruflu Veri Merkezi (Green IT)” sertifikasına layık görülerek, Türkiye’de bu sertifikayı alan ilk veri merkezi oldu. Diğer yandan Vodafone, yol trafik güvenliğine öncelik vererek, trafik kazası riskini en iyi şekilde yönetmek için kurduğu Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ile Türkiye’de “BS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi”ni alan ilk şirket, ayrıca dünyada bu standarda sahip ilk telekomünikasyon şirketi oldu. Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe “Great Place To Work” Ödülü’nü alan ilk ve tek şirket olan Vodafone, “Kurumsal Çeşitlilik ve Dahiliyet” alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla da özel ödüle hak kazandı.

Bağımsız güvence görüşü aldı

Vodafone’un dördüncü sürdürülebilirlik raporu, ağırlıklı olarak müşteriler, çalışanlar, düzenleyici kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve toplum tarafından önemli ve öncelikli bulunan konular çerçevesinde hazırlandı. Raporda, şirketin sürdürülebilirlik stratejisi temel alınarak, öncelikli çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konular kapsamında, 2013-14 mali yılında hayata geçirilen uygulamalara ve elde edilen performansa yer verildi. Ayrıca, bir sonraki mali yıl için belirlenen hedefler ile geçmiş yıllara ait hedeflere yönelik performans değerlendirmesi de yapıldı.

Vodafone, sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlaması süreçlerini, 2012’den beri “AA1000 Güvence Standardı” doğrultusunda, “bütünlük, önceliklendirme ve yanıt verebilirlik” ilkelerine dayanarak yürütüyor. Şirket, bu yıl da raporlama süreci ve seçili performans göstergeleri için AA1000 Bağımsız Güvence Görüşü aldı ve bu beyanı raporun son sayfasına ekledi.

Teknoloji Makaleleri