Ana Sayfa Haberler Kamuda Dijital Dönüşüm Çağrısı

Kamuda Dijital Dönüşüm Çağrısı

vodafone_globaltechmagazineVodafone, gelenekselleştirdiği paydaş çalıştayını dördüncü kez hayata geçirdi. Vodafone’un kamu sektöründeki paydaşlarıyla ilk kez Ankara’da gerçekleştirilen “Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı”nın açılış konuşmasını Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan yaptı. Çalıştayda kamu sektörünün liderleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve basın mensuplarından oluşan 120 kişilik bir paydaş ekosistemi, Türkiye’de kamunun dijital dönüşümünü ve sektörün verimlilik hedeflerini konuştu.

Türkiye için daha iyi bir gelecek hedefiyle dijital dönüşüme öncülük ederek değişim ve dönüşüm yaratan çözümler sunan Vodafone, gelenekselleştirdiği paydaş buluşmalarının dördüncüsünü düzenledi. İlk kez Ankara’da Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı”nın açılış konuşmasını Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan yaptı. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm, vatandaş memnuniyetinde artış ve kamu sektöründe verimlilik hedeflerine yönelik fikirlerin ve fırsatların konuşulduğu çalıştayda kamu sektörünün liderleri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, üniversiteler ve basın mensuplarından oluşan 120 kişilik bir paydaş ekosistemi yer aldı.

Vodafone, çalıştayda kamu paydaşlarını Türkiye’nin dijital dönüşümünün bir parçası olmaya davet etti. Çalıştayda kamu kurumlarının daha etkin, daha verimli ve daha az maliyetli iş yapmasına katkıda bulunacak, en yüksek vatandaş memnuniyetini ve sosyal faydayı sağlayacak çözümler paylaşıldı. Kamuda dijital dönüşümün yol haritasını birlikte ortaya çıkarmak adına üç ana başlık altında çalışma grupları gerçekleştirildi. Kamunun liderleri “Kurum içi verimlilik”, “Kurumlar arası dijitalleşme” ve “Dijital vatandaşlık hizmetleri” ana başlıkları konusunda gelişim fırsatlarını ve fikir önerilerini paylaştı. Çalışma gruplarında kamuda dijital dönüşümün hız kazanması için hayata geçirilebilecek potansiyel projeler ele alındı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Çalıştayın açılış konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şirketlerin sadece yönetici ve çalışanlarıyla değil tüm paydaşlarıyla geleceği planlaması ve politikalarını şekillendirmesini başarılı bir uygulama olarak görüyorum. Kamuda dijitalleşmeyi tartışırken, aslında Türkiye’nin geleceğini, insanlarımızın geleceğini tartışmış oluyoruz. Türkiye de dünyayla birlikte baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Yeni nesiller dijital dünyaya hızla adapte oluyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel geleceğimiz adına dijitalleşmeyi ve bilgi toplumuna geçişi sadece teknik bir süreç olarak görmemek gerekiyor. Yeni bir toplumsal yapı ve yeni bir iş yapma biçimi için yeni bir zihniyet olarak bilgi toplumu şartlarına adapte olmamız gerekiyor. Bugün dünyada 3 milyarı bulan internet kullanıcısı var. İnternet kullanamayanlar ise dijital uçurumun oluşmasına neden oluyor. Teknolojinin sunduğu yeni fırsatlara zamanında ve doğru adapte olamazsanız, farklılıkları, eşitsizlikleri ve adaletsizliği artırma riski var. Teknolojiler sosyal hayatı dönüştürürken ekonomi süreçlerini de etkiliyor. Burada kritik kavramın rekabet olduğunu görüyoruz. Teknolojileri iyi kullanan, üretim ve pazarlama süreçlerine iyi yansıtan şirketler ve ülkeler rekabet gücü kazanıyor. Bugün bilgi teknolojileri sayesinde iş gücü piyasaları da değişime uğruyor. OECD ülkelerinde katma değerin %6’sı ve istihdamın %4’ü bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründen geliyor. Teknolojinin dolaylı katkısıysa yatay bir sektör olarak tarımdan sağlığa, ulaşımdan imalat sanayisine, lojistikten enerjiye, sağlıktan afet yönetimine sağladıkları. Teknoloji sayesinde sosyal medya uzmanı, veri analisti, siber güvenlik uzmanı gibi yeni meslekler doğuyor. Bilgi teknolojilerinin gelecek nesillere dönük bu yatay faydasının çok önemli olduğunu görüyoruz. Kapsayıcı bir şekilde verimlilik ve şeffaflık getiren bu teknolojileri tüm toplumumuzla buluşturmayı hedefliyoruz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt, çalıştayda şunları söyledi:

“Türkiye’nin dijital dönüşümü yolunda paydaşlarımızla etkin diyalog ve düzenli etkileşim içinde olmak gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’nin dijital geleceği için vizyonumuzu geliştirirken kamu liderlerinin fikirlerine başvurmayı önemsiyoruz. Vodafone Türkiye olarak, en önemli stratejilerimizden biri sürdürülebilir ekonomik büyüme modeli yaratmak. Böylece ülke ekonomisindeki sürdürülebilir büyümeye katkı sunmak. Bu hedefle Kasım 2013’te Dijital Dönüşüm Hareketi adlı stratejik programımızı hayata geçirdik. Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileri ile Türkiye’de herkese ilham vermeyi misyon edindik. Vatandaşlarımıza doğrudan dokunan kamu sektöründe dijital teknolojileri tam performansla adapte etmekte mesafe kat etmemiz gerektiğine inanıyoruz.”

Türkiye’nin teknolojide muazzam bir sıçramanın eşiğinde olduğunu vurgulayan Gökhan Öğüt, “Çok yakın bir zamanda 3G’den 4G’ye adım atacağız. Geçen 5 yıl içinde 2G’den 3G’ye başarıyla geçtik. Bu dönem içinde fiber optik internet ağlarıyla, bulut bilişimle, makineler arası iletişimle tanıştık. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla mobil yaşam ve bilgiye her an her yerden erişim kolaylaştı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital nüfus giderek artıyor. Dijitalleşen vatandaşlarımıza ulaşan kamu hizmetlerinin de dijitalleşmesinin şart olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Gökhan Öğüt, şöyle devam etti: “Elektronik devletten akıllı devlete yolculukta e-dönüşüm yerini akıllı, yani a-dönüşüme bırakacak. Artık e-devlet yerine a-devlet, akıllı kamu, akıllı belediyecilik gelecek. Akıllı dijital teknoloji kentlerde sürdürülebilir yaşamın da anahtarı. Akıllı şebekeler, akıllı ulaşım filoları, e-belediyecilik hizmetleriyle kentlerde vatandaş memnuniyetini artırmak ve kent sürdürülebilirliğine katkı sağlamak mümkün. Dijital stratejiler kamu hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli gerçekleşmesine öncülük ediyor. Bürokrasi süreçlerini dijital ortama tanıştırmak, vatandaş memnuniyetinin artması, bürokrasi şikayetlerinin azalması ve kamu çalışanları için iş yükünün hafiflemesi demek. Türkiye’de kurumların dijital dönüşümünü sağlayan lider marka olma hedefi ve mobil iletişimde 20 yıllık global liderliğiyle Vodafone, bu dijitalleşmeyi kamuya sunacak doğru adres. Vodafone olarak Yarına Hazırım Platformu’yla kamu kuruluşlarının dijital dönüşümünde iş birliğine hazırız.”

Kamuda e-dönüşüm yerini a-dönüşüme bırakıyor

Birleşmiş Milletler’in e-Devlet Gelişmişlik Düzeyi araştırmasına göre, Türkiye “yüksek gelişmişlik” kategorisinde 71. sırada bulunuyor. Türkiye’de e-devlet hizmetleri ve vatandaşların e-devlet kullanımı, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üstünde seyrederken, internet erişimi olan vatandaşların %41,3’ü e-devlet hizmetlerinden faydalanıyor. Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi bürokrasi süreçlerini dijital ortama taşımak, bürokrasi şikayetlerinin azalması ve kamu çalışanları için iş yükünün hafiflemesi anlamına geliyor. Fiber internet ve mobil geniş bandın tüm coğrafyalara erişmesiyle, kamu hizmetlerinde de elektronik devletten akıllı devlete yolculuk başlıyor. Daha önce e-dönüşüm olarak anılan süreçler yerini akıllı dönüşüme bırakırken e-devlet yerine a-devlet, akıllı kamu, akıllı belediyecilik geliyor.

Akıllı belediyelerde akıllı enerji verimliliği

Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı’nda vurgulanan konular arasında, akıllı belediyecilik ve akıllı enerji vizyonu da yer aldı. Artan enerji talebini karşılayabilmek için enerji verimliliğinde gelişmiş ülkelerin standartlarına akıllı şebeke çözümleri ve akıllı sayaçlarla erişilmesi gerektiği vurgulandı. Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi kapsamında 2013’te yayımlanan ve 40 belediyenin katıldığı Belediyelerde Akıllı Kent Uygulamaları araştırmasının sonuçlarına, uzaktan filo takibini 23 belediye kullanıyor. Toplu taşımada bütünleşik ödeme sistemleri 15 belediyede geçerli. Buna karşın akıllı elektrik şebekesi sadece 1 belediyede, akıllı elektrik sayaçları ise sadece 2 belediye kullanılıyor. Su şebekesinde sızıntı tespiti için akıllı sayaçları sadece 4 belediye kullanıyor. Kentlerde sürdürülebilir yaşamın ve vatandaş memnuniyetinin anahtarı olan dijital teknoloji enerji verimliliği için de fırsatlar sunuyor. Elektrik tüketim talep artışında Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye’nin 2023 yılında elektrik enerjisi ihtiyacının bugüne kıyasla 2 kat artarak yaklaşık 500 milyar kWh olacağı tahmin ediliyor.

Vodafone mobil projelerinin kamuda sağladığı faydalar

Vodafone 3G mobil internet sayesinde uzman personel, her nerede olurlarsa olsun, ihtiyaç duyduğu anda, bilgi akışını hızlı ve güvenli şekilde sağlayabiliyor. Tabletlerle çalışma; hızlı karar alma, hızlı eyleme geçme, iş birliği geliştirme ve anında bilgi paylaşımı sayesinde ekip çalışmasını daha uygulanabilir hale getiriyor.