Bu hafta gündemdekiler

İlgili İçerikler

E-GÜVEN, Dünya Çevre Günü’nde Herkesi Elektronik İmza Kullanmaya Davet Etti

eguven_globaltechmagazineTürkiye’nin ilk ve lider elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN’in Genel Müdürü Can Orhun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle e-imza kullanımının çevreye ve bireylere sağladığı faydaya dikkat çekti. E-imzanın hem zaman hem kağıt tasarrufu sağladığını vurgulayan Orhun, “E-imzayı iş süreçlerine entegre ederek kağıt kullanımını büyük oranda azaltıyor, imza gerektiren tüm işlemleri elektronik ortama taşıyoruz. Müşterilerimizin elektronik imzaya geçmesini sağlayarak kurtardığımız ağaçlar sayesinde bugüne kadar 1500’den fazla kişinin 1 yıllık oksijen ihtiyacını karşıladık”  dedi.

E-GÜVEN, yalnızca iş süreçlerini kolaylaştırarak maliyetleri azaltmak ve zamandan kazandırmakla kalmıyor, çevrenin korunmasına da katkı sağlıyor. e-fatura, e-tebligat, e-devlet, e-defter ve KEP başta olmak üzere pek çok projede  birey ve kurumlar için gerekli e-imza altyapısını sağlayan, e-imza kullanım alanlarını geliştirmek üzere yeni projeler geliştiren E-GÜVEN, bugüne kadar 10 binden fazla ağaç kurtardı.

E-GÜVEN’in imza süreçlerini kağıt üzerinden elektronik ortama taşıyan ürün ve uygulamalarının ekolojik sistem için de anlam taşıdığını vurgulayan E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun şunları ifade etti: “Düşük kağıt tüketimi ülkeler için önemli bir gelişmişlik, şirketler içinse önemli bir modernleşme simgesi. Bir insanın yıllık ortalama oksijen ihtiyacını karşılamak için 7 – 8 ağaç gerekiyor. E-GÜVEN olarak şirketlerin e-imzalı projeler üretmesine destek olarak ve bireylerin e-imza edinmesini sağlayarak kurtardığımız 10 binden fazla ağaçla ortalama 1500insanın oksijen hakkını elinden almamış olduk. Bu değerli kazanımı, doğaya saygılı ve teknolojiyi yakından takip eden şirket ve bireylerin bilinçli tutumuyla elde ettik. Henüz e-imzaya geçmemiş tüm birey ve kurumları bu duyarlılığın bir parçası olmaya davet ediyoruz.”

Nüfus artışı ve ekonomideki büyümenin doğal kaynakların üzerindeki baskıyı artırarak çevrenin doğal yapısını bozmaya yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Orhun, “Diğer yandan yaşanan hızlı teknolojik dönüşüm ve eskiden kağıt üzerinde yapılan işlemlerin elektronik ortama taşınması doğa üzerindeki bu tahribatı azaltmak için bize ciddi bir fırsat sunuyor” dedi.

Teknoloji Makaleleri