Ana Sayfa Haberler Citrix Türkiye Mobilite Araştırma Raporu

Citrix Türkiye Mobilite Araştırma Raporu

citrix globaltechmagazineCitrix’in Sonuçlarını Açıkladığı ‘Türkiye Mobilite Araştırma Raporu’ İş Dünyasında Mobiliteye Bakışa Dair Önemli Bulgular Sunuyor. Çalışanların Şirketlerden Mobil Teknolojilere Dair Talepleri Artarken, Şirketler de Buna Paralel Olarak Çalışan Verimliliğini Artırmak İçin Mobiliteye Daha Çok Yöneliyor.

Citrix, Türkiye Mobilite Araştırma Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de birçok farklı sektörden teknoloji alanındaki karar vericilerin görüşleri alınarak yapılan araştırmaya göre, şirketleri mobiliteye yönlendiren faktörlerin başında çalışanlarının verimliliğini artırmak geliyor. Çalışanlar da şirketlerden mobil teknolojilere artık daha çok yatırım yapmasını talep ediyor. Mobilite ve mobil cihazların gelişimi şirketleri değişime zorlarken, bu dönüşüm daha etkin bir mobilite yönetimini de zorunlu kılıyor.

Araştırmaya göre; şirketleri mobiliteye yönlendiren faktörlerin başında kurumsal pazar genelinde % 62 ile çalışan verimliliğini arttırma ve yine %62 ile cihaz konfigürasyonu ve IT çalışanlarından destek alabilme yer alıyor. Bu noktada üçüncü sırada ise %60 ile çalışanların kullandığı kişisel cihazların üstündeki güvenlik endişelerini gidermek var. Büyük ölçekli firmalarda ise çalışanların artan mobilite talebini karşılama isteğinin de %73 gibi bir oranla önemli bir faktör olduğu görülüyor.

Ofis dışından çalışmaya gelince, pazar genelinde şirketlerin %40’ı uzaktan çalışmaya olanak sağlayacak mobil uygulamaların sağlanması konusunu an itibarı ile gündemlerine almış durumda. Bu oran firma ölçeği büyüdükçe azalsa da mobil uygulama sağlama konusu pazar genelinde incelenip değerlendirilen bir konu. Büyük ölçekli firmaların %75’i bunu en azından gündeme alıp değerlendirmiş.

 

Uygulamanın yer alması düşünülen cihazların başında ise tüm firma ölçeklerinde kuruma ait cihazlar ilk sırada yer alıyor.

 

 

 

Mobilitenin yönetiminde bilgi güvenliği kaynaklı endişeler var

Mobilitenin yönetimi konusu da araştırmada üstünde durulan konulardan biri oldu. Yönetime dair  karşılaşılan sorunların başında %49 ile destek ve bakım süreçlerini yürütme, yine %49 ile İç birimler ve paydaşların memnuniyeti ve %48 ile bilgi güvenliği konusunda endişeler geliyor. Şirketlerin neredeyse yarısının mobilite yönetiminde bu üç faktörde endişeli oldukları görülüyor. Mobilite yönetiminde halen bilgi güvenliği endişesi yaşandığı bir gerçek. Büyük ölçekli firmaların %62’i bu endişe içinde.

 

Bu noktada ilgi çeken bir nokta, maliyetlere dair endişelerin ilk 3’te yer almaması. Uyumluluk ve veri gizliliği standartlarına dair yaşanan zorluklara ise büyük ölçekli firmalarda daha sık rastlanıyor.

 

Mobilite diğer yandan olumlu değişimlerin itici gücü oluyor. Kurumsal pazar genelinde; mobilitenin değişime teşvik ettiği alanların başında %78 ile ofisin son teknoloji ekipmanlarla donatılması geliyor. Diğer firma ölçeklerinden farklı olarak büyük ölçekli firmalarda ise %80 gibi bir oranla uzaktan çalışan kişilerin ihtiyaç duyduklarında ortak bir masaüstü paylaşımı programı ile çalışmaları bulunuyor. Mobilite firmaların %66’ını ise mekan bağımsız esnek çalışma ve evden çalışma yönünde bir dönüşüme yönlendiriyor.

 

Çalışanların istediği yerde çalışması halen yeterince desteklenmiyor

Kurumsal pazar genelinde firmalarının yarısından fazlasının çalışanların istedikleri yerde çalışmasını destekleme konusunda bir çalışmalarının olmadığı görülüyor. Firma ölçeği büyüdükçe; çalışanların bu konuda desteklenme oranları yükseliyor.

 

Mobilite büyük ölçekli firmalarda esnek ve evden çalışma trendini artırıyor, büyük ölçekli firmaların %78’inde bu trendin artışı sözkonusu.

 

Çalışanlar trafikteyken de kahve dükkanındayken de veriye ulaşıyor

Çalışanların uygulama ve verilere ulaşım yerleri ve mekanları da mobilite için önemli bir kriter. Pazar genelinde çalışanların %74’ü ofislerinden verilerine ulaşırken, yine %74’ü şirketlerinin proje bölgelerinden veya sahadan verilere ulaşabiliyor; % 54’ü evlerinden de ulaşırken, ilginç bir sonuç ise %61 ile şahsi araçlarından ulaşıyor olmaları. İstanbul gibi trafiği çok yoğun bir kentte bu sonuç mobilitenin önemini gösterir nitelikte. Diğer dikkat çekici bir sonuç ise, kahve dükkanlarından erişimle ilgili de %46’lık bir oran olması.

 

Şirketlerin BYOD uygulamaları için desteklediği veya desteklemeyi düşündüğü cihazların başında akıllı telefonlar geliyor. BYOD eğilimi için firmalar en çok akıllı telefonları destekliyor, bu oran akıllı telefonlar için %68.

 

Firma ölçeği bazında inceleme yapıldığında; diğer ölçeklerden farklı olarak büyük ölçekli firmalarda tablet ve dizüstü bilgisayarlar daha öne çıkıyor. Çalışanların veriye ve uygulamalara erişim düzeyini limitleme unsurlarının başında ise veriye ulaşabilmek için kullanılan cihaz geliyor.

 

Kurumsal mobilite yönetimi ve sanallaştırma vazgeçilmezler olma yolunda

Araştırmadan çıkan sonuçlardan biri; masaüstü sanallaştırmanın artan önemi. Şirketlerin %51’i mobil bir organizasyon için masaüstü sanallaştırmanının önemine inanıyor ve gerekli görüyor. Yine %51’i uygulama sanallaştırmayı aynı önemde görürken, bu iki sonuç sanallaştırmanın mobilitedeki yerini her geçen gün daha da güçlendirdiğini gösteriyor.  Şirketler mobil destekli bir organizasyon olmak adına ayrıca %63 ile web tabanlı uzaktan desteğe, yüzde 59 ile dosya paylaşımı ve depolama hizmetlerine, %57 ile de kurumsal mobilite yönetimine büyük önem veriyor.

 

En çok satış ve pazarlama departmanları mobil çözümleri talep ediyor

Mobil çözümler kullanan veya kullanacak departmanların başında; satış ve pazarlama departmanları geliyor. Pazar genelinde %74 ile satış ve pazarlama bölümleri ilk iki sırayı alırken, idari, kurumsal yönetim birimleri ve satın alma bölümleri de %73 ile üçüncülüğü paylaşıyor. Büyük ölçekli firmalarda ise bilgi sistemleri departmanları ilk sırada yer alıyor. Bu birimler mobilitede öncülüğü üstlenen birimler olarak öne çıkıyor.

 

Araştırma sonuçlarıyla ilgili görüşlerini açıklayan Citrix Türkiye Ülke Lideri Altan Cengiztekin, şunları söyledi: “İş dünyasında son yılların gündemi belirleyen ve tüm süreçleri dönüştüren olguların başında mobilitenin gelişimi yer alıyor. Mobilite ve mobil cihazların bu başdöndürücü gelişimi şirketleri de değişime zorluyor. Tüm bunlar şirketler için ayrıca daha etkin bir mobilite yönetimini de zorunlu kılıyor. Citrix’in yaptırdığı Mobilite Araştırma Raporu’nun Türkiye’de birçok farklı sektöre ve teknoloji dünyasının gelecek dönemine ışık tuttuğunu, önemli bulgular ortaya koyduğunu düşünüyoruz.”

 

Metodolojiye Dair 

Araştırma Citrix tarafından Method Research Company’e yaptırılırken, araştırmacının amacı küçük, orta ve büyük ölçekli firmalarda IT yöneticilerinin mobilite hakkında tutumlarının ve gelecek eğilimlerinin belirlenmesiydi. Araştırmada sonuçları ele etmek için kamu, bankacılık, sigorta, sağlık, telekomünikasyon, üretim ve imalat sanayii sektörlerindeki orta ve büyük ölçekli firmalarla, KOBİ’lerdeki 402 şirket yöneticisi, CIO ve IT müdürünün görüşlerine başvuruldu.  Araştırma, 2015 yılının Nisan ayında gerçekleştirildi.