Cumartesi, Mayıs 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Big Data Önemli Ama Kuşku Uyandırıyor

xerox globaltechmagazineXerox’un Büyük Veri (Big Data) araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 56’sı iş stratejilerinde Büyük Veri (Big Data) analizlerinden faydalanıyor. Ancak Büyük Veri analizlerinin geçerliliğinin ölçülememesinden dolayı şirketlerin yüzde 55’i Büyük Veri’ye kuşku ile yaklaşıyor. Araştırma kişisel verilere yönelik güvenlik kaygılarının Büyük Veri’nin gelişimini engelleyebileceğini ortaya koyuyor.

Dünyanın en büyük teknoloji ve iş süreç yönetimi şirketlerinden Xerox, ünlü Forrester Consulting araştırma şirketine yaptırdığı firmaların Büyük Veriye bakışını ve ne düzeyde faydalandığını sorgulayan araştırma sonuçlarını açıkladı. İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika’da perakende, bilişim, üretim ve finans sektörlerinde çalışan 330 üst düzey yönetici ve birim direktörü ile yapılan araştırma önemli sonuçlar ortaya çıkardı.

Büyük Veri için büyük planlar

Büyük Veri analizlerine dayanan başarılı müşteri hizmetleri uygulamaları günümüzde her sektörden işletmenin ilgisini çekiyor. Büyük Veri; günümüzde müşteri deneyimi optimizasyonu, doküman analizi, ürün geliştirme ve risk yönetimini de içeren 15’ten fazla alanda kullanılıyor. Araştırmaya katılan ve bu alanlarda çalışan yöneticilerin çoğu Büyük Veri metodlarını iş yerlerinde uyguluyor veya 12 ay içinde uygulamayı düşünüyor. Şirketler Büyük Veri metodlarını kullanarak iş verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor. Araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 76’sı Büyük Veri stratejilerinin rakip firmalarla olan rekabetlerinde faydalı olacağını düşünüyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 39’u Büyük Veri yatırımları ile farklı ve özgün bir hizmet vermeyi başaracaklarından, yüzde 24’ü ise yeni bir iş modeli ile iş hedeflerine daha kolay ulaşacaklarından emin.

Büyük Veri stratejileri iş dünyasında büyük heyecan ve beklenti yaratsa da araştırmaya katılan yöneticilerin hepsi Büyük Veri analizlerinden başarılı bir şekilde faydalanmanın zorluğu konusunda hemfikir. Büyük Veri’den uzun süredir faydalanan katılımcılar bile bu alanda gidilmesi gereken daha çok yol olduğunu söylüyor.

Büyük Verinin kalitesi ve doğruluğu ölçülemiyor

Yöneticilerin yüzde 55’i Büyük Veri analizlerinden elde edilen verilerin niteliğini ölçecek bir yöntemin olmayışından yakınıyor. Büyük Veri’ye en çok güvenen yöneticilerin bile yüzde 45’i aynı sorunda hem fikir. Elde edilen verilerin niteliğinin düşük oluşu, idari kararlar verileceği zaman Büyük Veri’ye olan güvenin azalmasına yol açıyor. İşletmeler şu an Büyük Veri analizlerine güvendikleri kadar, geçmiş deneyimlerine ve içgüdülerine de güvenmeye devam ediyor.

Yöneticilerin yarısından fazlası verilerin niteliğinden emin olma konusunda henüz zamana ihityaç olduğunu söylese de önümüzdeki bir yıl içinde alınan iş kararlarının başarı oranını yükseltmek için Büyük Veri ile ortaya çıkan sayısal bilgi ve analizlerden daha çok faydalanılması bekleniyor.

İşletmeler danışmanlık hizmeti almaya hazır

Büyük Veri’nin önemi arttıkça, bilgi ve veri analizini yapmanın zorlukları daha iyi anlaşıldıkça, iş dünyası için dışarıdan danışmanlık hizmeti almak kaçınılmaz hale geliyor. Katılımcıların dörtte biri halihazırda Büyük Veri projeleri için danışmanlar ile çalışıyor ve yüzde 30’luk bir bölümü de bir yıl içinde danışmanlık hizmeti almayı planlıyor. Yüzde 12’lik kısmı ise dışarıdan alınacak bir danışmanlık hizmetine şu an için sıcak bakmıyor. Şirketler danışmanlık hizmeti aldığı firmaların, ölçülebilir Büyük Veri analiz sonuçları sunmalarına, sektörel deneyimlerine ve teknik uzmanlık yeterliliklerine dikkat ediyor.

Müşteriler kişisel bilgiler konusunda endişeli

Katılımcılara göre Büyük Veri stratejilerini iş yerinde uygulama konusundaki en büyük zorluklar veri güvenliği sağlamak ve nitelikli veri elde etmek. Son dönemdeki Avrupa Birliği düzenlemeleri ve veri güvenliğine dair büyüyen müşteri endişesi gösteriyor ki; işletmelerin müşterileri ile aralarında güven ilişkisi kurmak için bir an önce veri güvenliğini sağlayacak çözüm yolları geliştirmeleri gerekiyor. Telefon, tablet, bilgisayar gibi kişisel cihazlar müşterilere ait her türlü veri için önemli bir kaynak oluştursa da, müşterilerin özel bilgilerine yönelik güvenlik kaygıları bu cihazlardan gelen veri akışını aksatıyor. Dolayısıyla müşterilerin Büyük Veri’yi oluşturan bilgi ve içerik taleplerini bir güvenlik tehditi olarak görmesi, gerekli önlemler alınmadığı takdirde Büyük Veri’nin gelişmesini ve yaygınlaşmasını engelleyebilir.

İşletmeler zorlukların üstesinden geleceklerinden emin

Yöneticilerin yüzde 74’ü Büyük Veri stratejilerinin uygulanmasının yaratacağı zorlukların üstesinden gelinebileceğini düşünüyor. Ayrıca yöneticilerin önemli bir kısmı Büyük Veri analizlerini, şirket içinde yaşanan rekabette öne çıkmak için kullanıyor. Yöneticiler şirketlerinde kendi departmanlarının diğer departmanlardan daha üstün ve şirkete daha yararlı olması için bir yarış içinde. Yöneticilerin önemli bir bölümü de, Büyük Veri analizlerini rekabette öne çıkmak ve daha başarılı kararlar almak için kullanıyor.

Araştırmaya katılan yöneticiler, başarılı bir yönetim sergilemek için şirketlerin hizmet kalitesini artırmaları ve yeni iş modelleri geliştirmeleri gerektiğini söylüyor. Bunun için Büyük Veri analizlerinden doğru bir şekilde faydalanmak ve Büyük Veri analizlerine dayalı yeni iş stratejileri geliştirmek, yöneticiler için büyük önem taşıyor. Aksi takdirde günümüz rekabet ortamında rakip şirketlerin geliştirdiği inovatif hizmetleri geriden takip etmek işten bile değil.

Teknoloji Makaleleri