Ana Sayfa Haberler EPDK E-Yazışma Şartı Getirdi

EPDK E-Yazışma Şartı Getirdi

TurkkepEnerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), 01.01.2016 tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz dağıtım ve perakende lisansı verdiği şirketlerle ve kamu kurumlarıyla kurum olarak yazışmalarını, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi üzerinden e-yazışma paketi olarak gönderip alacak şekilde yapma kararı aldı. EPDK, kendi kurum web sitesi, BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi), CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üzerinden gelen bilgi edinme ve şikâyet başvurularını ilgili lisans sahibi şirkete KEP üzerinden e-yazışma paketi (EYP) olarak iletip, yine EYP olarak KEP üzerinden yanıtlanmasını sağlayacak projeyi başlattı. EPDK, bu sayede posta yoluyla meydana gelecek gecikmelerin önüne geçmeyi ve istatiksel çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Lisans sahiplerine e-yazışma şartı geldi

EPDK, elektrik ve doğalgaz dağıtım ve perakende lisansı verdiği şirketlerle ilgili bilgi edinme ve tüketici şikâyetleri hakkındaki yazışmaları, Kalkınma Bakanlığı’nın Elektronik teknik rehberine uygun olarak hazırlanacak e-yazışma paketi olarak KEP sistemi üzerinden yapma kararı aldı. Bu kapsamda, ilgili lisans sahiplerinin 1 Ekim 2015 tarihine kadar kurumsal KEP adreslerini EPDK’ya yazılı olarak bildirmeleri ve 1 Aralık 2015 tarihine kadar da e-yazışma için gerekli teknik alt yapı çalışmalarını ve testlerini tamamlayıp çalışır hale getirmeleri ve yıl sonuna kadar canlıya geçiş için EPDK’dan yazılı onay alarak 1 Ocak 2016 sistemi kullanmaya başlamaları gerekiyor.

E-yazışma nedir?

Elektronik yazışma için gerekli çözümleri ve hizmetlerin tamamını tek elden sunan ülkemizin yetkili KEP hizmet sağlayıcılarından biri olan TÜRKKEP’in Genel Müdürü Yüksel Samast, EPDK’nın elektronik yazışma (e-Yazışma) projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Samast, e-yazışmanın mevzuatta “Resmi bir yazıya ilişkin bilgilerin Kalkınma Bakanlığı Elektronik Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanmış e-Yazışma kurallarına uygun şekilde tek bir elektronik dosya şeklinde oluşturulmuş hali” olarak tanımlandığını belirtti. Samast; e-yazışmanın, kurumlar arasında yapılan resmi yazışmaların elektronik imzalı (e-İmzalı) e-yazışma paketi olarak KEP aracılığıyla gönderilmesini ve alınmasını sağladığını aktardı.

İletiler gizliliği, bütünlüğü korunarak 20 yıl saklanıyor, istenilen an erişiliyor

Samast, elektrik ve doğalgaz dağıtım ve perakende lisans sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik kendi iç yapısını, iş süreçlerini, kullandığı belge yönetim yazılımları gibi özelliklerini değerlendirerek kurumlara özel çeşitli TÜRKKEP e-Yazışma çözümleri sunduklarını ve elektronik imzalı e-Yazışma Paketi tipinde KEP iletisi oluşturmaya, göndermeye ve almaya imkân sağladıklarını bildirdi. TÜRKKEP e-Yazışma çözümlerinin, kurumların mevcut EBYS, DYS ve ERP gibi tüm belge yönetimi yazılımlarına entegre edilebildiğini veya ayrı bağımsız bir yazılım çözümü olarak da sağlanabildiğini vurgulayan Samast, küçük boy şirketler için de uygun maliyetli buluttan web tabanlı çözümler de sağladıklarını kaydetti. Uygulama geliştiriciler için özel bir yazılım kütüphanesi (API) de sağladıklarını, böylece çok kısa sürede her türlü uygulamanın KEP ve e-imza entegrasyonunun sağlanabildiğini belirtti.

KEP iletileri yasal geçerli ve kesin delil olarak kabul ediliyor, inkar edilemiyor

TÜRKKEP’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’dan yetki almış bir güven kurumu olduğuna dikkat çeken Samast, KEP ile yapılan yazışmaların yasal geçerli ve güvenli olduğunu, müşteri bilgilerinin ve yazışmalarının gizliliğinin uluslararası bilgi güvenliği standartlarına göre korunduğunu, KEP iletilerinin senet hükmünde kesin delil olarak inkar edilemeyeceğini, bu delillerin sistemde en az 20 yıl saklandığını ve online olarak doğrulanabildiğini ifade etti. Samast, E-Yazışma, E-Tebligat, E-İmza, E-Kimlik gibi KEP sistemi ile entegre edilebilen e-devlet uygulamalarının kamuda yaygınlaşmasının ülkemiz açısından büyük önem taşıdığını, hem devlete hem vatandaşa önemli oranda verimlilik ve tasarruf sağladığını vurguladı.

Tüm hizmetler tek çatı altında ve TÜRKKEP güvencesiyle

TÜRKKEP; E-Yazışma çözümleri ve hizmetlerinin yanında KEP, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İmza, e-Mutabakat, E-Bordro, e-Tebligat ve e-Saklama gibi yasal geçerli ve güvenli hizmetlerin hepsini bir arada tek elden sağlıyor. TÜRKKEP, İstanbul ve Ankara’da iki ayrı veri merkezinde kurulu güvenli ve yüksek teknolojiye dayalı bilişim sistemleri altyapısı, yetkin ve nitelikli uzman kadrosu ile hizmet veriyor. Bilgi güvenliği (ISO 27001), iş sürekliliği (ISO 27031 ve ISO 22301), kişisel verilerin korunması (BS 10012), BT hizmet yönetimi (ISO 22000), çevre (ISO 14001), kalite (ISO 9001) ile müşteri memnuniyeti (ISO 10002) standartlarını sahip olan TÜRKKEP, bireylere, şirketlere ve kurumlara gerekli tüm hizmetleri ve çözümleri Türkiye genelinde yaygın hizmet ağıyla güvenli, hızlı, kaliteli ve uygun maliyetlerle sağlıyor.