Pazartesi, Nisan 15, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

VMware Kurumsal Mobilite Raporu

vmware globaltechmagazine.comVMware’in Temmuz ayında yaklaşık 1.200 şirket ve BT yöneticisiyle yaptığı anketin sonuçları, Kurumsal Mobilite 2015 raporunda toplandı. Dünya çapında mobil platformların iş dünyasındaki benimsenme oranları hakkında çarpıcı rakamlar veren raporun en dikkat çekici kısmı, kurumsal mobilite stratejilerini başarıyla uygulamaya sokan işletmelerin ROI ortalamasının yüzde 150 olması ve işletmelerin yalnızca yüzde 20’sinin iş süreçlerinden birini mobile taşıması. VMware raporun diğer ayrıntılarıyla birlikte bu iki temel sonuç arasındaki uçurumu değerlendiriyor.

Bulut bilişim ve kurumsal mobilite alanında dünya lideri VMware, dünya çapında farklı sektörlerde faaliyet gösteren farklı büyüklükteki işletmelerin karar vericileri ve BT yöneticileriyle yaptığı Kurumsal Mobilite 2015 anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

VMware’in her yıl düzenli olarak yürüttüğü anketin sonuçlarına göre, İşletmelerin yarısından fazlası (yüzde 55), güvenliği artırmak için mobiliteyi hayata geçirmeye çalışırken, yüzde 38’i işgücü verimliliğini, yüzde 29’u da son kullanıcı deneyimini artırmak için kurumsal mobil stratejileri oluşturmaya başlıyor.

Bütçe ve güvenlik endişeleri kurumsal mobiliteye engel

Teknolojik gelişmelerin tüm çeşitliliğiyle elimizin altında olduğu bir çağda çalışan verimliliğinin, işletme verimliliğinden daha çok öne çıktığını ortaya koyan rapor, aradaki bu uçuruma dikkat çekiyor. Rapora göre, anketi yanıtlayan EMEA bölgesindeki şirketlerin yalnızca yüzde 22’si temel iş süreçlerinden birini mobile taşımış durumda.

Kurumsal mobiliteye geçişteki bu düşük rakam, karar vericilerin endişelerine de ışık tutuyor. Rapora göre, çalışan düzeyinden çok, işletme düzeyinde kurumsal mobiliteye geçmeyi planlayan şirketlerin önündeki en büyük iki engel, yüzde 49’luk paylarla bütçe ve güvenlik.

ROI ortalaması yüzde 150

Rapor, aynı zamanda kurumsal mobilite stratejilerini başarıyla hayata geçirmiş işletmelerin elde ettiği operasyonel faydaları da ayrıntılı bir biçimde paylaşıyor: Mobil işgücü verimliliğinin artması (yüzde 45), iş süreçlerinin düzenlenmesi (yüzde 34) ve son kullanıcı destek maliyetlerinin azalması (yüzde 29).

Kurumsal mobiliteye yapılan yatırımların geri dönüşü (ROI) sadece bunlarla sınırlı değil. Rapora göre, anketi yanıtlayan EMEA şirketlerinin yatırım ortalaması yüzde 150. Yatırım sonunda elde edilen en önemli kazançlar ise; yüzde 34 ile son kullanıcı verimliliği ve yüzde 29 ile son kullanıcılara yanıt verme süresinin kısalması olarak sıralanıyor. Bu sonuçlara ek olarak, kurumsal mobilite yazılımı kullanan şirketlerde BT ve operasyonel süreçlerde çalışanların zamandan yüzde 27 oranında tasarruf ettiği görülüyor.

Risk alarak riskleri azaltmak

VMware Son Kullanıcı Teknolojileri Başkan Yardımcısı Alex White, “İşletmeler mobil uygulamaları hayata geçirdiklerinde, bu uygulamaları gelir artırıcı faaliyetlerle doğrudan bağlantılı hale getirdiklerinde ve güvenliği en üst seviyeye taşıdıklarında, piyasaya rekabetlerini de artırmak için en önemli adımlardan birini atmış olacaklar” dedi. Kurumsal mobiliteye yapılan yatırımların, iş üzerindeki olumlu etkileri artırmaya dönük tasarlanması halinde, yüksek ROI oranına erişileceğinin de altını çizen White, sözlerini şöyle sürdürdü: “BT yöneticilerinin mobil güvenlikle ilgili endişeleri gayet normal. Aynı zamanda mevcut altyapılarla ROI’yi artırma konusundaki sıkıntıları da anlaşılabilir nitelikte. Fakat bu endişeler kurumsal mobiliteyle kolaylıkla çözülebileceği gibi, operasyonel düzeyde de benzersiz avantajlar getirecek. ‘Önce mobil’ yaklaşımı gerçekten de iş ve ticaret anlayışını kökten değiştirecek ve risk alarak riskleri en aza indirgemeyi hepimize öğretecek.”

Şirket ve BT yöneticileri arasında işbirliği artmalı

BT departmanlarının üzerindeki baskı her geçen gün artarken, şirket yöneticilerinin de kurumsal mobiliteye geçiş konusunda istekli olmaları bekleniyor. Rapor, üst düzey şirket yönetici kadrolarının genel olarak işletme nezdinde kurumsal mobilite savunuculuğu yaptığını ortaya koyuyor.

Anketi yanıtlayan BT yöneticilerinin yüzde 38’i, çalıştıkları şirketlerde üst düzey yöneticilerin başarılı bir kurumsal mobilite stratejisi yürütmenin önemini her fırsatta dile getirdiğini belirtiyor. Buna rağmen şirket ve BT yöneticileri arasındaki entegrasyonda hala eksiklikler var. Çünkü hala şirketlerin neredeyse üçte biri (yüzde 29) kurumsal mobilite alanındaki başarılarını, BT sistemleriyle ilgili kullanıcı ve müşterilerden aldıkları şikayetlerle ölçüyor.

“Değişime açık olmak, temel bir hayatta kalma felsefesidir”

Alex White’a göre, “Bugün iş dünyasında ayakta kalmak isteyen işletmeler, güncelliklerini yitirmemek için gelişmekte olan teknolojileri takip etmeli ve kendi faaliyet alanlarına uyarlamalılar. Çünkü onlar yapmazsa, başka bir işletme mutlaka yapacak ve rekabette öne çıkacaktır.

Değişime açık olmak, artık yalnızca iş planının bir parçası değil, temel bir hayatta kalma felsefesidir.”

İstatistikler

  • – EMEA’daki işletmelerin yüzde 85’i e-posta gibi temel iş verimliliği ürünlerini kullanıma sokmuş durumda.
  • –  Yüzde 71’i ve yüzde 60’ı sırasıyla mobil e-posta yönetimi araçlarını ve bulut tabanlı dosya paylaşımı yazılımlarını hayata geçirmek için aktif olarak çalışıyor.
  • – Kurumsal mobiliteyi başarıyla hayata geçirenlerin yarısından fazlası (yüzde 51) yeni gelir akışlarını çok daha kısa sürede online’a taşıdıklarını ifade ediyorlar.

Teknoloji Makaleleri