Ana Sayfa Haberler Lider Şirketler Hibrit Bulutu Tercih Ediyor

Lider Şirketler Hibrit Bulutu Tercih Ediyor

ibm hybrid cloud hibrit bulut globaltechmagazineIBM’in 13 ülkeden ve 23 sektörden bulutu uygulayan 500 şirketle yapmış olduğu anket sonucunda lider şirketlerin, Nesnelerin İnterneti ve Kognitif Bilişim dahil olmak üzere yeni nesil girişimlere hızlı bir giriş yapmak için hibrit bulutu kullandıklarını ortaya koydu. 

IBM Uygulamalı Öngörüler Merkezi’nden yeni küresel hibrit bulut araştırması Growing up Hybrid: Accelerating digital transformation kapsamında 13 ülkeden ve 23 sektörden bulutu uygulayan 500 şirketle anket yapıldı. Ankete katılan şirketlerin %26’sına karşılık gelen bir grup önde gelen kuruluşun, hibrit bulut sayesinde rekabet avantajı elde ettiği ve yüksek görünürlük ve denetim için ortamlarını bütünleştirilmiş ve kapsamlı bir biçimde yönettikleri görülüyor.

Ayrıca araştırma, liderlerin “yeni nesil” girişimlere atılmak için hibrit bulutu kullandığını ortaya çıkarıyor. Araştırmada liderlerin, öngörülerin ticarileştirilmesi (veri varlıklarının birleştirilmesi ya da verilerin paraya çevrilmesi gibi) için diğer uygulayıcılara göre hibrit bulutu kullanma olasılığının 3 kat daha fazla olduğu görüldü. Kognitif bilişim Tahmine dayalı öngörü ve bilgisayar ile öğrenme yetenekleri gibi kognitif bilişim sistemleri için de bu olasılığın 5 kat daha fazla olduğu ve liderlerin üçte birinden fazlasının, nesnelerin internetini etkinleştirmek için hali hazırda hibrit bulutu kullandığı tespit edildi. 

Hibrit bulut yaklaşımıyla kuruluşlar, ne zaman geleneksel BT altyapısı, ne zaman bulutu kullanacaklarını kendileri seçebiliyor. Bu yaklaşım, kuruluşların dayanıklılık, güvenlik ve mevzuat gerekliliklerinin yanı sıra hız ve esneklik gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda onlara en iyi işlevselliği sağlıyor.

Hibrit Bulut’un avantajlarıyla ilgili bulgulardan bazıları:

 • 10 liderden 9’u hibrit bulutun işletme stratejisi ve başarısı için çok önemli olduğunu bildiriyor.
  · Liderlerin %85’i buluta ilişkin hibrit yaklaşımın kuruluşlarında dijital dönüşümü hızlandırdığını belirtiyor.

IBM Global Technology Services Sistem Hizmetleri Genel Müdürü Laura Sanders konuya dair yaptığı açıklamada: “Şirketlerin, bulut bilişim veya var olan altyapılarını kullanarak bulundukları yerden hizmet sağlaması gereken bir dünyada yaşıyoruz. Müşterilerin de iş sonuçları ve dönüştürme başarısında hibrit ortamlardan yüksek değerler elde etmesi şaşırtıcı değil. Bu, esneklik ve çeviklik optimizasyonun pozitif bir dengesidir. Hedefimiz, müşterilerin bu hibrit yeteneklerinden güvenilir ve güvenli bir biçimde yararlanmasına yardımcı olmaya devam etmek.” dedi.

Genel ve özel bulut ortamlarıyla bütünleşirken var olan BT kaynaklarından yararlandıkları için pazarda ciddi anlamda ilgi gören Hibrit Bulut, kuruluşlara daha üstün bir veri denetimi, geliştirilmiş uygulama performansı ve verimliliği, geliştirilmiş işbirliği sağlamanın yanı sıra BT yönetiminin merkezileştirilmesine de yardımcı oluyor. Sonuç olarak, işletmeler maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda daha verimli sonuçlar ve başarılara ulaşabiliyor.

IBM aynı zamanda şirketlerin karmaşıklığı ve riske açıklığı azaltmasına yardımcı olan aracılık hizmetleri de sunuyor. Ayrıca, bulut tedarikçileriyle verimlilikleri artırırken daha hızlı ve daha bilinçli seçimler yapılmasına olanak sağlıyor. Bu yaklaşım, IBM’in geleneksel sistem bütünleştirici rolünden, müşterilerin tümleşik ve birleşik bir platformda hizmetleri ve temel altyapıyı yönetmesine yardımcı olan bulut hizmetleri bütünleştiricisi rolüne geçişinin altını çiziyor.

IBM’in hibrit bulut başarı örneklerinden bazıları:

ABD’nin gıda, akaryakıt ve ilaç satışı yapan en büyük özel perakende şirketlerinden biri olan Giant Eagle, IBM Bulut’tan hibrit bir bulut çözümüyle BT altyapısını yeniliyor. Çözüm, tedarik zincirinden ödeme noktasına kadar her yerden alınan verilere ilişkin daha fazla görünürlük için tümleşik bir sistem yönetimi sağlamak üzere tasarlandı.

Marriott, dünya genelinde 4000’in üzerinde yeri için yolcu tercihleriyle ilgili öngörüleri ortaya çıkarmak ve web kullanımını tercih eden konuklara, daha kısa sürede dijital hizmet sunmak için hibrit bulut ortamını kullanmaya başladı.

IBM Growing up Hybrid: Accelerating Digital Transformation başlıklı araştırmadan elde edilen diğer bulgular:

Liderler hem BT hem işletme yöneticilerini buluşturuyor:

 • 10 liderden 8’i hibrit bulutun kuruluş içinde gölge BT miktarını azaltmaya yardımcı olduğuna inanıyor.
 • Liderlerin %85’i, BT ve İş kolu arasında hibrit bulutun daha çok işbirliği sağlayacağına inanıyor. 

Liderler güvenliğin ve karmaşıklığın yönetiminde daha başarılı:

 • Liderlerin %85’i, hibritte taşınabilirlik ve birlikte çalışabilirlik için açık teknolojilerin önemli olduğunu düşünüyor.
 • Liderlerin hibrit ortamları yönetmek için tahmine dayalı ya da normatif gerçek zamanlı analitiği kullanma olasılığı 5 kat daha fazla.
 • Liderlerin 3/4’ünden fazlası, hibrit ortamlarını yönetmek için gelişmiş otomasyonu kullanıyor. 

Liderler güvenliği geliştirme ve verileri korumada daha başarılı:

 • 10 liderden 8’i, hibrit sayesinde riski azaltıp, güvenliği artırıyor.
 • 10 liderden 8’i hibritin kritik verilere erişimin ve kullanılabilirliğin sağlanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.
 • Liderlerin %62’si hibritin uyumluluk gerekliliklerinin karşılanmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

IBM Bulut, müşterilerin dijital dönüşümlerine yardımcı olacak özel, genel ve hibrit bulut hizmetlerine hızlı, kolay ve otomatikleştirilmiş erişim sağlıyor. Mobil, ağ, depolama, Nesnelerin İnterneti ve Kognitif bilişim ile büyüyen bir hizmet grubu olan IBM Bulut analitik, 40’ın üzerinde küresel bulut veri merkeziyle şirketlerin nerede olursa olsun verilerden öngörüler elde etmesine ve verileri güvenli bir biçimde yönetmesine yardımcı oluyor.