Ana Sayfa Haberler Red Hat dördüncü çeyrek ve 2017 mali yılına ait sonuçları paylaştı

Red Hat dördüncü çeyrek ve 2017 mali yılına ait sonuçları paylaştı

red hat globaltechmagazineRed Hat dördüncü çeyrek ve 2017 mali yılının tamamına ait sonuçları paylaştı.

Dördüncü çeyrek için toplam gelir geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 16’lık artışla 629 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşirken, 2017 mali yılının tamamında toplam gelir yıldan yıla yüzde 18’lik bir artışla 2,4 milyar Amerikan doları oldu.

Abonelik gelirleri bu çeyrek yüzde 17 artışla 560 milyon dolara, mali yılın tamamında ise yüzde 18 artışla 2,1 milyar dolara ulaştı.

Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise bu çeyrekte yüzde 40 yükselerek 125 milyon dolara, mali yılın tamamında yüzde 36 artarak 439 milyon dolara ulaştı. Toplam ertelenmiş gelir dengesi geçen yıla kıyasla yüzde 20’lik artışla 2,1 milyar dolar oldu.

Dünyanın lider açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat, Inc. 2017 mali yılının 28 Şubat 2017’de sona eren üçüncü mali çeyreğinin finansal sonuçlarını duyurdu.

Red Hat Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Jim Whitehurst konuyu şöyle değerlendiriyor:, “Yılı olağanüstü bir performansla kapatmış bulunuyoruz. Dördüncü çeyrek, üst üste gelir büyümesi kaydettiğimiz 60’ıncı çeyrek oldu; mali yıl boyunca abonelik gelirlerinde ve ertelenmiş gelir toplamında 2 milyar doları aşmış bulunuyoruz. Müşteriler dijital dönüşüme geçtikçe, bu inisiyatiflerini faydaya dönüştürecek çözümler için Red Hat’in stratejik ortaklığına güveniyor. Kurumlar ve hizmet sağlayıcıların hibrit bulut altyapılarına ve açık kaynak teknolojilerine geçme oranı giderek yükseliyor; bu da Red Hat’in uzun vadeli olarak konumlandırılmasını ve daha da büyümesini sağlıyor.”

Red Hat, CFO vekili Eric Shander ise, “Müşterilerimizle girdiğimiz stratejik ortaklıkların gücü, Red Hat’le girilen taahhütlerin giderek büyümesinde de kendini gösteriyor. 2017 mali yılında 1 milyon doları geçen anlaşma sayısı, her yıl yüzde 30 büyüme kaydetti. Dördüncü çeyrekteki ilk kez elde ettiğimiz yaklaşım 100 milyon dolarlık anlaşma dahil, 20 milyon doları geçen anlaşmalarda rekor bir sayıya ulaştık. Bu performans, geçen yıla göre yüzde 28 artışla, 2,7 milyar dolarlık rekor sayıdaki bitirilmemiş işlerde de görülüyor; bu durum 2018 mali yılımızın gelir görünümüne yüzde 13-14 büyüme katkısı yapacak ve genişleyen yüzde 15,2 GAAP faaliyet marjının ve yüzde 23,6’lık GAAP dışı faaliyet marjını güçlendirecek” diyor.

Gelir:

Dördüncü çeyrek için toplam gelir 629 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşirken, hem Amerikan doları bazında hem de sabit kur bazında yıldan yıla yüzde 16 bir artış yaşandı. Dördüncü çeyrek için abonelik geliri 560 milyon dolar olarak gerçekleşirken yıldan yıla hem Amerikan doları bazında hem de sabit kur bazında yüzde 17 artış sağlandı. Söz konusu çeyrekteki toplam gelirlerin yüzde 89’unu abonelik gelirleri oluşturdu.

2017 mali yılının tamamında toplam gelir 2,4 milyar Amerikan doları olarak gerçekleşirken, Amerikan doları bazında yıldan yıla yüzde 18, sabit kur bazında da yüzde 17’lik bir artış yaşandı. Mali yılın tamamı için abonelik geliri 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken yıldan yıla hem Amerikan doları bazında hem de sabit kur ölçümüyle yüzde 18 artış sağlandı. Söz konusu mali yılda toplam gelirlerin yüzde 89’unu abonelik gelirleri oluşturdu. 

Abonelik gelirlerinde patlama:

Altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrek 435 milyon dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla Amerikan doları bazında olarak yüzde 11, sabit para kur bazındaysa yüzde 12 artış kaydetti. Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise bu çeyrekte 125 milyon dolara ulaşarak, hem Amerikan doları hem de sabit kura göre yüzde 40 yükseldi.

Mali yılın tamamında altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrek 1,7 milyar dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla Amerikan doları bazında olarak yüzde 15, sabit para kur bazındaysa yüzde 14 artış kaydetti. Uygulama geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise mali yılın tamamında 439 milyon dolara ulaşarak, hem Amerikan doları olarak hem de sabit kura göre yüzde 36 yükseldi.

Faaliyet Geliri:

Bu çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı faaliyet geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artarak, 94 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, üçüncü çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak 153 milyon dolar oldu. Dördüncü çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 15,0, GAAP-dışı faaliyet marjı ise  yüzde 24,3 olarak gerçekleşti.

Mali yılın tamamında ise GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı faaliyet geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak, 332 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, üçüncü çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 artarak 556 milyon dolar oldu. Mali yılın tümünde, GAAP faaliyet marjı yüzde 13,8, GAAP-dışı faaliyet marjı ise  yüzde 23,1 olarak gerçekleşti.

Net Gelir:

Dördüncü çeyrek için GAAP-Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri uyarınca net gelir 66 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,36 dolar oldu, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 53 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,29 dolar olmuştu. 2017 mali yılının dördüncü çeyreğinde GAAP net gelir ve seyreltilmiş hisse bazında elde edilen kazanç ise yaklaşık 1 milyon dolar olarak gerçekleşti (2017 mali yılının ilk çeyreğinde kullanılan Muhasebe Standartları Güncellemesi “ASU 2016-09” uyarınca).

Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, dördüncü çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, 110 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,61 dolar oldu. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 97 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,52 dolar olmuştu. GAAP dışı seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisselerine,  değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan seyreltmeler dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir.

2017 mali yılının tümü için GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, 254 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,39 dolar oldu. Geçtiğimiz yıl bu rakam 199 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 1,07 dolar olmuştu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortismanı ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra GAAP dışı net gelir tüm yıl için 414 milyon dolar, seyreltilmiş hisse başına 2,27 dolar oldu; geçtiğimiz yıl bu rakamlar aynı sırayla 335 milyon dolar ve 1,91 dolar olarak gerçekleşmişti.

Nakit:

Dördüncü çeyrekte işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artışla 318 milyon dolar oldu. Tüm mali yıl için işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 784 milyon dolar olarak gerçekleşti.  Toplam nakit, nakit eşdeğerleri ve yatırımlar 28 Şubat 2017 itibariyle, üçüncü çeyrekte adi hisse senedi piyasasından yapılan yaklaşık 139 milyon dolarlık 1,9 milyon hisse civarındaki hisse geri alımı sonrası 2,1 milyar dolar oldu. 28 Şubat 2017 itibariyle, mevcut hisse geri alımı onayı kapsamındaki kalan bakiye 636 milyon dolar oldu.

Ertelenmiş Gelir ve Birikmiş İşler:

2017 mali yılının tümü için şirketin toplam birikmiş işlerinin değeri geçen yıla kıyasla yüzde 28’lik artışla 2,7 milyar dolar oldu. Burada birikmiş işlerle kast edilen, faturalandırılmış olan ve ertelenmiş gelir dahil olmak üzere feshedilme imkanı olmayan abonelik ve hizmet sözleşmeleri ve buna ek olarak finansal tablolarımızda olmayan, gelecekte faturalandıracak olan ama feshedilme imkanı olmayan abonelik ve hizmet sözleşmeleridir. Mali yıl sonunda, şirketin toplam ertelenmiş gelir dengesi geçen yıla kıyasla yüzde 20’lik artışla 2,1 milyar dolar oldu.   Döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklı toplam ertelenmiş gelirin pozitif etkisi geçen yılın aynı dönemine oranla 1 milyon dolar oldu. Sabit kur bazında elde toplan ertelenmiş gelir geçen yıla kıyasla yüzde 20 olacaktı.

Finansal tablolarımızda olmayan, gelecekte faturalandıracak olan ve feshedilme imkanı olmayan abonelik ve hizmet sözleşmelerinin payı, 28 Şubat 2017 itibariyle 650 milyon dolar fazla vermiştir, geçtiğimiz yılın (2016) sonunda bu tür birikmiş işler fazlası 410 milyon dolardı. 2018 mali yılında, faturalandırılacak toplam birikmiş işlerin payı 28 Şubat 2017 itibariyle 330 milyon dolar idi; 29 Şubat 2019’da biten mali yıl için bu fazlalık rakamı 275 milyon dolardı.

Görünüm:

Red Hat’in görünümünde tüm yıl boyunca ticari şartlar ve döviz kurlarındaki durum dikkate alınmıştır. Bütün yıl için:

  • Gelir görünümünün 2,720 milyar dolardan 2,760 milyar dolara artması bekleniyor.
  • Tüm yıl için GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 15,2, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 23,6 artması bekleniyor.
  • Tüm yıl için hisse başına tamamen seyreltilmiş GAAP kazançlarının, kapatılmamış hisselerin 181 milyon olduğu varsayıldığında, yaklaşık 1,69 dolardan, 1,73 dolar olması beklenmektedir. Tüm yıl için hisse başına tamamen seyreltilmiş GAAP dışı EPS’nin ise, kapatılmamış hisselerin 181 milyon olduğu varsayıldığında, hisse başına yaklaşık 2,60 dolardan 2,64 dolar olması beklenmektedir. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı; çeyrek dönem başına 2 milyon dolarlık diğer gelirlere, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 28’e işaret etmektedir.
  • İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı aralığında beklenti yaklaşık 850 milyon dolardan 870 milyon dolara yükselmiştir.

İlk çeyrek için:

  • Gelir görünümünün 643 milyon dolardan 650 milyon dolara artması bekleniyor.
  • GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 11,7, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 20,0 artması bekleniyor.
  • Tamamen seyreltilmiş GAAP EPS kazançlarının, tamamen seyreltilmiş ve kapatılmamış 182 milyon hisse olduğu varsayıldığında, hisse başına yaklaşık 0,34-0,35 dolar olması beklenmektedir. Tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS kazançlarının ise, kapatılmamış 182 milyon hisse olduğu varsayıldığında, yaklaşık 0,52-0,53 dolar olması bekleniyor. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı; 2 milyon dolarlık diğer gelirlere, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 28’e işaret etmektedir.

GAAP’tan GAAP-dışına denkleştirme:

Tüm yıl GAAP-dışı faaliyet karı beklentisi; yaklaşık 200 milyon dolarlık nakdi olmayan hisseye dayalı ödeme giderlerinin yıl sonuna tahmini etkisinin, maddi olmayan aktiflerin amortismanının ve ticari birleşmelerden kaynaklanan yaklaşık 30 milyon dolarlık işlem maliyetlerinin çıkartılması sonrası oluşturulmuştur. Tüm yıl için tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS beklentisi ise önceki cümlede belirtilen giderlerin ve borç ıskontosunun artışından kaynaklanan yaklaşık 19 milyon dolarlık nakdi olmayan, tahmini yıllık efektif vergi oranı yüzde 28 olan faiz giderlerinin çıkarılması sonrası oluşturulmuştur. Tüm yıl için GAAP dışı EPS seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisselerine,  değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan yaklaşık 1 milyon adet seyreltilmiş hisse dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir.

Birinci çeyrek dönem için GAAP-dışı faaliyet karı beklentisi; yaklaşık 46 milyon dolarlık nakdi olmayan hisseye dayalı ödeme giderlerinin tahmini etkisinin, yaklaşık 8 milyon dolarlık maddi olmayan aktiflerin amortismanının çıkartılması sonrası oluşturulmuştur. Birinci çeyrek dönem için tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS beklentisi ise önceki cümlede belirtilen giderlerin ve borç ıskontosunun artışından kaynaklanan yaklaşık 5 milyon dolarlık ve yıllık efektif yüzde 28 vergi oranının çıkarılması sonrası oluşturulmuştur. Buna ek olarak, birinci çeyrekteki tamamen seyreltilmiş GAAP dışı EPS, ilk çeyreğin tamamen seyreltilmiş GAAP EPS’sine dahil edilmiş olan hisse bazlı kompansasyonla ilişki olan yaklaşık 10 milyon dolarlık vergi karını hariç bırakmaktadır. Birinci  çeyrekte tamamen seyreltilmiş GAAP dışı EPS’ye,  değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan 2 milyon seyreltilmiş hisse dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir.