Ana Sayfa Haberler Kapsamlı bir bulut eğitimi için atılması gereken 5 adım

Kapsamlı bir bulut eğitimi için atılması gereken 5 adım

AWS-globaltechmagazineBulut, geleneksel ve eski BT altyapı modelleri ile karşılaştırıldığında şirketler için yenilikçi çözümler sağlama konusunda büyük bir potansiyel sunuyor. Bulut sayesinde kuruluşlar sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için çevik, esnek ve kolayca ölçeklendirilebilen BT kaynaklarından yararlanabiliyorlar.

Kuruluşların bu faydalardan yararlanmaya istekli olduğuna şüphe yok. Ancak, BT karar vericilerinin yüzde 90’ı, şirketlerinin yeterli bulut becerilerine sahip olmadığını söylüyor. Bu durum büyüme ve inovasyona yönelik tüm planları sekteye uğratabilir.

Etkili olduğu kanıtlanmış çözümlerden biri, kuruluşların bulut dönüşüm sürecine kapsamlı bir eğitim programı eklemektir. Bulut yolculuklarının başlangıcında kapsamlı eğitime yatırım yapan kuruluşlar, yapmayanlara oranla bulutu yüzde 80 daha hızlı benimsiyor. Ayrıca bulut benimseme yolculuklarının bir sonraki kilometere taşına 24 ay içinde ilerleme olasılıkları da yüzde 81 daha yüksek.

Ekiplerinizin becerilerini geliştirmenin yanı sıra bulut odaklı bir zihniyetin teşvik edilmesini de kapsayan bir eğitim yaklaşımı, kendi bulut yetenek havuzlarınızı oluşturmanıza yardımcı olur. Bu da kuruluşunuzun bulut benimseme hedeflerini gerçekleştirmesi için son derece önemlidir.

Kapsamlı bulut eğitimi nedir?

Bulut girişimlerine, tüm departmanları kapsayan kurumsal çapta süreçler olarak yaklaşılması gerekir. Onları yalnızca BT projeleri olarak görmek, organizasyonunuzun tamamı üzerinde yaratabilecekleri potansiyel etkiyi küçümsemek anlamına gelir. Çünkü kapsamlı bir şekilde eğitilmiş kuruluşların, bulut ile inovasyona hızlı bir başlangıç yapabileceklerini kavrama olasılıkları üç kat, operasyonel ve performans kaygılarının üstesinden gelme olasılıkları ise neredeyse beş kat daha fazla.

Kapsamlı eğitimin içeriğinde kritik BT ekipleri için detaylı teknik eğitim ve satış ya da pazarlama personelleri gibi paydaşlar için de genel bir bulut temelleri eğitimi bulunur.

Çalışanlarınız bulutu ne kadar iyi anlarsa, bulut öncelikli bir kuruluş haline gelmeniz de o kadar hızlanır. Bulut öncelikli olmak, bir kuruluşun teknoloji hakkındaki düşüncelerini yeniden şekillendirmenin yanı sıra tüm personelinizi de sürece dahil ederek ekipler arasında iş birliğinin sağlanmasına ve bulut yetkinliğinin artırılmasına yardımcı olur.

Bulut becerileri eğitimi ile kuruluşunuz genelinde bulut yetkinliği sağlamanın birçok avantajı vardır:

  • Çalışanlarınıza daha hızlı inovasyon ve daha geniş çapta deneyler yapmaları için ihtiyaçları olan bilgi ve güveni sağlar.
  • Herkesin ortak teminolojiyi kullanması ve bulut dilinde daha akıcı konuşması sayesinde iş ve teknik personel arasındaki bariyer ortadan kalkar.
  • Ekipler daha verimli bir şekilde iş birliği yaparak müşteri ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde teknik çözümlere çevirebilir.

Amazon Web Services (AWS) Eğitim ve Sertifikasyon Direktörü Maureen Lonergan, kapsamlı bir bulut eğitim programı oluşturmak ve kuruluşunuz genelinde bulut yetkinliğini teşvik etmek için atmanız gereken beş adımı açıklıyor.

  1. Bulutu destekleyen topluluklar oluşturun
  1. Bulut becerilerinizdeki boşlukları belirleyin ve hedeflerinizi önceliklendirin

Ardından, kuruluşunuzun mevcut beceri düzeyini değerlendirmek, beceri boşluklarının neler olduğunu belirlemek ve kuruluşunuz içinde kapsamlı bir bulut eğitiminden en büyük faydayı görecek iş alanlarına karar vermek için bir Öğrenme İhtiyaç Analizi aracı kullanın. Bu analiz sayesinde kuruluşunuz için kapsanlı bir eğitim ve sektöre yönelik sertifika planı oluşturulur ve çalışanlarınızın ihtiyaçları ele alınır. Genellikle, kapsamlı bir eğitim programı öncelikli olarak en acil boşlukları ele almaya yönelik olur.

  1. Özelleştirilmiş eğitim yolları oluşturun

Daha sonra, kuruluşunuzun tüm beceri düzeylerini hedefleyen ve çeşitli uzman öğrenme yöntemleri ile tasarlanmış, sizin hedeflerinizi ve teknik ihtiyaçlarınızı destekleyen özelleştirilmiş programlar oluşturun.

Kapsamlı eğitim, çeşitli öğrenme yöntemleri sunar ve yerinde ve sanal öğrenimleri, dijital eğitimleri, sınıf kurslarını, etkinlikleri ve bir müfredata ve hedef belirleyicilere bağlı olan programları içerir. Kimin, hangi alanlarda, ne zaman eğitim alacağına ve eğitimin nasıl verileceğine dair planlar sağlar. Bu eğitimler, uygulamalı gerçek projeler veya oyunlaştırılmış vakalar yaratma fırsatları oluşturup bulutta yetkin olma sürecini daha heyecanlı bir hale getirebilir.

  1. Sektör sertifikaları ile sürekli beceri gelişimini teşvik edin

Zamanla, bulut konusunda yetkin çalışanlardan oluşan bir sınıf ortaya çıkar. Bu öncü çalışanlar, kuruluş geneline ilham vermeye yardımcı olur ve örneğin zorlu bir sınav sonucunda becerilerini ve uzmanlıklarını onaylayan sektör sertifikaları almaya hak kazanarak öğrenmenin ne kadar etkili olabileceğini gösterirler.

Sertifikalar sadece BT personelleri için değildir. Sektör sertifikaları, bulut temellerinden profesyonellik ve uzmanlık seviyelerine kadar çeşitlilik gösterir. Sertifikalar, çalışanların güvenini artırmanın yanı sıra onları daha verimli hale getirir. Global Knowledge 2019 BT Becerileri ve Maaş Raporuna göre, BT uzmanlarının yüzde 43’ü sertifikaların işlerini daha hızlı yapmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

Karar vericilerin yüzde 90’ından fazlası ise, bulut sertifikalı çalışanların eğitim maliyetinin ötesinde bir katma değer sağladığını kabul ediyor.

  1. İnovasyon ile ölçeklenebilecek sürekli bir öğrenme modelini destekleyin

Kuruluşunuz kapsamlı bulut eğitim programlarına yatırım yaptığında, bu girişimlerin olumlu iş sonuçları doğuracağını tahmin edebilirsiniz ancak öğrenmeye yönelik bir şirket kültürünün uzun vadedeki etkisini öngöremeyebilirsiniz.

Bunu göz önünde bulundurarak, eğitim programlarının, talep ve istekleri karşılamak için sürekli öğrenme modellerini desteklemeleri gerekir; örneğin bugün konu bulut iken, yarın makine öğrenimi olabilir. Şirket sponsorluğundaki öğrenme etkinlikleri, hackathonlar ya da oyunlaştırma çalışmaları öğrenmeye olan ilgiyi artırabilir, katılımı teşvik edebilir ve topluluk oluşturabilir.

Konu, sürekli öğrenme ve gelecekte oluşabilecek beceri açıkları olduğunda, tek seferlik eğitimler belirli ekiplerin ya da projelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olabilir, oysa her ekip üyesi için geçerli daha kapsamlı ve uzun vadeli bir öğrenme stratejisi, işletme genelinde daha geniş bir inovasyon sağlanmasına ve sadece BT ekiplerinin değil tüm çalışanların sektöre ayak uydurmasına yardımcı olabilir.

Eğitim modelinizi gelecekte başarı sağlamak üzere oluşturun

Kapsamlı eğitimler ile desteklenen bulut teknolojileri, hem kuruluşunuzun BT altyapısını hem de bir bütün olarak işinizi dönüştürme potansiyeline sahiptir. Çalışanlarınızı buluta öncelik veren bir zihniyet ve kuruluşunuzun buluttan tam olarak yararlanmasına yardımcı olacak beceriler ile donatmanın ilk adımı, mevcut bilgi açığını anlamaktır. Bütünsel bulut öğrenimine yatırım yapmak, kuruluşunuzun köklü bir şekilde dönüşmesine ve uzun vadede sürdürülebilir büyüme, gelişme ve beceri geliştirme sağlamasına olanak tanır.