Ana Sayfa Haberler TÖDEB’den ödeme sektöründeki gelişmelere dair açıklama

TÖDEB’den ödeme sektöründeki gelişmelere dair açıklama

todeb-globaltechmagazine2021 yılının Aralık ayı içerisinde ödeme hizmetleri sektörüne ilişkin birtakım önemli gelişmeler yaşandı. Bu kapsamda, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve bunun yanı sıra Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ 01.12.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Diğer taraftan, 09.12.2021 tarihinde, Rekabet Kurumu tarafından Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu yayımlandı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Gerek Yönetmelik’in gerekse Tebliğ’in hükümlerine ve ruhuna bakıldığında, bankacılık ve ödeme hizmetleri sektörlerinden oluşan finansal piyasaların bir bütün olarak ve entegre bir şekilde çalışmasının önünün açılmasının hedeflendiği görülmektedir. Bu sayede, ödeme hizmetleri sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren tüm teşebbüslerin sundukları servis ve hizmetler açısından etkin bir rekabet ortamının oluşması sağlanacaktır. Özellikle, Yönetmelik’in 8. maddesiyle, ödeme hizmeti sağlayıcılarına, sundukları ödeme hesabı hizmetleri ve ödeme hizmetlerine ilişkin altyapı hizmetlerinin başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kullanılmak istenmesi durumunda, (belirli istisna haller dışında) bu altyapıları sağlama yükümlülüğü getirilmesi, bu amaca hizmet eden önemli bir düzenlemedir. Benzer durum Tebliğ’in 24. maddesi ile getirilen yükümlülükler açısından da geçerlidir. Oluşturulan bu düzenlemeleri, ödeme hizmetleri sektörünün tüm paydaşlarında önemli bir farkındalık yaratılması ve birlikte çalışma kültürünün yerleşmesi açısından atılan çok önemli bir adım olarak görüyoruz.

İlaveten, Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu’nda da sektördeki rekabet durumunu açık ve net bir şekilde ortaya koyan kıymetli tespitler yer almaktadır. Bu kapsamda, sektördeki yenilikçi iş modellerinin ve etkin rekabetin önünde engel oluşturabilecek aksaklıkların giderilmesi hedefi doğrultusunda sergilenen yaklaşım, sektör oyuncuları arasındaki finansal sistem entegrasyonunun geliştirilmesine yönelik yapıcı bakış açısını ortaya koymaktadır.

TÖDEB, oluşturulan ikincil mevzuat ve Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan Fintek Raporu kapsamında yer verilen tespitler sonrasında, ödeme hizmetleri sektöründeki tüm kuruluşlar arasındaki işbirliğinin katlanarak artacağı inancındadır. TÖDEB, bu işbirliklerinin artması ve finansal piyasaların entegre bir şekilde işlemesi adına üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”