Perşembe, Haziran 20, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

İş dünyası 5G çözümleri için yatırıma hazır

EY-globaltechmagazineUluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’ın gerçekleştirdiği “Endüstrilerin Geleceği 2022” (Reimagining Industry Futures) başlıklı araştırma, işletmelerin 5G’ye yönelik yaklaşımıyla ilgili önemli veriler içeriyor. 5G’nin olgunluk aşamasına girdiğini vurgulayan araştırma sonuçları, işletmelerin COVID-19 pandemisinin küresel çapta yol açtığı baskılarla başa çıkmak için 5G’ye giderek daha fazla yöneldiklerini ortaya koyuyor.

Bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen ve 1000’den fazla işletmenin yer aldığı araştırmaya katılanların %49’u, temel olarak süreç optimizasyonuna öncelik veriyor. %28’i ise sanal ya da artırılmış gerçeklik içeren gelişmiş 5G kullanım senaryolarını tercih ediyor. Bu da işletmelerin artık daha somut ve gerçekçi faydalar sunan 5G uygulamalarına öncelik verdiğini gösteriyor.

İşletmelerin %85’i COVID-19 salgını dolayısıyla 5G ve IoT’ye olan ilgilerinin önemli ölçüde artış gösterdiğini söylüyor. Katılımcıların %68’i özellikle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek 5G kullanım örnekleriyle eskisinden daha fazla ilgileniyor. Katılımcıların %80’i 5G’ye olan ilgilerini tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların harekete geçirdiğini söylerken, %71’i Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) konularına işaret ediyor.

Katılımcıların %56’sı gelecek üç yıl içinde 5G’ye yatırım niyetinde olduklarını belirtiyor, ancak uygulama ile ilgili güven sorunu duraksamaya neden oluyor. Bölgesel olarak bakıldığında, 5G için mevcut ve gelecekteki harcama niyetine Avrupa’nın öncülük ettiği görülüyor, diğer bölgelerde ise geçen yıla göre bir duraksama söz konusu. Asya-Pasifik ve Ortadoğu’daki yatırım niyetleri ise geçen yıla göre %8 düşüşle %70 seviyesine gerilemiş durumda. Bu bulgular, yatırımların hafife alınmaması gerektiğine işaret ediyor.

5G sağlayıcılar istek ve güveni destekleyecek adımlar atmalı

5G’nin endüstriyel dönüşümün anahtarı olarak öne çıktığını vurgulayan araştırma, kurumsal müşteri tarafındaki istek ve güveni desteklemek için 5G sağlayıcıların atması gereken adımlar olduğuna dikkat çekiyor. Katılımcıların %37’si, 5G ve IoT çözüm sağlayıcıların sunduğu kullanım senaryolarının kendi iş esnekliği ve sürekliliği ihtiyaçları ile tam olarak örtüşmediğine ilişkin kaygılarını ifade ediyor. Buna göre, işletmelerin 5G ile farklı teknolojilerin birlikte nasıl çalışabileceğine ilişkin kaygıları 5G sağlayıcıları tarafından dikkate alınmalı. 5G’yi başarıyla uygulama becerisine sahip olduklarına emin olan işletmelerin oranı sadece %24. Hizmet sağlayıcılar, kurumları 5G’nin diğer gelişen teknolojilerle birlikte nasıl en etkin kullanılabileceği konusunda eğiterek, 5G’ye yönelik kurumsal güveni artırabilir.

Kurumsal katılımcıların %77’si 5G ve IoT kullanım senaryolarının hayata geçirilmesini desteklemek için özel ağları kullanma fikrine daha sıcaklar. Katılımcıların %71’i 5G ile ilgili çözümleri doğrudan bir telekomünikasyon şirketi yerine bir aracı üzerinden satın almaya daha sıcak bakıyor. İşletmelerin yalnızca %19’u telekomünikasyon şirketlerini bir dijital dönüşüm uzmanı olarak görüyor. Bu da bir güven boşluğuna işaret ediyor.

EY Türkiye Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) Sektör Lideri Emre Beşli şunları söyledi:

“5G’nin sunduğu düşük gecikme seviyelerinin metaverse kavramına nasıl güç verebileceği ve artırılmış gerçekliği ticarileştirebileceği konusunda heyecanlı söylemlerin devam ettiği bir dönemde bu araştırma, 5G teknolojisinin emekleme döneminden çıkarak somut ve gerçek faydalar sağlamak için aktif olarak uygulanmaya başladığını ortaya koyuyor. 5G, dönüştürücü etkiye sahip diğer teknolojilerle benzer bir inovasyon döngüsünü takip ediyor. Karmaşık ve ekstrem kullanım senaryoları zamanla önemli hale gelecek, ancak, 5G sağlayıcılarının çözümlerini endüstri liderlerinin bugünkü ihtiyaç ve taleplerine göre ayarlamaları gerekiyor.”

“Araştırmaya gelen yanıtlar, telekomünikasyon şirketlerinin kurumsal müşterileriyle devam eden geleneksel ilişkilerin baskı altında olduğuna da işaret ediyor. Telekomünikasyon şirketleri, kurumların dijital dönüşüm ortağı olma yönünde çok daha çevik pazar stratejileri geliştirmeli ve bu konuda müşterilerin güvenini kazanmalı. Türkiye genelinde 5G vizyonunun genişleyebilmesi için de araştırma sonuçlarına benzer şekilde, tüm oyuncuların somut ihtiyaçlara yönelik elle tutulur çözümler üzerinde durmasının faydalı olacağına inanıyorum. Bu konuda telekomünikasyon şirketlerinin daha agresif bir strateji uygulayabileceklerini düşünüyorum.”

Araştırma, ekosistem iş birliğinin, kurumsal büyüme gündeminin merkezinde yer almaya devam ettiğini de gösteriyor. Ankete katılanların %69’u bir iş ekosisteminin parçası olarak diğer kuruluşlarla iş birliği içinde olduklarını belirtiyor. Ekosistem avantajı sunabilecek 5G sağlayıcılarına öncelik vereceğini belirten işletmelerin oranı %73.

Teknoloji Makaleleri