Salı, Mayıs 28, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

SaaS hizmetleri BT maliyetlerini yüzde 25 azaltabilir

nokia-globaltechmagazineBugün Analysys Mason tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre, İletişim Hizmeti Sağlayıcılar (İHS’ler), Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ile sunulan telekom hizmetlerini uygulayarak beş yıllık süreçte BT maliyetlerinde yaklaşık %25 tasarruf elde edebilirler.

Öngörülen azalma, İHS’lerin kendi karmaşık donanım ve yazılım altyapılarını satın alma, yönetme ve korumalarını gerektiren geleneksel yerinde yazılım sunma modelinin maliyetiyle kıyaslanmaktadır.

Tekrar eden aylık aboneliklerden dolayı telekom SaaS hizmetlerinin yüksek uzun dönem maliyetlere sahip olduğuna dair piyasa algıları mevcut olsa da, Analysys Mason bu algıların, SaaS hizmetlerini kullanarak düşük ilk yatırım ve daima en yeni yazılım ve teknolojiye sahip olmak gibi potansiyel faydaların tam kapsamını hesaba katmadığını söylemektedir. Yerinde yazılım modelinde, İHS’ler veri merkezi kaynaklarını her beş yılda bir satın almak ve karmaşık BT ortamlarını yönetmek için BT danışmanları kullanmak zorundalar.

Analysys Mason şöyle ifade etti: “Dolayısıyla, SaaS tabanlı dağıtım kullanarak elde edilebilecek tam kapsamlı maliyet tasarrufunu anlamak için yalnızca çeşitli dağıtımların lisans maliyetleri değil, aynı zamanda kullanım ömrü sonu güncellemeler, personel ve bakımla ilgili maliyetler de karşılaştırırken dikkate alınmalıdır.”

“İHS’ler bakım sorumluluğunu haricen yaptırarak dahili personelin daha fazla gelir elde etmeye odaklanmasını sağlayabilir ve daha fazla fayda elde edebilir. Bu ayrıca, donanıma harcanacak kaynakların başka noktalarda kullanılabilmesi demektir.”

Analysys Mason raporunu çıkarırken, güvenilirlik, piyasaya sürme süresi, ölçeklenebilirlik, personel eğitimi, güncellemeler ve yükseltmeler, bakım, BT donanım azalımı, güvenlikle ilgili maliyet tasarruflu faydaların yanı sıra; SaaS hizmetlerinin kullanılmasıyla geliştirilmiş güvenilirlik, piyasaya sürme süresi, güncellemeler ve yazılım yükseltmelerine bağlı artırılmış gelir elde etme potansiyelini hesaba kattığını söyledi.

SaaS hizmetlerine yönelik İHS harcamaları son yıllarda artış göstermiştir ve 2019’da İHS’lerin [işletim giderlerinin] %5’ine tekabül etmektedir. Analysys Mason’a göre, İHS’ler dijital dönüşüm projelerini yürütmeye devam edeceğinden bunun 2023’te %11’e yükselmesi beklenmektedir.

Analysys Mason’ın Araştırma Direktörü Justin van der Lande: “Bu araştırmanın gösterdiği üzere, SaaS modeliyle giderek çekici hale gelen yeni kabiliyetlerin benimsemesi seçeneğini değerlendirirken, İHS’lerin ölçüp tartması gereken birçok faktör var. Birçok senaryoda, İHS’ler yeni bir hizmet sunma süresinin kısalması gibi diğer alanlarda elde edeceği olası önemli tasarrufları hesaba kattığında, SaaS ile ilişkili uzun vadeli yazılım maliyetleri tercih edilebilir. Böylece uzun süredir devam eden çeşitli İHS sorunları da önlenmektedir. Veri merkezi kaynaklarının seçilmesi, olası değişiklerin testlerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi karşılayacak en doğru donanım ölçeklendirmesini yapmak SaaS sağlayıcısının sorumluluğunda olacaktır

Nokia’nın Bulut ve Ağ Servisleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Mark Bunn: “İHS’lerin gündemlerinin en önemli konularından biri 5G varlıklarının gelir kaynağı haline getirilmesi olarak görülüyor, İHS’ler sadece 5G vaadini yerine getirmeye yardımcı olan değil, aynı zamanda harcamalarının karşılığını alabilme kabiliyetlerini güçlendiren maliyet tasarruflu araçlara ihtiyaç duymaktadır. Yerinde altyapıda çalışan maliyetli ve karmaşık uygulamaları (analitik, güvenlik ve diğer fonksiyonlar) satın alma alışkanlığından vazgeçerek, güncel SaaS servislerine geçişin işletimsel ve finansal olarak önemli etkileri vardır.”

Teknoloji Makaleleri