Perşembe, Haziran 20, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

VMware 2022 ESG Raporu’nu yayınladı

VMware-globaltechmagazineVMware, daha sürdürülebilir, eşit ve güvenli bir dünya oluşturmak için attığı adımları vurguladığı 2022 Environmental, Social and Governance (ESG) Raporu’nu yayınladı. Raporda şirketin 2030 Ajandası’nda belirlediği ESG hedeflerindeki gelişmelere de yer veriliyor. Önceki mali yıla ait önemli başlıklar ise şu şekilde:

Sürdürülebilirlik

  • VMware Zero Carbon Committed programı oluşturuldu ve 30 Bulut Sağlayıcı iş ortağının yenilenebilir enerjileri desteklemesi sağlandı.
  • 1t.org işbirliğiyle 2030’a kadar bir milyon ağacın dikilmesi ve korunması taahhüt edildi.
  • Şirket, dünyanın öncü ESG referansları arasında yer alan Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) tarafından iki yıl üst üste listeye alındı.

 Eşitlik

  • Dünya genelinde kadınların çalışanlar arasındaki oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 artırıldı.
  • VMware çalışanlarının yüzde 81’inin kâr amacı gütmeyen çalışmalar yapması sağlanarak 102 ülkede 14.000’den fazla kurum desteklendi.
  • VMware IT Academy üzerinden 62.000’den fazla öğrencinin VMware teknoloji çözümlerine dair bilgi birikimi artırılarak dijital beceri açığının kapatılmasına yardımcı olundu.

Güven

  • ESG (çevresel, sosyal, kurumsal, yönetim) hedeflerini yönetici ücret prim planlarına dahil ederek ve prim ödemeleriyle bağlantılı kurumsal DEI (çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık) hedeflerini üst düzey yöneticiler ve üstündekilerin prim ücretlerine bağlayarak yönetim uygulamaları iyileştirildi.
  • Newsweek’e göre şirket, yazılım ve telekomünikasyon kategorisinde en güvenilir dördüncü şirket oldu.

VMware’in ESG’ye yaklaşımı iç operasyonlarını ve tedarik zincirini kapsadığı gibi müşterilerine ve iş ortaklarına da değer sağlıyor. VMware çözümleri müşterilerin ve iş ortaklarının dijital altyapılarındaki karbonu azaltmasını ve dağıtık iş gücü teknolojisiyle fırsatlara eşit erişimi mümkün kılıyor, ayrıca gelişmiş veri gizliliği ve güvenliği ile güven oluşturuyor.

VMware EMEA CTO’su Joe Baguley, konuyla ilgili şunları söylüyor: “VMware olarak ESG stratejimiz iş yapış şeklimizin merkezinde yer alıyor. Ayrıca en kapsamlı şekilde kabul alan ESG şeffaflık ve raporlama standartlarıyla yönlendiriliyoruz. İş ortaklarımızla birlikte müşterilerimize ESG çalışmalarındaki başarılarını destekleyen teknolojiler sunuyoruz. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın başarılarıyla çok daha büyük etki yaratabileceğimizi biliyoruz.”

VMware Çevresel, Sosyal ve Yönetim Başkan Yardımcısı Nicola Acutt ise “VMware olarak ESG’nin operasyonel performansımıza ve yarattığımız etkiye yön vermesini sağlıyoruz. Böylece müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla birlikte inovasyon yapabiliyoruz ve tüm paydaşlarımızı harekete geçmeye davet edebiliyoruz. Herkes için daha sürdürülebilir, eşit ve güvenli bir gelecek oluşturma vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Öte yandan 2022 ESG raporu da önümüzdeki yıllarda bu önemli işlerimizi hızlandırmak için doğru bir konumda yer aldığımızı gösteriyor” diyor.

Teknoloji Makaleleri