Cuma, Haziran 21, 2024

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

İyilik için açık teknoloji

intel-globaltechmagazineIntel açık işbirliğinin ve ekosistemlerin muazzam bir inovasyon fırsatından daha fazlasını sunduğuna, muazzam bir değişim için inovasyonu mümkün kıldığına inanıyor.

Bu rapor, teknoloji ekosistemleri oluşturmaya yönelik açık ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımın, dünyanın dört bir yanındaki insanları olumlu yönde etkileyen kritik bir güç olacağına ilişkin öngörülerini içeriyor.

Tamamen açık ve birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemleri fikri, endüstrinin inovasyon yapma şeklinde bir dönüşüm yaratıyor. Açık, birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemleri fikri, artık salt kodlamaya yönelik bir yaklaşımın ötesine geçerek, teknoloji şirketlerinin dünyanın en büyük zorluklarını çözmek için nasıl işbirliği yapabileceklerine ilişkin yol gösterici bir felsefe hâline geliyor.

Heterojen bilişim mimarileri çağında yaşıyoruz. Yazılımlar, pek çok mimari ve donanım türüne uyum sağlamak için  modüler hâle geldi. Dünyanın bilişim talebi, ihtiyaçları ve kaynakları artmaya devam ederken farklı tasarımları, IP’leri ve süreç teknolojilerini bir araya getirmemizi gerektiren açık ekosistemlerin potansiyeli teste tabi tutulmaya başlandı.

Intel, teknolojinin yeryüzündeki her insanın hayatını iyileştirebileceğine inanıyor. Açık yazılımlar, açık standartlar, açık politika ve açık rekabeti destekleyen açık ve birlikte çalışabilir bir ekosistemin kurulması, inovasyonun gelişmesi için esastır.

Bu raporda, açık, birlikte çalışabilir ekosistemlerin dünyanın dört bir yanındaki insanların karşılaştığı en büyük zorluklardan üçü üzerinde pozitif ve devrim niteliğinde bir etki yaratacağına ilişkin üç öngörüde bulunuluyor: sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve sağlıkta eşitlik.

  1. ÖNGÖRÜ:

Açık ve birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemleri, daha sürdürülebilir bir geleceğe daha hızlı ulaşmamıza yardımcı olacak.

Sürdürülebilirlik dünyanın en önemli önceliklerinden biri olarak statüsünü pekiştirirken, bireylerin ve işletmelerin çevreye daha duyarlı olmalarına yardımcı olacak çözümler bulmak her zamankinden daha önemli bir hâle gelmiştir.

Fakat dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve işletmeler karbon emisyonlarını azaltma taahhütlerini yerine getirmek için çalışırken, bilişim gücüne olan talep artışını sürdürmektedir. 2030 yılına kadar küresel enerji üretiminin %3 ila %7’sini veri merkezlerinin tüketileceği tahmin edilmektedir. Sürdürülebilir geleceğimiz için tek başına yeterli değildir; inovasyonun sürdürülebilir olması da gerekmektedir.

Intel’in veri merkezi stratejisinin bir parçası olarak, silikondan yazılımlara ve sistemlere kadar tüm veri merkezi yığınının her parçasını hem açıklığı hem de sürdürülebilirliği dikkate alarak optimize etmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu üç alanın tümü güç verimliliği, donanım kullanımı ve karbon farkındalığında iyileştirmeler gerektiren sürdürülebilir inovasyona hazırdır.

Sürdürülebilir inovasyon stratejimizin temeli silikondur. Modüler chiplet mimarilerimiz gibi güç, performans ve yoğunlukta eşzamanlı kazanımlar sağlayan en son süreç, paketleme ve tasarım inovasyonlarımızdan Yapay Zekâ, Bulut ve Güvenliğin sınırlarını zorlayan en yeni veri merkezi ürün serimiz olan Intel Max Serisi CPU ve GPU ailesine kadar, artan bilişim talebini daha güçlü ve verimli çözümlerle karşılamaya devam ediyor. Örneğin yeni Intel 4. Nesil Xeon Scalable İşlemciler; yapay zekâ, veri analitiği, ağ, depolama ve HPC’de performansı artırmak için piyasadaki tüm CPU’lar arasında en fazla yerleşik hızlandırıcıya sahiptir. Yerleşik gelişmiş telemetri bulunan 4. Nesil İşlemciler, elektrik tüketimi ve karbon emisyonlarının izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktadır. Intel; Kubernetes, OpenJDK, PyTorch ve TensorFlow gibi topluluk tarafından yönetilen yüzlerce açık kaynaklı projeye katkıda bulunarak bunların Intel Mimarisi için tamamen optimize edilmesini temin etmektedir. Bu, müşterilerin uygulamalarını dünyanın dört bir yanında kurulu yüz milyondan fazla Xeon üzerinde daha optimum ve sürdürülebilir bir şekilde çalıştırabilmelerini sağlamaktadır.

Sürdürülebilir inovasyon silikonda büyük bir önem taşımakla birlikte, pazara sunduğumuz yeni silikon ve platform inovasyonlarının benimsenmesini hızlandıran ve ölçeklendiren donanımlar, yazılımlar ve açıklığın kombinasyonudur. Açık, standartlara dayalı, mimariler arası programlama çerçevemiz olan Intel oneAPI, ekosistemin en yeni donanımlarda heterojen iş yüklerini daha hızlı optimize etmesine ve hızlandırmasına olanak tanımak için günümüzün modüler ortamlarını benimsemektedir. Bu açık çerçeve ve yaklaşım, ekosisteme daha fazla verimlilik, esneklik ve birlikte çalışabilirlik getirmekte, donanım seçme özgürlüğünü teşvik etmekte, güven ve işbirliği oluşturmakta ve sonuçta uygulamaların ve iş yüklerinin daha hızlı, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Açık ekosistemler yaklaşımının ötesinde, Intel’in Dağıtılmış Eşzamanlı Olmayan Nesne Depolama (DAOS) ve Veri Merkezi Yöneticisi (DCM) gibi veri merkezlerini daha verimli çalıştırmak ve yönetmek için gerekli olan kapsayıcı açık sistemler ve araçları da sağlıyoruz. DAOS, verileri taşımak ve depolamak için gereken enerjiyi sınırlandırarak veri merkezi tesisi ayak izlerini azaltmakta ve enerji verimliliğini artırmaktadır. DCM ise bir veri merkezinin mümkün olan en verimli ve sürdürülebilir şekilde planlanmasına ve işletilmesine yardımcı olmak için tam tesis kapasitesi planlaması ve yönetimi için sürdürülebilirlik özelliklerine ilave olarak, güç kullanımı, enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarını ince ayarlama, gelecekteki güç ihtiyaçlarını tahmin etme, termal haritalama, cihaz düzeyinde enerji izleme ve daha fazlasını sunmaktadır.

Bu açık ekosistem yaklaşımını benimseyen Intel, güç tüketimini azaltırken bilgi işlem potansiyelini artırmaları için endüstrileri güçlendirmektedir. Veri merkezi ve HPC stratejimiz, daha sürdürülebilir inovasyonu desteklemek için bir araya gelen silikon, yazılım ve açıklığın zirvesine ulaşmaktır.

Enerji Dönüşümü Çözümleri ile Sürdürülebilir Bir Geleceği Güvence Altına Almak

Enerji üreticileri ve sağlayıcıları hızla yaklaşan küresel, bölgesel ve yerel sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için , mevcut altyapıdan enerji kaynakları ve güç taleplerindeki değişkenliği idare edebilecek daha esnek, güvenli ve akıllı bir modele geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olan enerji dönüşümü çözümlerini uygulamak için yarışıyor.

Geleneksel elektrik şebekesinin güncellenmesi gerekiyor. Mevcut şebeke, kömür ve doğal gaz yakan büyük enerji santrallerinden gelen elektriği yönlendirmek üzere on yıllar önce tasarlanmıştı. Fakat yenilenebilir enerji yükselişe geçtikçe, rüzgâr ve güneş çiftlikleri gibi daha küçük, dağınık kaynaklardan ve hatta münferit evler ve işyerlerinden daha fazla enerji akışı doğdu. Bu ilerlemeden faydalanmak ve gelecekte daha da karbonsuz enerjiye giden yolu döşemek için şebekeyi elden geçirmemiz gerekiyor. Şebeke, daha fazla karbonsuz enerji kaynağına bağlanarak daha yeşil hâle gelmeli. Aynı zamanda daha güvenilir ve esnek olması, kesintiler ya da felaketler sırasında ve sonrasında özellikle hastaneler ve askeri tesisler gibi temel tesislere güç sağlayabilmesi gerekiyor.

Teknoloji, her üç zorluğun da üstesinden gelme potansiyeline sahip olan akıllı şebekelere geçişi hızla yönlendiriyor. Akıllı şebekeler ayrıca şebeke güvenliği, güvenilirliği ve yük yönetimi için yeni zorluklara neden oluyor. Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve Büyük Veri gibi Nesnelerin İnterneti teknolojilerini kullanan Intel® tabanlı platform çözümleri, yeni enerji varlıklarını yönetmek için analitik, otomatik kontrol ve diğer araçları sağlar. Bu nedenle Intel, Mikro Şebekeler için mimari çözümler geliştirdi. Yerel olarak kontrol edilen bu akıllı elektrik şebekeleri, yani mikro şebekeler, bağlantıyı keserek bağımsız olarak çalışabiliyor ve kontrolü müşteriye veriyor.

Otonom olarak çalışmaya devam edebilme özelliği, bir mikro şebekenin şebeke onarımları ya da yaygın elektrik kesintilerine yol açan diğer acil durumlar sırasında sofistike bir yedek güç sistemi olarak hizmet verebileceği anlamına geliyor. Bakım ya da onarım yapılacak büyük bir altyapıya sahip olmayan bir mikro şebeke, fırtınalara ya da doğal afetlere karşı etkili bir şekilde güçlendirilir.

Bir mikro şebeke, temiz enerji kaynakları da dahil olmak üzere çeşitli dağıtılmış enerji kaynaklarını (DER) şebekeye entegre edebilir. Rüzgâr ve güneş enerjisiyle üretilen elektrik hava durumuna ve günün saatine göre değiştiği için, bunlar mevcut olduğunda güç almak, mevcut olmadığında da başka seçeneklere sahip olmak iyi bir fikir olacaktır.

Bu ikili işlevler -yedekleme ve istikrar- mikro şebekelerin, enerjinin güvenilir bir şekilde sağlanması ile karbon emisyonlarının azaltılmasını dengelemesine yardımcı olur.

  1. ÖNGÖRÜ:

Açık ve birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemleri, sağlık hizmetlerinin herkes için eşit ve erişilebilir hâle getirilmesinde etkili olacak.

Sağlık sektörü, küresel çapta eşi benzeri görülmemiş zorluklarla her zamankinden daha fazla karşı karşıya. Sağlık gibi sektörlerin hızlı ve etkili bir şekilde inovasyon yapabilmesinde teknolojinin kritik bir rol oynadığı geçtiğimiz birkaç yıl içinde netleşti.

Bu dijital dönüşümün bir parçası olarak, gelecekteki tehditleri göz önünde bulundurmak ve benzeri görülmemiş olaylara hazırlanmak amacıyla endüstride teknolojiyi nasıl daha iyi kullanabileceğimizi anlamak için son birkaç yıldan öğrendiklerimizi kullanmanın zamanı geldi.

Açık ve birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemleri, küresel sağlık krizleriyle mücadele edebilmenin yanı sıra, milyonlarca kişiye günlük, erişilebilir, hayat kurtaran sağlık hizmetleri sunabilmek için sağlık sektörü genelinde ihtiyaç duyulan inovasyonun önündeki engelleri aşmada kritik bir önem taşıyacak.

Intel’in açık teknoloji ekosistemleri aracılığıyla erişilebilir sağlık hizmetlerini desteklemeye devam etmesinin bir yolu da Intel Laboratuvarları ve Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi‘nin son çalışması. Kısa bir süre önce Intel, uluslararası sağlık ve araştırma kurumlarının kötü huylu beyin tümörlerini tespit etmelerine yardımcı olmak amacıyla, dağıtık bir makine öğrenmesi (ML) ile yapay zekâyı (AI) bir araya getirme yaklaşımı olan federe öğrenmeyi kullanan ortak bir araştırma çalışmasını tamamladı. Altı kıtadaki 71 kurumdan gelen benzeri görülmemiş küresel bir veri setinin incelenmesiyle bugüne kadarki en büyük medikal federe öğrenme çalışması olan bu proje, beyin tümörü tespitini %33’e kadar iyileştirme becerisini gösterdi.

Penn Medicine ve 71 uluslararası sağlık/araştırma kurumu, nadir kanser sınırlarının tespitini iyileştirmek için Intel’in birleşik öğrenme donanımları ve yazılımlarını kullandı. Radyologlar, bir tümörün sınırını belirlemek ve tümörlerin “ameliyat edilebilir bölgesinin” ya da “tümör çekirdeğinin” tanımlanmasını iyileştirmek için , Federated Tumor Segmentation (Federe Tümör Segmentasyonu – FeTS) adı verilen yeni bir yapay zekâ yazılım platformunu kullanıldı. Radyologlar verilerine açıklama ekledi ve federe eğitimi çalıştırmak için makine öğrenmesi algoritmalarını eğitmek üzere açık kaynaklı bir çerçeve olan açık federe öğrenmeyi (OpenFL) kullandılar.

Intel’in yeni ilaçların geliştirilmesinde kullanılan proteinlerin, lipidlerin ve nükleik asitlerin simülasyonları için tasarlanmış bir moleküler dinamik paketi olan GROMACS ile ilgili çalışmaları; açık, entegre teknoloji ekosistemleriyle sağlık hizmetlerinde yarattığı devrimin bir başka örneği.

Moleküler dinamikler, hesaplama için gereken milyonlarca satır kod nedeniyle en çok zaman alan iş yüklerinden biridir. GROMACS, Intel’in oneAPI’sini kullanarak önemli farmasötik çözümlerin belirlenmesine katkıda bulunuyor ve araştırmacıların kaynakları korurken yeni ilaçları daha verimli bir şekilde tasarlamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

Bu çalışma, göz ardı edilemez bir etki yarattı. Intel, GROMACS’ı yeni donanım sınıflarında çalışacak şekilde genişletti ve üretim simülasyonlarını, mevcut ve yakında çıkacak olan Intel Xe mimarisi tabanlı GPU’larda çalıştırıyor. Bu; Intel donanımları ve yazılımlarının bilimsel çalışmaları daha hızlı yapabilmemiz için donanımda çeşitliliği mümkün kılmak, üst düzey performans sağlamak ve maliyetleri düşürürken rekabeti ve inovasyonu teşvik etmek üzere nasıl birlikte çalışabileceğini gösteriyor.

Üyeleri küçük kümelerden dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından bazılarına kadar uzanan bir dizi bilişim kapasitesini yöneten COVID-19 HPC Konsorsiyumu bunu başardı.

Açık ve entegre teknoloji ekosistemleri, kanser de dahil olmak üzere dünyanın en ölümcül hastalıklarının ele alınmasına yardımcı olmaya ilave olarak, sağlık kuruluşlarının tıbbi teknolojindeki en son ve en önemli inovasyonlara ölçeklenebilirlik ve maliyet kaynaklarından ödün vermeksizin erişmesini sağlayarak hastalıkların ışık hızıyla yayılmasını durdurmaya ve pandemileri ve salgınları küresel olarak sona erdirmeye yardımcı olabilir.

Hastalıkların kökünü kazımaya yardımcı olmak

Açık ve entegre teknoloji ekosistemleri, dünyanın en feci hastalıklarından bazılarının kökünün kazılmasına katkıda bulunmada kritik bir rol oynadı. Örneğin Nijerya nüfusunun %76’sının sıtmanın yoğun olarak görüldüğü bölgelerde, sıtma riski altında yaşadığı tahmin ediliyor. 2019 yılında dünya genelindeki sıtma vakalarının %27’sinin görüldüğü Nijerya, sıtmaya bağlı ölümlerin en yüksek (%24) olduğu ülkedir (USAID, Nisan 2021).

The Data Challenge (Veri Yarışması), sıtma eliminasyon programı zorluklarını açık kaynak verilerini kullanarak çözmek için veri uzmanlarına ve profesyonellere yönelik bir çağrıydı. Bu yarışmanın galipleri, bu zorluğun üstesinden gelmek için benzersiz veri odaklı çözümler sunmayı başardılar. Bu fikirler ve çözümler daha da geliştirilecek. Galipler ise ortaklarla birlikte çalışarak Nijerya’da sıfır sıtma hedefine ulaşmak için bir rota belirlediler.

  1. ÖNGÖRÜ:

Açık ve birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemleri, herkesin teknolojiye erişiminin sağlanmasına yardımcı olacak.

Açık ve birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemleri, herkesin teknolojiye erişmesinin sağlanmasına yardımcı olacak.

Açık ve birlikte çalışabilir ekosistemler, engelli bireylerin teknolojiden daha fazla yararlanması için kapsayıcılığı güçlendirir. Bu, çok çeşitli yaşam deneyimlerinin teknolojinin ilerlemesine katılmasına olanak tanıyarak, çeşitli kullanıcı deneyimlerinden gelen benzersiz içgörüleri daha iyi bir şekilde birleştirmemizi sağlar.

Açık ve birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemlerinin bağlantı kurucu yapısı, en iyi uygulamaların hızlı bir şekilde kitle kaynaklı hâle getirilebileceği ve çözümlerin dünya çapında ölçeklendirilebileceği anlamına geliyor. Örneğin bir ülkede bir kişinin karşılanmayan bir ihtiyacı, giderilmeyen sorunu ya da zorluğu; başka bir ülkedeki, gerekli beceri ve anlayışa sahip bir kişi tarafından, sorunu yaşayan ya da ihtiyaç sahibi olan kişiyle bir araya gelmeksizin karşılanabilir ya da giderilebilir.

Makro düzeyde, açık ve birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemleri teknolojik gelişmelere ve öğrenmeye eşit erişim sağlama potansiyeli de taşıyor. Yapay zekâ teknolojinin geleceğini dönüştürüyor, fakat değişen gelişmelere ayak uydurmak için gereken işgücü ya da finansmandan yoksun işletmeler, hükümetler ya da endüstriler de var.

Bu nedenle bu yıl Intel, yapay zekâyı dünyanın dört bir yanındaki geliştiriciler ve veri bilimciler için daha erişilebilir hâle getirmek amacıyla tasarlanan bir dizi açık kaynaklı yapay zekâ araç seti yayınladı. Bu kitler, veri bilimcilerin ve geliştiricilerin yapay zekâyı daha yüksek doğruluk, daha yüksek performans ve daha düşük toplam uygulama maliyetiyle daha hızlı ve daha kolay bir şekilde nasıl dağıtacaklarını öğrenmelerini sağlayarak en ileri çözümleri demokratikleştiriyor. Intel ayrıca PyTorch, TensorFlow ve scikit gibi önemli açık kaynaklı yazılım çerçevelerine de katkıda  bulunuyor. İşbirliğine dayalı bu çerçeveler, dünya çapında inovasyonun potansiyelini gerçekleştirmenin anahtarıdır.

Teknolojiyi topluluk aracılığıyla güçlendirmek

Intel Laboratuvarları’nda geliştirilen Assistive Context-Aware Toolkit (Yardımcı Bağlam Algılayan Araç Seti – ACAT), motor nöron hastalıkları ve başka engelleri olan kişilerin kendi durumlarına uygun çok kısıtlı arayüzler aracılığıyla bilgisayarlarındaki uygulamalara tam erişim sağlamaları için tasarlanan, açık kaynaklı bir platformdur. Bu açık kaynak topluluğu; sözcük tahmini, klavye simülasyonu ve konuşma sentezini kullanan iletişim araçlarını geliştirmek için bir araya geldi.

“İyilik İçin Açık ve Birlikte Çalışabilir Teknoloji Ekosistemleri” için sırada ne var?

Intel olarak açık ve birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemleri hakkında konuşmakla kalmıyor, bunu yaşıyoruz. Sahip olabilecekleri gücün ve etkinin farkındayız ve başkalarının da bu fırsatlardan yararlanmasına ilham olmayı sürdürmek istiyoruz.

Açık ve birlikte çalışabilir bir ekosistemin savunucuları olarak, Intel Laboratuvarları liderliğindeki küresel araştırma işbirliği ve başlangıç aşamasındaki teknoloji şirketlerinin başarılı olmasına yardımcı olmak üzere Intel’in geniş kaynaklarından yararlanan küresel bir startup geliştirme programı olan Intel Ignite gibi girişimler aracılığıyla topluluk katılımlarına öncelik verdik.

Ekibimizde 19.000’den fazla yazılım mühendisi var ve açık kaynağa 20 yıldan uzun bir süredir yatırım yapıyoruz. Mühendislerimiz yüzlerce açık kaynaklı projeye katkıda bulunuyor ve geliştirdiğimiz ve tasarladığımız araçları açık kaynak topluluğuna sunuyorlar. Ayrıca ücretsiz ve açık kaynaklı bir işletim sistemi çekirdeği olan Linux çekirdeğine en büyük kurumsal katkıda bulunan şirket ve Kubernetes’e en çok katkıda bulunan on şirketten biriyiz. Farkında olmasalar da, geliştiricilerin yaklaşık %90’ı Intel’in geliştirdiği ya da optimize ettiği yazılımları kullanıyor.

Intel, yıkıcı uçtan uca yapay zekâ ve güvenlik platformları, hizmetleri ve API’ler de dahil olmak üzere yazılımların sağladığı büyüme fırsatlarına yatırım yapıyor. Bu gelişmeleri paylaşmak ve hepimizin ilerlemesi için kullanılabilir hâle getirmek için sabırsızlanıyoruz.

BT liderlerinin ve karar vericilerin, açık ve birlikte çalışabilir bir teknoloji ekosistemini kolektif olarak teşvik ederek, hem endüstrinin hem de dünyanın iyiliği için güven, seçim ve birlikte çalışabilirlik sağlayabileceğine inanıyoruz.

Ayrıca açık ve birlikte çalışabilir teknoloji ekosistemlerini benimsemek için endüstri ortaklarımızla aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz, çünkü teknolojimizin harikulade işlere imza atmak amacıyla geliştirilmesi gerektiğini biliyoruz.

Çünkü açık teknolojinin gücü ve güzelliği, daha fazla inovasyonu teşvik etme kabiliyetinin aynı zamanda dünyanın en büyük zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olması ve herkese fayda sağlamasıdır.

Teknoloji Makaleleri