Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Türkiye’de BİT pazarının büyüklüğü 400 milyar lirayı aştı

kpmg-globaltechmagazineKPMG Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliği ile hazırlanan “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında BİT Sektöründeki İş Birliğinin Geliştirilmesi” raporuna göre son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren Türkiye’nin BİT sektörü 400 milyar TL’yi aşan bir büyüklüğe ulaşırken çalışan sayısı 300 bine yaklaşıyor. Üstelik BİT sektöründeki istihdamın yüzde 40’ından fazlasını AR-GE personeli oluşturuyor ve sektörde çalışanların yaklaşık yüzde 58’i 35 yaşın altında. Raporda ayrıca sektörün yatırımcılara sunduğu başlıca fırsatların yanı sıra Türkiye’nin AB ile iş birliği sağlayabileceği potansiyel alanlara da yer veriliyor.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) iş birliği ile oluşturulan Dijital Türkiye Platformu’nun, KPMG Türkiye’nin katkılarıyla hazırladığı “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında BİT Sektöründeki İş Birliğinin Geliştirilmesi” raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki potansiyel iş birliklerinin getirebileceği faydalar ve bu iş birliklerinin nasıl geliştirilebileceği ele alınıyor. Bu amaçla yapılan çalışmada Türkiye’nin BİT sektörün genel durumu, iş gücü, öncelikli alanları, ihtiyaçları, fırsatları, stratejileri, hedefleri gibi birçok başlık altında veriler ışığında analizler ve incelemeler yapılıyor.

Raporda yer alan verilere göre Türkiye’nin BİT sektörü, son yıllarda hızlı bir büyüme gösteriyor. 2018-2022 yılları arasında sektörün TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 25,2 artarak yaklaşık 434 milyar TL oldu. 2020 yılı itibarıyla alt sektörler bazında pazar yüzde 41 ile elektronik iletişim, yüzde 39 ile donanım, yüzde 13 ile yazılım ve yüzde 7 ile diğer servislerden oluşuyor. Türkiye’nin BİT sektöründe ücretli çalışan sayısı da son 10 yılda düzenli olarak artış gösterdi. Sektörde 2012 yılında 167 bin 570 kişi çalışırken bu sayı 2019 yılına gelindiğinde 212 bin 530’a, 2020 yılında 227 bin 543’e, 2021 yılında 259 bin 209’a ve 2022 yılında 282 bine ulaştı. Bugün, BİT sektöründeki istihdamın yüzde 40’ından fazlasını AR-GE personeli oluştururken sektörde çalışanların yaklaşık yüzde 58’i 35 yaşın altında.

BİT sektörünün ihracatı 10 milyar doları aştı

BİT alanındaki ihracat hacmi 10,5 milyar doları aşarken bu hacmin yüzde 73’ten fazlası Avrupa ülkeleri ile yapılan ticari faaliyetlerden oluşuyor. Bu ihracatın büyük bir kısmını ise BT yazılım hizmetleri oluşturuyor. Türkiye’nin BİT sektörü AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Asya ve Kuzey Amerika bölgelerine yapılan 2 milyar doları aşan ihracatla birlikte ülke ekonomisinin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Yazılım, donanım, ekipman ve hizmet kategorilerini içeren BİT sektöründe Türkiye’nin yaptığı ihracatın yüzde 70’ten fazlası ise ülkenin en çok ihracat yaptığı bölge olan AB’ye gerçekleşiyor.

Türkiye’de 2023 yılı itibarıyla toplam 97 adet teknoloji geliştirme bölgesinin kurulduğunu da gösteren rapordaki bilgilere göre bunların 15’i İstanbul, 11’i Ankara, 5’i Kocaeli ve 4’ü İzmir ve 62’si diğer illerde bulunuyor. Bu bölgelerde 445’i yabancı/yabancı ortaklı firma, 2 bin 662’si kuluçka firma, 1.951’i akademisyen ortaklı firma olmak üzere diğer firmalar birlikte toplam 9 bin 736 adet firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarda ise toplam 103 bin 300 personel istihdam ediliyor. Bu bölgeler üzerinden yapılan ihracat ise yaklaşık 10 milyar dolara ulaşılıyor.

Sektörün yatırımcılara sunduğu başlıca fırsatlar

Türkiye’nin BİT sektörünün güçlü iş gücü ve odaklanmasıyla yatırımcılar için çekici bir destinasyon haline geldiğine de dikkat çekilen raporda, sektöre yatırım yapmayı düşünen şirketler için fırsatlar şu şekilde özetleniyor:

 • Büyük ve Büyüyen Pazar: Türkiye, 80 milyonun üzerindeki nüfusuyla büyük bir Pazar potansiyeline sahiptir. Ekonomik büyüme ve hükümetin altyapıya yaptığı yatırımlar sayesinde bu pazarda önemli fırsatlar mevcuttur.
 • Rekabetçi Ücretler: Türkiye’de yaşam maliyeti diğer ülkelere göre daha düşüktür ve BT profesyonellerinin ücretleri rekabetçi seviyededir. Bu durum, şirketlere kalifiye iş gücüne uygun maliyetlerle erişme imkânı sağlamaktadır.
 • Vergi Teşvikleri: Türk hükümeti, BİT sektörüne yatırım yapan yabancı şirketlere çeşitli vergi teşvikleri sunmaktadır. Bu teşvikler, yatırımcıların maliyetleri düşürmesine ve rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermelerine yardımcı olmaktadır.
 • Yeteneklere Erişim: Türkiye, büyük ve büyüyen bir BT yetenek havuzuna sahiptir. Hükümet, kalifiye BT çalışanlarının yetişmesini sağlamak için eğitim ve öğretime yatırım yapmaktadır. Bu durum, şirketlere nitelikli personel bulma konusunda avantaj sağlamaktadır.

Türkiye’nin AB ile iş birliği sağlayabileceği potansiyel alanlar

Raporda yalnızca Türkiye’nin BİT sektörüne yönelik analiz ve bilgilere değil aynı zamanda AB’nin BİT sektörüne dair önemli bilgilere de yer veriliyor. Raporda bu kapsamda Türkiye ile AB arasında potansiyel ortaklık alanları da inceleniyor. Buna göre iş birliği için potansiyel alanlar şu şekilde sıralanıyor:

 • 5G Teknolojisi: Türkiye’deki 5G gelişimine yönelik yatırımlar, telekomünikasyon pazarına yatırım çekmektedir.
 • Fiber Optik Çözümler: Fiber optik çözümler sağlayıcıları ve internet servis sağlayıcıları altyapı yatırımları yaparken pazar erişimi kazanmaktadır.
 • Siber Güvenlik: Türkiye, siber tehditlere karşı donanım ve yazılım üzerindeki harcamalarını artırmıştır.
 • Tüketici Elektroniği ve Yeni Teknolojiler: Türkiye’de sesli ve görüntülü pazarın daha da yükselmesi beklenmektedir. Makine-Makine (M2M) bağlantıları, yapay zekâ, blok zinciri ve robotik gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerin uygulanması da IoT ve endüstri 4.0’ın gelişmesiyle birlikte büyümeye devam edecektir.
 • İş Birliğine Dayalı Robotik: AB’nin cobot’ların geliştirilmesi ve kullanımına odaklanması, Türkiye’nin bu alanda iş birliği yapması ve uzmanlığına katkıda bulunması için bir fırsat sunmaktadır.
 • Yapay Zekâ Yönetmeliği: Yapay Zekâ Kanunu taslağı iş birliği için potansiyel bir alan sunmaktadır.
 • Yapay Zekâ: Türkiye ve Almanya, Yapay Zekâ (AI) ve Endüstri 4.0 üzerine iş birliği fırsatlarını tartışmak üzere bir araya gelmiştir.
 • Veri Stratejisi: Türkiye, veri erişilebilirliğini, birlikte çalışabilirliğini, kullanılabilirliğini ve uyumunu iyileştirmeyi amaçlayan girişimler üzerinde AB ile birlikte çalışabilir.
 • Dijital Altyapı: AB’nin dijital on yıl bağlantı hedefi, Türkiye’nin yüksek kapasiteli ağların, 5G kapsamının ve nesnelerin internetinin uygulanması ve ilerletilmesinde iş birliği yapması için bir fırsat sunmaktadır.

Teknoloji Makaleleri