Perşembe, Temmuz 18, 2024
Veeam

İlgili İçerikler

Bu hafta gündemdekiler

Dijital teknolojiler sağlığın geleceğini inşa ediyor

arted-globaltechmagazineSağlık hizmetleri sektörü bileşenlerinin odağında dijital sağlık çözümleri var. Bu alanda geleceğin anahtarını elinde tutan birçok yeni teknoloji söz konusu. Sektörün gündeminde, var olan hizmetlerin değer odaklı devamlılığının yanı sıra dijital sağlık projeleri önemli bir yer tutuyor. Sektörün tüm paydaşları dijital dönüşümün sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere birçok sektörde devrim yaratmaya yardımcı olduğuna dair hemfikir. Teknoloji, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de hiç hayal etmediğimiz şekillerde değişim ve dönüşüme liderlik ediyor. Tıbbi teknolojiler de sağlık ekosistemi içerisindeki ağırlığını ve kapsam alanını gün geçtikçe genişletiyor.

Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği de (ARTED), buradan hareketle dijital sağlık çalışmalarının sağlık bakımının geleceğini şekillendirmedeki hayati rolünü vurgulamak ve sağlığın hasta tanı, teşhis ve tedavi süreçlerinde sağladığı optimum fayda hakkında konuşmak üzere “ARTED Dijital Sağlık Söyleşileri” video ve podcast serisini hayata geçirdi.  Sağlık ekosisteminde yer alan, sağlık profesyonellerinden sağlık hizmet sunucularına, tıbbi teknoloji üreticilerinden bilişim teknolojisi firmalarına kadar pek çok paydaşı bir araya getiren seride, hızlı teknolojik gelişmelerin ortasında hasta odaklı ve değer bazlı sağlık sistemlerini geliştirmenin önemi vurgulanıyor ve sağlık hizmetlerinin teknoloji sayesinde geçireceği büyük dönüşüme dikkat çekiliyor.

ARTED ve üye şirketlerinin bir bütün olarak sağlık hizmetlerinin etkinliğini iyileştirmeyi amaçladığını belirten ARTED Genel Sekreteri Elif Özman Pusat, dijital sağlık çözümleri ile önümüzdeki günlerde sağlık hizmetlerinin çok daha kişiselleştirilmiş hale gelmesinin sağlanacağını belirtti. Pusat, bahsi geçen öncü teknoloji ve uygulamaların uzak bir evrende ya da bilim kurgu filmlerinde olabilirmiş gibi gelse de aslında günümüzde kullanılmaya başlandığını ve bu uygulamaların sağlık hizmetlerinde büyük bir değişime yol açtığının altını çizdi. Pusat şöyle devam etti: “Dijital teknolojiler sadece tedavi hizmetleri için değil, koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetler alırken de kullanılıyor. Hekimlere hastalarını uzaktan izleme ve takip etme imkânı veriyor. Hekimlerin sanal konsültasyonlar, uzaktan müdahaleler yapmasına ve sanal eğitimler almasına fırsat yaratarak son teknoloji sağlık hizmetlerinin daha geniş bir coğrafyada daha çok kişiye nitelikli olarak ulaşmasına katkıda bulunuyor. Öte yandan dijital teknolojilerin yaygın kullanım alanları arasında tıbbi bilgi kaynaklarının araştırılması, klinik desteğin kolaylaştırılması, bakım kalitesinin izlenmesi, bulaşıcı hastalıkların haritalanması ve yayılmasının izlenmesi, ilaç ve aşı tedarikinin takibi yer alıyor. Dijital teknolojilerin klinik destek araçlarının ve sevk sistemlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi, bakımın koordine edilmesine ve birinci, ikinci, akut ve yaşlı bakımı hizmetlerinde sürekliliğin sağlanmasına yardımcı olabilir. Elektronik sağlık kayıtları, bireyin sağlığı, tıbbi durumları, kullandığı ilaçlar ve önemli olaylar hakkındaki bilgileri toplar ve bu bilgiler, yönlendirmeler, klinik karar verme amacıyla paylaşılabilir. Dijital teknolojiler hasta yolculuğunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir, bakım süreçlerinin gereksiz bir şekilde tekrarlanmasını engelleyebilir ve sağlık hizmet sağlayıcıları arasındaki iletişimi geliştirebilir, ayrıca plansız hastaneye yatışları ve acil sağlık ziyaretlerini önleyebilir.”

Teknoloji Makaleleri