Ana Sayfa Haberler Samsung, Kurumsal Forum 2015 ile Geleceğin Teknolojilerini İş Dünyasıyla Buluşturdu

Samsung, Kurumsal Forum 2015 ile Geleceğin Teknolojilerini İş Dünyasıyla Buluşturdu

samsung_globaltechmagazineDünya teknoloji devi Samsung Electronics, bu yıl İstanbul’da ikincisini düzenlediği Samsung Kurumsal Forum 2015’te iş dünyasının önemli kurum ve yöneticileriyle bir araya geldi. Forum kapsamında düzenlenen toplantılarda iki gün boyunca ‘Dijital Dönüşüm’ için yapılması gereken çalışmalar tüm detaylarıyla ele alındı.

Samsung’un kurumsal mobil trendler, dikey sektörlerle ilgili çözümler ve içgörülerini paylaşmak üzere 9-10 Haziran’da, İstanbul Hilton Bomonti Hotel’de düzenlediği etkinlikte; Samsung’un perakendeden eğitime, sağlık çözümlerinden konaklama-ağırlamaya kadar birçok farklı endüstride seçkin iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği uçtan uca çözümler de tanıtıldı.

Etklinliğe Samsung’un Türkiye’de işbirliği yaptığı ve desteklediği girişimler de katıldı. Aralarında fiziksel web, mobil ödeme sistemleri, nesnelerin interneti (IoT) ve sanal gerçeklik teknolojileri geliştiren; Blesh, Odatek, ÖdeAl, Infotech, Ingenous gibi yenilikçi ve yerel girişimlerin çözümleri Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri (BT) liderlerinin beğenisine sunuldu.

Kurumsal Forum kapsamında düzenlenen basın toplantısına ev sahipliği yapan Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen; “Son yıllarda yaşanan dijital dönüşüm sürecinde Samsung olarak kurumların değişen ihtiyaçlarına, sahip olduğumuz geniş ürün ve çözüm yelpazesiyle yanıt verebilmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

BT departmanlarının, kurumların mobil stratejiye geçişlerinde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Tansu Yeğen, ‘BT artık kurumlarda sadece bir destek işlevi olarak görülmüyor; şirket stratejileri ve iş süreçlerinde kritik bir faktör olarak değerlendiriliyor. Samsung olarak, yaptığımız pek çok araştrma gösteriyor ki; BT yöneticileri, mobilitenin artmasıyla; çalıştıkları kurumun tüm departmanlarına, hem ofis içinde hem de sahada üretken olmaları için farklı kaynak ve işlevler kazandırıyor” diye açıkladı.

Mobil stratejisi olan şirketlerin oranı 2 yıl içinde %94’e yükselecek

Toplantıda Samsung sponsorluğunda IDC tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye Kurumsal Mobilite Araştırması’nı değerlendiren Tansu Yeğen; dijital yatırımların odağında kurumların operasyonel üretkenliğini artırmak ve daha iyi bir müşteri/çalışan deneyimi sağlayarak kurumlar arası rekabette avantaj kazanmak olduğunu belirtti:

”Yaptığımız araştırma sonuçları, mobil iş gücünün toplam iş gücü içindeki payının giderek arttığına işaret ediyor. 2014’te %23 olan mobil çalışan oranı 2015’te %26’ya yükselmiş. 2017’de ise bu oranın %31 seviyelerine, 2019’da ise %34’lere kadar çıkması öngörülüyor. Mobil stratejisi olan şirketlerin bugün itibariyle %50 olan oranının, 2 yıl içinde %94’e ulaşacağı da araştırmanın dikkat çeken sonuçları arasında yer alıyor. Kurumların mobiliteden beklediği faydalara bakıldığında ise; ilk iki sırayı %46 ile operasyonel verimliliği artırma ve %43’lük oran ile iş sürekliliğini sağlama hedefleri alıyor. Bunları %32 ile yeni çalışma yöntemleri ve %22’lik bir oranla rekabet avantajı ve çalışan memnuniyetini sağlama takip ediyor.”

Mobilite, satış departmanlarının öncelikli konusu

Mobil teknolojilerden %88 gibi yüksek bir oranla ilk olarak satış birimlerinin yararlanmaya başladığına işaret eden Tansu Yeğen, Mobilitenin sağladığı en büyük katma değerin satış departmanlarında hissettildiğine işaret etti. Yeğen; “Satış departmanlarının ardından %69 ile üst kademe yönetimler ikinci sırayı alırken, %63 ile pazarlama ve saha hizmetleri dikkat çekiyorken dördüncü sırada %60 ile lojistik birimlerini görüyoruz” dedi.

Güvenlik, mobilite de en kritik konu; evrensel bir endişe

Tansu Yeğen ‘mobilitede güvenlik’ başlığı altında öne çıkan konularla ilgili ise şunları söyledi: “Araştırmaya katılan kurumların yaklaşık dörtte birinde (%24) BYOD (Kendi Cihazını Getir) uygulanırken; %11’inin de önümüzdeki 24 ay içinde BYOD uygulaması yapmayı planladıkları görüldü. Ancak BT’nin her alanında olduğu gibi; bu uygulamalarda da güvenlik en önemli endişe olarak ifade ediliyor. Araştırmaya katılan kurumların sadece %10’u, kapsamlı ve test edilmiş bir güvenlik politikası uyguladığını belirtmiş. Bu da, mobil güvenlik politikalarının uygulamada geri kaldığını gösteriyor. Oysa doğru yönetim araçları ve stratejileri benimsendiğinde; çalışanların memnuniyetine odaklanan CYOD (Kendi Cihazını Seç) uygulamaları ile hem çalışanların ihtiyaçları hem de BT Yöneticilerinin güvenlik, maliyet ve verimlilik açısından başarılı sonuçlara ulaşılıyor” dedi.

Toplantının sonunda Türkiye telekomünikasyon pazarının da kısa bir değerlendirmesini yapan Tansu Yeğen:

“Teknoloji dünyasında her gün yaşanan değişimler, geliştirilen yeni ürün, çözüm ve cihazlar kurumsal pazarda iş yapış şekillerini değiştiriyor. Yüksek veri hızı sağlayan 4G ve üstü teknolojilere geçişle birlikte, mobil teknolojilerin iş dünyası üzerindeki pozitif etkisi, çok daha fazla hissedilecek ve kurumsal pazarda yenilikçi teknolojilerin iş dünyasına sağladığı avantajlar daha fazla önem kazanacak” diyerek açıklamalarını tamamladı.