Ana Sayfa Haberler Şirketlerin yüzde 78’i hibrit bulutu ideal altyapı olarak tercih ediyor

Şirketlerin yüzde 78’i hibrit bulutu ideal altyapı olarak tercih ediyor

nutanix-globaltechmagazineNutanix, Türk şirketlerinde karma bulutun benimsenmesini dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştıran üçüncü küresel Kurumsal Bulut Endeksi anketinin sonuçlarını yayınladı. Türkiye’de karma bulutun benimsenmesi genel trendlerle büyük ölçüde benzer olmakla birlikte, analiz hibrit bulut uygulamasında önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya Türkiye’den katılanların %17’si yalnızca birden çok genel bulut kullandığını, %72’si ise diğer BT modellerinin yanı sıra birden fazla genel bulut kullandığını ifade etti. Ayrıca COVID-19 salgını, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki şirketleri BT’yi ani bir şekilde uzaktan çalışmaya zorlanan kitlelerini desteklemek için bulut bilişim dağıtımlarını hızlı bir şekilde devreye almaya zorladı.

Araştırmanın önemli bulguları şöyle sıralanıyor:

  • Hibrit bulut Türkiye dahil yanıt verenlerin çoğu için ideal BT işletim modeline karşılık geliyor. Türkiye’den anketi yanıtlayanların %78’i hibrit bulutun kuruluşları için ideal altyapı modeli olduğunu bildirirken, küresel katılımcıların ortalamada daha da yüksek bir yüzdesi (%87) bu fikri destekliyor.
  • Türkiye’deki kurumlar geleneksel veri merkezlerinin çoğunu bir yıl içinde hizmetten çıkarmak veya değiştirmek için plan hazırlıyor. Bulut özellikli olmayan geleneksel veri merkezlerinin penetrasyonunun Türkiye’de önümüzdeki 12 ay içinde %30’dan %5’e düşmesi, ayrıca genel bulut kullanımının %21 artması bekleniyor.
  • Hibrit bulut ideal olsa da Türkiye’deki katılımcılar karma bir modelin beklentisi içinde. Türkiye’deki ankete katılanların %32’si 5 yıl içinde yalnızca hibrit bulut çalıştırmayı öngörüyor. Bu küresel ortalama olan %49’un altında bir oran. Aynı dönemde Türkiye’de kullanılması beklenen diğer modeller arasında yalnızca özel bulut (%14), yalnızca genel bulut (%25) ve özel / genel bulutların ve geleneksel veri merkezinin entegre olmayan bir karışımı (%17) yer alıyor.
  • Türkiye’deki altyapı değişikliğinin arkasındaki temel faktör maliyet tasarrufu değil. Türkiye’de BT altyapılarını modernize etmenin en önemli üç nedeni BT kaynaklarını daha iyi kontrol etmek (%57), iş hedeflerini karşılamak için gereken esnekliği (%52) ve hızı (%51) artırmak olarak öne çıkıyor. Maliyet tasarrufu ise %23 ile Türkiye’den ankete yanıt verenler arasında bir değişim faktörü olarak listenin son sırasında yer alıyor.
  • Küresel salgın BT’nin profilini yükseltti ve bulutun benimsenmesini hızlandırdı. Türkiye’deki ankete katılanların büyük çoğunluğu (%86) COVID-19’un kuruluşlarında BT’nin daha stratejik algılanmasına neden olduğunu söyledi. Küresel ortalamaya (%47) kıyasla daha Türkiye’den daha yüksek oranda katılımcı (%65) genel bulut yatırımında artış bildirirken, Türkiye’deki BT altyapısının iyileştirilmesi oranı %60 ile yine %50’lik küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Nutanix MED Kıdemli Satış Müdürü Nir Hollander, araştırmaya dair şu yorumda bulundu: “Tek bir BT modelinin yegâne altyapıya dönüştüğüne bakılmaksızın, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki şirketlerin hibrit bulut kullanımını artırmak için bir yolculuğa çıktıkları açıkça görülüyor. Bu adım özel ve genel bulutları benimserken atmaları gereken geleneksel, bulut etkin olmayan veri merkezlerini devre dışı bırakmayı da içeriyor. Türkiye’nin gelecekteki BT altyapı planları neredeyse tamamen bulut tabanlı olsa da karma bir görünüm sergiliyor. Ankete katılanların %78’i Türkiye için ideal altyapı olarak hibriti seçmesine rağmen, yalnızca %32’si beş yıl içinde entegre bir hibrit ortam öngörüyor.”